Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-02-27 10:30
Plats: RÖ 4-50

1. EU-information
Statssekreterare Lena Furmark
Socialdepartementet
Hälsodelen inför Epsco

2. EU-information
Statssekreterare Ragnwi Marcelind
Socialdepartementet
Sociala delen inför Epsco

3. Justering av protokoll

4. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU10)
Preliminär justering
Motioner
Föredragande: AR/CEP

5. Tobaksfrågor (SoU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: JLS

6. Alkoholfrågor (SoU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: KD

7. Arbetsplanen

8. Inkomna EU-dokument

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 mars 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Kansliets PM
Återrapport Epsco 10 december 2013
Punkt 2: Kansliets PM
Återrapport Epsco 9 december 2013
Punkt 3: Prot. 2013/14:22 (mejlas 26/2)
Punkt 4: Förslag till betänkande 2013/14:SoU10
Punkt 5: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 6: Föredragningspromemoria, motionshäfte och bilaga
Punkt 7: Uppdaterad arbetsplan
Punkt 8: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 9: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet