Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:25 Torsdag 2014-03-27 kl. 10:00

Torsdag 2014-03-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2013/14:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25
Datum och tid: 2014-03-27 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Vuxenutbildning (UbU15)
Justering
Motioner
Föredragande: RA

5. Anmälan till kammardebatt om UbU15 Vuxenutbildning, onsdagen den 9 april

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1
Protokoll 2013/14:24
Punkt 4
UbU15 (RA)
Övriga EU-dokument
Läsanvisning till lista över inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
Återrapport UUKI
Pressmeddelande KKR
Övrig bilaga
Sammanträdesplan för UbU (CN)