Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista

Skatteutskottet 2007/08:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:26

2. Inkomna skrivelser m.m.

3. Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter
(Prop. 2007/08:121)

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2007/08:SkU27
(föredr. Wallin)

4. Redovisning av skatteutgifter
(Skr. 2007/08:123)

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2007/08:SkU32
(föredr. Gutsjö)

5. Ändring i det nordiska skatteavtalet
(Prop. 2007/08:146)

Fråga om justering
Förslag till betänkande 2007/08:SkU31
(föredr. Bergman/Kaiser)

____________________________


Nästa sammanträde
äger rum tisdagen den 10 juni 2008Bilagor