Utrikesutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2009/10:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:29
Datum och tid: 11:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet (KF)

4. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU12 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (EK)

5. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU25 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden (KF)

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 6 maj 2010
- Utkast till betänkande 2009/10:UU10
- Utkast till betänkande 2009/10:UU12
- Utkast till betänkande 2009/10:UU25