Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Torsdag 2019-01-31 kl. 10:00

Torsdag 2019-01-31 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-31 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:17

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument
EU-blad 2018/19:7

4. Förskola (UbU7)
Beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU7
Motionshäfte

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor