Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:31 Tisdag 2016-04-12 kl. 10:00

Tisdag 2016-04-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2015/16:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31
Datum och tid: 2016-04-12 10:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Offentlig utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur

Bilagor


Punkt 1: Program, deltagarlista