Socialutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Torsdag 2014-04-03 kl. 09:00

Föredragningslista

Socialutskottet 2013/14:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30
Datum och tid: 2014-04-03 09:00
Plats: Förstakammarsalen (RÖ 5-1:a ka.)

Öppet kunskapsseminarium om Socialtjänstens arbete med barn som far illa

Nästa sammanträde

Tisdagen den 8 april 2014 kl. 11.00

Bilagor


Program
Förteckning över inbjudna