Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-04-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Skatteutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:20.

2. Inkomna skrivelser m.m.

3. Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter
Proposition 2007/08:121
Motionstiden går ut 4/4. Eventuella motioner och kompletterande material sänds ut med post och e-post
(föredr. Wallin)

4. Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.
Proposition 2007/08:58

Motioner från allmänna motionstiden 2007
2007/08:Sk212 av Hans Hoff (s)
2007/08:Sk221 av Eva Flyborg (fp)
2007/08:Sk224 av Ulf Sjösten (m)
2007/08:Sk320 av Marie Engström m.fl. (v)
2007/08:Sk324 av Lisbeth Grönfeldt Bergman (m)
2007/08:Sk325 av Marianne Watz (m)
2007/08:Sk387 yrk. 1 och 2 av Mikael Oscarsson m.fl. (kd, m)
2007/08:Ju246 yrk. 11 av Carina Hägg (s)
2007/08:Ju297 yrk. 2 av Inger René och Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
(föredr. Brynolf)

5. Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.
Proposition 2007/08:116

Motion
2007/08:Sk29 av Marie Engström m.fl. (v)
(föredr. Brynolf)


6. Beskattning av flygbränsle för privat ändamål
Proposition 2007/08:122
Motionstiden går ut 4/4. Eventuella motioner och kompletterande material sänds ut med post och e-post
(föredr. Bergman)

7. Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri
(Prop. 2007/08:53)

Motion
2007/08:Ju21 yrk. 1-5, 6 av Thomas Bodström m.fl. (s)
Fråga om beslut om yttrande till justitieutskottet
(föredr. Kaiser)

8. Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism
(Skr. 2007/08:64)

Fråga om beslut om yttrande till justitieutskottet
(föredr. Kaiser)

______________

Uppvaktning
Omedelbart efter sammanträdet tar delegationen emot en uppvaktning av Hjelmco Oil AB, Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK) och Motorflygförbundet KSAK angående proposition 2007/08:122, se bifogade skrivelser

Torsdagen den 10 april kl. 9.00 - 13.00
Besök hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i Solna, se bifogade program

Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 15 april kl. 12.30 OBS! tiden Vårpropositionen m.m. avlämnas samma dag

Bilagor