Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:29 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2015/16:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29
Datum och tid: 2016-04-28 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Implementering av BEPS och förslag till direktiv mot skatteundandraganden
Information
Aleksandar Zuza, utredare, IF Metall

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling) (SkU29)
Beredning och ev. justering
Motioner
Föredragande: Pyka
(Betänkandet delas senare)

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 11.00

Bilagor