Utbildningsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Torsdag 2019-02-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-02-07 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Information om antagning till lärarutbildning
Generaldirektör Karin Röding och avdelningscheferna Susanne Wadsborn Taube och Tuula Kuosmanen, samtliga från Universitets- och högskolerådet

2. EU-överläggning om det särskilda programmet för Horisont Europa
Statsrådet Matilda Ernkrans, statssekreteraren Malin Cederfeldt Ösberg, departementsrådet Jonas Björck, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet
Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1464-2018/19)
Kanslikommentar

3. EU-information om Horisont Europa och ERA
Statsrådet Matilda Ernkrans, statssekreteraren Malin Cederfeldt Ösberg, departementsrådet Jonas Björck, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet

4. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:19

5. Anmälningar
Dnr 1425-2018/19

6. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

7. Vuxenutbildning (UbU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: HCH
FPM-UbU12
Motionshäfte

8. Förskola (UbU7)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: ML
FPM-UbU7

9. Studiestöd (UbU15)
Fortsatt beredning
Motion
Föredragande: CM
FPM-Motion 2018/19:2057

10. Kommissionens förslag om bestämmelser för att möjliggöra en fortsättning av pågående rörlighet inom Erasmus+ i samband med Storbritanniens och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
Beredning
Föredragande: JB
FPM-Subsidiaritetsprövning

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

Bilagor