Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-03-10 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (SUB-27-2015/16)
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning. Ev. beslut
KOM(2016) 25
Föredragande: Pyka

4. Kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (SUB-28-2015/16)
Subsidiaritetsprövning. Fortsatt beredning. Ev. beslut
KOM(2016) 26
Föredragande: Winter

5. Mervärdesskatt (SkU19)
Justering
Motioner
Föredragande: Wallin

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 10.00

Bilagor