Skatteutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:28

Föredragningslista

Skatteutskottet 2007/08:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Finansdepartementet
Statssekreterare Ingemar Hansson och Anita Saldén Enérus, Finansdepartementet, informerar om aktuella frågor på skatte- och tullområdet inom EU
Promemorian delas i facken och finns elektroniskt så fort den inkommer

2. Justering av protokoll 2007/08:27

3. Inkomna skrivelser, m.m.


______________


Nästa sammanträde
planeras till tisdagen den 23 september kl. 11.00Bilagor