Skatteutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Skatteutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-09

Föredragningslista

1. Justering av protokoll 2007/08:22.

2. Inkomna skrivelser m.m.

3. Betalning av vägavgift
Proposition 2007/08:79

Eftersom inga motioner väckts i ärendet kan det ev. bli fråga om justering
(föredr. Gutsjö)

4. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
(Skr. 2007/08:75)
Fråga om justering
Förslag till yttrande 2007/08:SkU5y till konstitutionsutskottet
(föredr. Gutsjö)


__________________
Bilagor