Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-03-06 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Gymnasieskolan (UbU11)
Justering
Motioner
Föredragande: RA

5. Anmälan till kammardebatt om UbU11 Gymnasieskolan, onsdagen den 19 mars

6. Skolväsendet (UbU12)
Beredning del 2
Motioner
Föredragande: IE, RR

7. Arbetsordning för UbU
Beredning
Föredragande: CN

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:22
Punkt 4
UbU11 (RA)
Punkt 6
FPM-UbU12 del 2 (IE, RR)
Motioner om skolväsendet sändes ut inför sammanträdet 2014-02-27.
Punkt 7
PM om arbetsordning (CN)
Förslag till arbetsordning (CN)
Övriga EU-dokument
Läsanvisning till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Rapport KKR 20-21 februari 2014
K(2014) 954
K(2014) 967
K(2014) 968
K(2014) 969
Övriga bilagor
Sammanträdesplan för UbU (CN)
Arbetsformer (CN)