Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Torsdag 2016-02-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19
Datum och tid: 2016-02-11 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Punktskatter (SkU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: Winter

4. Mervärdesskatt (SkU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: Wallin

5. Skatteförfarande och folkbokföring (SkU20)
Beredning
Motioner
Föredragande: Åkerrén

6. Politik för hållbart företagande
Fråga om yttrande till näringsutskottet
Skr. 2015/16:69
Föredragande: Pyka

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 11.00Kammarbehandling onsdagen den 10 februari 2016
SkU15 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (prop. 51)

Kammarbehandling onsdagen den 2 mars 2016
SkU16 Inkomstskatt
SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet
SkU21 En ny tullag (prop. 79)Bilagor