Socialutskottets sammanträde Tisdag 2002-05-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2001/02:33

Föredragningslista

Socialutskottet 2001/02:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-50

Föredragningslista

1. Justering av protokollen från sammanträdena den 18 och 25 april.

2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror jämte motion.

Justering av förslag till betänkande 2001/02:SoU20 Märkningsdirektivet om tobaksvaror.

Förslag bifogas.

Föredragande: Anders Bergene

3. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:163 Administrationen av specialistkompetenskurser under läkarnas vidareutbildning jämte motion.

Justering av förslag till betänkande 2001/02:SoU21 Administrationen av specialistkompetenskurser under läkarnas vidareutbildning.

Förslag bifogas.

Föredragande: Cecilia Back

4. Preliminär behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över 2002 års ekonomiska vårproposition (2001/02:100) såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2002.

En promemoria, ett motionshäfte och ett informationsblad (FiU kansli) bifogas.

Föredragande: Ingrid Skogö
5. Preliminär behandling av fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

En föredragningspromemoria och ett motionshäfte bifogas.

Föredragande: Anders Bergene

6. Inkomna skrivelser.

7. Övriga frågor.

8. Nästa sammanträde.
Förslag: Torsdagen den 16 maj kl. 09.30.

Bilagor