Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15
Datum och tid: 2013-12-12 08:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Skolverket
Generaldirektör Anna Ekström och enhetschef Sverker Härd

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Inkomna EU-dokument

5. Högskolan (UbU13)
Föredragning
Motioner
Föredragande: PAS

6. Subsidiaritetsärenden
Föredragande: CN

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 5
FPM-UbU13 [ i basen + på papper]
Motionshäfte om högskolan [på papper]