Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:15 Torsdag 2019-11-28 kl. 08:00

Torsdag 2019-11-28 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2019/20:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:15
Datum och tid: 2019-11-28 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (kl. 08:00) Riksrevisionens granskning om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete
Information
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Utrikesdepartementet
RiR:s granskningsrapport 2019:17
Regeringens skrivelse 2019/20:41

2. (kl. 08:30) UNEP m.m. (tillsammans med Miljö- och jordbruksutskottet)
Information
- Statssekreterare Gunvor G Ericson, Miljödepartementet
- Statssekreterare Eva Svedling, Miljödepartementet
PM

3. (kl. 09:30) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Justering
Budgetproposition 2019/20:1, utgiftsområde 5 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Riksrevisionens granskning om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

Information
- Överdirektör Marie Ottosson, Sida
- Avdelningschef avdelningen för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd, Göran Holmqvist, Sida
RiR:s granskningsrapport 2019:17

5. Arbetet i frågor som rör Kina (UU4)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:18 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU4
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Sveriges feministiska utrikespolitik (UU6)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2019/20:17 och motioner
Förslag till betänkande 2019/20:UU6
Föredragande: Ingrid Svensson

7. Justering av protokoll
Protokoll 2019/20:14

8. Kanslimeddelanden

9. Inkomna handlingar
EU-handlingar
Övriga handlingar

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 december kl. 11:00.

Bilagor