Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-03-18 11:00
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll

2. Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 (SoU11)
Justering
Skr. 2013/14:57 och motioner
Föredragande: KD

3. Tobaksfrågor (SoU13)
Justering
Motioner
Föredragande: JLS

4. Narkotika- och dopningsfrågor (SoU17)
Justering
Motioner
Föredragande: JS

5. Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och
uppväxtvillkor i Sverige
(SoU23)
Skr. 2013/14:91 och motioner
Fråga om att inhämta yttranden från andra utskott
Föredragande: AR

6. Arbetsplanen

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 mars 2014 kl. 10.30

Bilagor


Punkt 1: Prot. 2013/14:25 (mejlas 17/3)
Punkt 2: Förslag till betänkande 2013/14:SoU11
Punkt 3: Förslag till betänkande 2013/14:SoU13
Punkt 4: Förslag till betänkande 2013/14:SoU17
Punkt 5: PM och motioner
Punkt 6: Uppdaterad arbetsplan
Punkt 7: Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet