Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-03-04 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU10)
Slutjustering
Motioner
Föredragande: AR/CEP

3. Arbetsplanen

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 mars 2014 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:23 (mejlas 3/3)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:SoU10
Punkt 3: Uppdaterad arbetsplan
Punkt 4: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet