Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2010/11:31 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (UU10)
Justering
Skr. 2010/11:105 och motion
Föredragande: AH

2. Justering av protokoll

3. Läget i nedrustningskonferensen (CD)
Information
Ämnesrådet Ronnie Nilsson, Utrikesdepartementet

4. Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU3)
Fortsatt beredning
Skr. 2010/11:114 och motioner
Föredragande: JM

5. Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel (UU18)
Fortsatt beredning
Prop. 2010/11:112 och motioner
Föredragande: JM

6. Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: EK

7. Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan (UU16)
Beredning
Prop. 2010/11:92
Föredragande: JM

8. Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra (UU17)
Beredning
Prop. 2010/11:88
Föredragande: CM

9. Vårändringsbudget för 2011
Fråga om yttrande till FiU
Prop. 2010/11:99 och motioner
Föredragande: EK

10. 2011 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till KU
Prop. 2010/11:100 och motioner
Föredragande: EK

11. Årsredovisning för staten
Fråga om yttrande till FiU
Skr. 2010/11:101 och motion
Föredragande: EK

12. Meddelanden och administrativa frågor

13. Övrigt

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1:
- Förslag till betänkande UU10
- Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2010/11:AU3y
(Obs! Samma version som i utskicket inför mötet 2011-04-28)
Punkt 2: Protokoll 2010/11:30
Punkt 4: Förslag till betänkande UU3
Punkt 5: Förslag till betänkande UU18
Punkt 6: Förslag till betänkande UU15
Punkt 7: Förslag till betänkande UU16
Punkt 8: Förslag till betänkande UU17