Allmänna motionstiden 2014

Uttag 2014/15

2014/15
Totalt 2902 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016

Motion 2014/15:3011
av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd

Motion 2014/15:3004
av Kent Ekeroth m.fl. (SD)
Ökade befogenheter för rättsväsendet

Motion 2014/15:3003
av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Budgetpropositionen för 2015

Motion 2014/15:3002
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD)
Ett starkare Sverige

Motion 2014/15:3001
av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet

Motion 2014/15:3000
av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2014/15:2999
av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD)
Skolavslutningar i kyrkan

Motion 2014/15:2998
av Suzanne
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida