Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-02-04 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9.00-9.30 Nationellt centrum för utomhuspedagogik informerar om sin verksamhet (Anders Szczepanski och Börje Steen)

2. Kl. 9.30-10.00 Specialpedagogiska skolmyndigheten informerar om sin verksamhet (generaldirektor Greger Bååth m.fl.)

3. Justering av protokoll

4. Anmälningar

5. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU10 Forskning och forskarutbildning

6. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU10 Forskning och forskarutbildning, onsdagen den 17 februari

7. Föredragning av motioner om förskolan [FPM-UbU7]

8. Föredragning av motioner om grundskolan [FPM-UbU8]

9. Föredragning av motioner om gymnasieskolan [FPM-UbU9]

10. Föredragning av motioner om högskolan [FPM-UbU13]

11. Övriga frågor

Bilagor


UbU10 (CLS) [skickades till hemadressen den 28 januari + i basen]
FPM-UbU7 (CLS) [i basen + på papper]
FPM-UbU8 (CLS) [i basen + på papper]
FPM-UbU9 (RA) [i basen + på papper]
FPM-UbU13 (ML) [i basen + på papper]
Motioner om högskolan [på papper]