Socialförsäkringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:14 Tisdag 2012-12-11 kl. 08:00

Tisdag 2012-12-11 kl. 08:00

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2012/13:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14
Datum och tid: 2012-12-11 08:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Utskottsinitiativ om rehabilitering
Fortsatt beredning
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och SKL närvarar

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2012/13:13 (endast elektroniskt)
Punkt 2: Yttranden från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen sänds med e-post måndagen den 10 december