Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2019-11-07 kl. 09:30

Torsdag 2019-11-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2019-11-07 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Utrikesförvaltningen (UU1y)
Justering
Budgetpropositionen 2019/20:1, utgiftsområde 1 och motioner
Yttrande 2019/20:UU1y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

2. (kl. 09:30) Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet
Kommenterad dagordning

3. (kl. 10:30) Iran
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet

4. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (UU3)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:156 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU3
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Beredning
Budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 7 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet.
Ev. beslut
Prop. 2019/20:27

8. Val av ledamot till det riksdagsinterna OECD-nätverket
Ev. beslut
PM

9. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:11

10. Kanslimeddelanden

11. Aktuella EU-frågor
PM

12. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 november kl. 9:30

Bilagor