Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:42 Torsdag 2016-06-16 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2015/16:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42
Datum och tid: 2016-06-16 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2015/16:41

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2015/16:29
EU-blad 2015/16:30

4. Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål (UbU18)
Justering
Prop. 2015/16:173 och motioner
Föredragande: CM
UbU18

5. Anmälan till kammardebatt om UbU18 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål, tisdagen den 21 juni 2016

6. Fler elever i fler skolor (UbU24)
Beredning
Prop. 2015/16:184 och motion
Föredragande: RA
FPM-UbU24
Motion 2015/16:3425

7. Reseberättelse från utskottsresa till Kanada
Beslut
Reseberättelse från utskottsresa till Kanada

8. Presentation av utskottets rapport om Digitalisering i skolan
Forskningssekreteraren Lars Eriksson, från Utvärderings- och forskningssekretariatet
2015/16:RFR18 Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor


Inkomna regeringsbeslut från den 16 februari till den 8 juni 2016