Utbildningsutskottets sammanträde Torsdag 2010-04-22 kl. 08:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2009/10:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19
Datum och tid: 08:00
Plats: RÖ 4-30

Föredragningslista

1. Kl. 08.00 Aktuella högskolefrågor

Externa deltagare

Utbildningsdepartementet
Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz
Statssekreterare Peter Honeth

Högskoleverket
Universitetskansler Anders Flodström
Huvudsekreterare Lena Adamson

Sveriges universitets- och högskoleförbund

Rektor Lennart Olausson, Malmö högskola

Sveriges universitetslärarförbund
Förbundsordförande Anna Götlind
Chefsutredare Ann Fritzell

Sveriges förenade studentkårer
Ordförande Klas-Herman Lundgren
Vice ordförande Robin Moberg

Rektorer
Rektor Kåre Bremer, Stockholms universitet
Rektor Per Eriksson, Lunds universitet

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Justering av förslag till betänkande 2009/10:UbU17 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2009/10:UbU17 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning, torsdagen den 29 april

6. Föredragning av proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen, redogörelse 2009/10:RRS22 Riksrevisionens styrelses redogörelse om studenters anställningsbarhet, redogörelse 2009/10:RRS26 Riksrevisionens styrelses redogörelse om gäststudenter i högre utbildning, skrivelse 2009/10:186 [FPM-UbU20] jämte motioner

7. Föredragning av proposition 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor [FPM-UbU23] jämte en motion

8. Övriga frågor

Bilagor


UbU17 (ML) [i basen + skickades till hemadressen 15/4]
FPM-UbU20 (ML) [i basen + på papper]
2009/10:RRS22 [på papper]
2009/10:RRS26 [på papper]
Skr 2009/10:186 [på papper]
Motioner med anledning av prop. 139 och RRS22 [på papper]
FPM-UbU23 (ML) [i basen + på papper]
Motion med anledning av prop. 149 [på papper]