Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Onsdag 2015-03-18 kl. 11:00

Onsdag 2015-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-03-18 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Kl. 11:00-12:00 Presentation av ramorganisationernas
verksamhet

Information
· Presentation av ramorganisationerna (Annica Sohlström,
Forum Syd)
· Överenskommelsen/gemensamma åtaganden mellan
regeringen och civilsamhällesorganisationerna (Anneli
Rogeman, We Effect)
· Biståndspolitiska plattformen (Anna-Karin Johansson,
Svenska Afghanistankommittén)
PM

2. Kl. 12.00-13.30 Politik för Global Utveckling (PGU)
Information
· Bo Forsberg, Diakonia
· Gabi Björsson, Afrikagrupperna

3. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 09.30

Bilagor