Totalt 3847 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017

Motion 2017/18:3905 av Betty Malmberg (M)
Fortkörning förbi vägarbeten

Motion 2017/18:3903 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)
Insatser för Östersjön

Motion 2017/18:3902 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)
En ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3900 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3899 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Polisen

Motion 2017/18:3898 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Terrorism

Motion 2017/18:3897 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD)
Livsmedel

Motion 2017/18:3895 av Maria Stockhaus (M)
Förbud mot mikroplaster i hygien- och skönhetsprodukter

Motion 2017/18:3894 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)
Infrastruktur för ett hållbart transportsystem

Motion 2017/18:3893 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Skredrisken i Götaälvdalen

Motion 2017/18:3892 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt stöd till utsatta kristna

Motion 2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Jämställdhet

Motion 2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
En ansvarsfull invandringspolitik

Motion 2017/18:3889 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)
Fiske och vattenbruk

Motion 2017/18:3888 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)
Avfall och kretslopp

Motion 2017/18:3887 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)
Balanserad och effektiv klimatpolitik

Motion 2017/18:3886 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)
För ett stärkt djurskydd

Motion 2017/18:3885 av Martin Kinnunen (SD)
Ett smalare och ändamålsenligt public service

Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD)
Skadereduktion som vägledande inom tobakspolitiken

Motion 2017/18:3883 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Bild- och formkonstnärers villkor

Motion 2017/18:3882 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3881 av Linda Snecker m.fl. (V)
Hatbrott

Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M)
Skärpta straff för våld i nära relationer

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Åtgärder mot tiggeri och prostitution

Motion 2017/18:3878 av Mikael Jansson (SD)
Utbudet i Sveriges Radios P3

Motion 2017/18:3877 av Mikael Jansson (SD)
Alternativ till Västlänken

Motion 2017/18:3876 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3875 av Andreas Carlson (KD)
Avskaffande av reklamskatten för ideella föreningar

Motion 2017/18:3874 av Andreas Carlson (KD)
Utbyggnad av riksväg 40

Motion 2017/18:3873 av Andreas Carlson (KD)
Ombyggnation av riksväg 26/47

Motion 2017/18:3872 av Maria Stockhaus (M)
Kemikalieinspektionens godkännande av nya bekämpningsmedel

Motion 2017/18:3871 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3870 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3869 av Sven-Olof Sällström (SD)
Det kommunala skatteutjämningssystemet

Motion 2017/18:3868 av Sven-Olof Sällström (SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning

Motion 2017/18:3867 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Tydliga reaktioner mot brott

Motion 2017/18:3866 av Tuve Skånberg (KD)
Tidsgränser för sena aborter

Motion 2017/18:3865 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3864 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3863 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3862 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:3861 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3860 av Jan Björklund m.fl. (L)
Återinförande av möjligheten att utdela officiella ordnar till svenska medborgare

Motion 2017/18:3859 av Maria Stockhaus (M)
Politiska vildar

Motion 2017/18:3858 av Betty Malmberg (M)
Klimatneutral energi

Motion 2017/18:3857 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:3856 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Landsbygd och regional utveckling

Motion 2017/18:3854 av Carl Schlyter (MP)
Tillverkningen av sedlar och mynt

Motion 2017/18:3853 av Pernilla Stålhammar och Maria Andersson Willner (MP, S)
Forskningsprogram för patientsäkerhet

Motion 2017/18:3852 av Maria Stockhaus (M)
Cykling

Motion 2017/18:3851 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3850 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3849 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Brottsoffer

Motion 2017/18:3848 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Hedersbrott

Motion 2017/18:3847 av Karin Enström m.fl. (M)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3846 av Karin Enström m.fl. (M)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)
Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser

Motion 2017/18:3844 av Markus Wiechel (SD)
Ett starkare skydd av fornlämningar

Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD)
Ett tjänstemannaansvar på riktigt

Motion 2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3841 av Pernilla Stålhammar (MP)
Demokratistärkande arbete för att möta intolerans och extremism i skolan

Motion 2017/18:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Motion 2017/18:3838 av Maria Stockhaus (M)
Automatisk vigselrätt för riksdagsledamöter

Motion 2017/18:3837 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Kriminalvården

Motion 2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3835 av Aron Modig m.fl. (KD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3834 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3831 av Maria Stockhaus (M)
Företagsvänligare länsstyrelser

Motion 2017/18:3830 av Maria Stockhaus (M)
Friskvårdsbidrag för ridning och golf

Motion 2017/18:3829 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3828 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare

Motion 2017/18:3827 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Försvar och säkerhetspolitisk inriktning

