Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-08 kl. 09:00

Utskottsmöte 2009/10:17

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:17
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 9.00-9.30 Delegationen för jämställdhet i högskolan presenterar sin verksamhet (Pia Sandvik Wiklund och Pontus Ringborg)

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU15 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU15 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter, onsdagen den 21 april

6. Föredragning av proposition 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning [FPM-UbU17] jämte en motion.

7. Föredragning av redog. 2009/10:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under år 2009 och redog. 2009/10:RRS25 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning för 2009 [UbU19].

8. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2009

9. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2009, måndagen den 24 maj

10. Övriga frågor

Bilagor


UbU15 (ML) [i basen + på papper]
FPM-UbU17 (ML) [i basen + på papper]
Motion 2009/10:Ub7 (s) med anledning av prop. 136 [på papper]
UbU19 (ML) [i basen + på papper]
Redog. RJ1 [på papper]
Redog. RRS25 [på papper]