Skatteutskottets sammanträde Onsdag 2002-04-24 kl. 18:00

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista

Skatteutskottet 2001/02:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14
Datum och tid: 18:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2001/02:13 m.m.

2. Kapitalförlust vid avyttring av genom andelsbyte mottagen andel
Fortsatt behandling av initiativärende
(föredr. Gutsjö)___________________

Eventuellt justeringssammanträde äger rum torsdagen den 25 april kl. 09.00


Bilagor