Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Tisdag 2016-03-01 kl. 11:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22
Datum och tid: 2016-03-01 11:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Punktskatter (SkU18)
Justering
Motioner
Föredragande: Winter

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (SUB-27-2015/16)
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 25
2015/16:FPM49
Föredragande: Pyka

5. Kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (SUB-28-2015/16)
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 26
2015/16:FPM48
Föredragande: Winter

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 mars 2016 kl. 10.00


Kammarbehandling onsdagen den 2 mars 2016
SkU16 Inkomstskatt
SkU21 En ny tullag (prop. 79)

Kammarbehandling onsdagen den 9 mars 2016
SkU18 Punktskatter
SkU19 Mervärdesskatt
SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet - ännu oklart med kammarbehandlingBilagor