Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:30

Torsdag 2014-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21
Datum och tid: 2014-02-20 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 (SoU11)
Beredning
Skr. 2013/14:57 och motioner
Föredragande: KD

3. Inför hearingen den 3 april på temat: Socialtjänstens
arbete med barn som far illa
Diskussion om programutkast
Föredragande: AR

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:20 (mejlas 19/2)
Punkt 2: Föredragningspromemoria, motionshäfte och bilaga
Punkt 3: Programutkast
Punkt 4: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet