Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-01-24 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Generaldirektören Fredrik Malmberg, sakkunnige Åsa Karle samt rådgivarna Lena Häägg och Erica Sjöberg.

2. Anmälningar
Dnr 1186-2018/19

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2018/19:6
Informations-PM

4. Lärosätenas lokalförsörjning (UbU6)
Beredning
Skr. 2018/19:21 och motioner
Föredragande: IE
FPM-UbU6
Motionshäfte

5. Överlämnande av motion
Fråga om överlämnande av motion 2018/19:725 av Michael Rubbestad (SD) till arbetsmarknadsutskottet
Motion 2018/19:725

6. Inbjudan till OECD:s parlamentarikerdagar 13-15 februari 2019 i Paris
Beslut om deltagande
Inbjudan och program

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor