Skatteutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Skatteutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2019-11-28 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Aktuella EU-frågor
Information
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

2. Ett nytt tullprogram för samarbete i tullfrågor (Tull 2027)
Överläggning
Statssekreterare Leif Jakobsson med medarbetare, Finansdepartementet

3. Justering av protokoll

4. Kanslimeddelanden
Sammanträdesplan

5. Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1)
Justering
Prop. 2019/20:1 och motioner
Föredragande: Berggren

6. Anmälan om kammardebatt om Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SkU1), onsdagen den 4 december 2019

7. Anstånd med kupongskatt i vissa fall (SkU11)
Justering
Prop. 2019/20:33 och motion
Föredragande: Winter

8. Anmälan om kammardebatt om Anstånd med kupongskatt i vissa fall (SkU11), onsdagen den 4 december 2019

9. Skatt på avfallsförbränning (SkU12)
Justering
Prop. 2019/20:32 och motion
Föredragande: Pyka

10. Anmälan om kammardebatt om Skatt på avfallsförbränning (SkU12), onsdagen den 4 december 2019

11. Sänkt skatt på drivmedel (SkU15)
Justering
Prop. 2019/20:24 och motioner
Föredragande: Pyka

12. Anmälan om kammardebatt om Sänkt skatt på drivmedel (SkU15) , onsdagen den 4 december 2019

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 december 2019 kl. 10.00


Bilagor