Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-02-05 kl. 10:00

Torsdag 2015-02-05 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2014/15:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20
Datum och tid: 2015-02-05 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:19

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument

4. Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3)
Beredning
Prop. 2014/15:44 och motioner
Föredragande:ML
FPM-UbU3
Motionshäfte delas i facket

5. Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus (UbU4)
Beredning
Prop. 2014/15:43 och motioner
Föredragande:HCH
FPM-UbU4
Motionshäfte delas i facket

6. Utskottsresa
Beslut

7. Beslut om deltagande i OECD:s parlamentariska dagar
Föredragningspromemoria
Dagordning

8. Öppet hus i riksdagen
Informations-PM

9. Kanslimeddelande

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor