Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22
Datum och tid: 2014-02-25 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Information från Utredningen om utökade
möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
Eva Wendel Rosberg, särskild utredare, informerar
om utredningens arbete och aktuella frågor.

2. Justering av protokoll

3. Folkhälsofrågor (SoU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: AR

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 februari 2014 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Kommittédirektiv 2013:70
Punkt 2: Prot. 2013/14:21 (mejlas 24/2)
Punkt 3: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 4: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet