Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-05-05 kl. 09:30

Torsdag 2011-05-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (UU10)
Fortsatt beredning
Skr. 2010/11:105 och motion
Föredragande: AH

4. Konventionell rustningskontroll i Europa och CFE-avtalets framtid
Information
Föredragande från OSSE, Sipri, Utrikespolitiska institutet och Försvarsmakten

5. Övrigt

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 10 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2010/11:29
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:UU10