Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:24

Föredragningslista

Skatteutskottet 2007/08:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:23

2. Inkomna skrivelser m.m.

3. Vårpropositionen
Proposition 2007/08:100

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet och finansutskottet

Motioner
2007/08:Fi9 y. 1 av Lars Ohly m.fl. (v)
2007/08:Fi10 y. 1 och 2 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
2007/08:Fi11 y. 1 av Mona Sahlin m.fl. (s)
(föredr. Brynolf)

4. Tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2008
Proposition 2007/08:99

Fråga om yttrande till finansutskottet

Motioner
2007/08:Fi13 y. 1 av Lars Ohly m.fl. (v)
2007/08:Fi14 y. 3 av Mona Sahlin m.fl. (s)
(föredr. Brynolf)


5. Regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2007
Skr. 2007/08:101

Fråga om yttrande till finansutskottet
(föredr. Brynolf)

6. Redovisning av skatteutgifter 2008
Skr. 2007/08:123

Motioner
2007/08:Sk32 av Lars Johansson m.fl. (s)
2007/08:Sk33 av Helena Leander m.fl. (mp)
(föredr. Gutsjö)


__________________


Onsdagen den 14 maj kl. 10.00 - 11.00
Enligt gammal tradition kommer skatteutskottets veteraner till kanslilokalerna (plan 6) på kaffe och tårta. Nu verksamma ledamöter och suppleanter är givetvis också mycket välkomna att delta i arrangemanget. Någon föranmälan behövs inte.

Reseberättelsen från SkUs studieresa till Helsingfors
bifogas

Nästa sammanträde
äger rum torsdagen den 15 maj kl. 10.00Bilagor