Motion 2017/18:3826 av Stig Henriksson och Amineh Kakabaveh (båda V)
Svensk försvarsindustri

Motion 2017/18:3825 av Roger Haddad m.fl. (L)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3824 av Mathias Sundin m.fl. (L)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3823 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3822 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:3821 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Diskriminering av svenskar

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD)
It-utskott

Motion 2017/18:3819 av Per Lodenius m.fl. (C)
Kulturpolitik för hela landet

Motion 2017/18:3818 av Nina Lundström m.fl. (L)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3817 av Maria Weimer m.fl. (L)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3816 av Lars Tysklind m.fl. (L)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3815 av Said Abdu m.fl. (L)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3814 av Robert Hannah m.fl. (L)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:3813 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3812 av Christer Nylander m.fl. (L)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:3811 av Christer Nylander m.fl. (L)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:3810 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3809 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3808 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3807 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3806 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3805 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3804 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3803 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3802 av Allan Widman m.fl. (L)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3801 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3800 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Handelsgödselskatt är skadligt

Motion 2017/18:3799 av Betty Malmberg (M)
Livsmedelstrygghet i händelse av kris

Motion 2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Välfärdslöftet - Budget för vård, omsorg och trygghet

Motion 2017/18:3797 av Said Abdu m.fl. (L)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3796 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3795 av Lars Tysklind m.fl. (L)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3793 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Motion 2017/18:3792 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Äldrefrågor

Motion 2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3790 av Lars-Axel Nordell (KD)
Systembolagets detaljhandelsmonopol

Motion 2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C)
Liberal feminism

Motion 2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Företagande för fler jobb i hela landet

Motion 2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Migration och mottagande

Motion 2017/18:3786 av Larry Söder m.fl. (KD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Språkskyddslag

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring

Motion 2017/18:3783 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Kriskunskap i skolan

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
En reformerad flagglag

Motion 2017/18:3781 av Mikael Jansson (SD)
Inköp av Spiggen till Statens försvarshistoriska museer

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Mynningsladdare

Motion 2017/18:3779 av Mikael Jansson (SD)
Rättvisare pensioner för kvinnor som tar hand om sina egna barn hemma

Motion 2017/18:3778 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Beroendevård

Motion 2017/18:3777 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Hälso- och sjukvårdsfrågor

Motion 2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C)
Rättvis trygghetsförsäkring

Motion 2017/18:3775 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utrikes- och säkerhetspolitik

Motion 2017/18:3774 av Per Åsling m.fl. (C)
Skatter

Motion 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C)
Mångfald av medieperspektiv i hela landet

Motion 2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Miljö och resurseffektiv ekonomi

Motion 2017/18:3771 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:3769 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3768 av Betty Malmberg m.fl. (M)
Strategi för att fasa ut djurförsök

Motion 2017/18:3767 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3765 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Försvar och samhällets säkerhet

Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C)
Funktionshindersfrågor

Motion 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Socialtjänstfrågor

Motion 2017/18:3761 av Per Lodenius m.fl. (C)
Stärkt civilsamhälle

Motion 2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Högre utbildning till jobb

Motion 2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)
Utbildning

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)
En hållbar infrastruktur för hela landet

Motion 2017/18:3757 av Ola Johansson m.fl. (C)
Bostäder

Motion 2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C)
Konsumenten i centrum

Motion 2017/18:3755 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3754 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3753 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3752 av Jan Björklund m.fl. (L)
En budget som håller ihop Sverige - Liberalernas budgetmotion för 2018

Motion 2017/18:3751 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Vänd trenden - återupprätta välfärdslöftet i utanförskapsområden

Motion 2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3749 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Det civila samhällets betydelse

Motion 2017/18:3748 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3746 av Betty Malmberg (M)
Inför risk-nyttoanalys vid godkännande av växtskydd

Motion 2017/18:3745 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3744 av Sofia Damm (KD)
Utveckla relationen till Tyskland

Motion 2017/18:3743 av Sofia Damm (KD)
Ett tryggare Malmö och Skåne

Motion 2017/18:3742 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3740 av Betty Malmberg (M)
Kemikalieinspektionens handlingsplan

Motion 2017/18:3739 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Närvarande polis i hela landet

Motion 2017/18:3738 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Bekämpa mängdbrott

Motion 2017/18:3737 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Krafttag mot narkotika

Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2017/18:3735 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Bekämpa terrorism

Motion 2017/18:3734 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Sanering av förorenade områden

Motion 2017/18:3733 av Betty Malmberg (M)
Jämställt företagande

Motion 2017/18:3732 av Betty Malmberg (M)
Synfält och körkortskrav

Motion 2017/18:3731 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Rovdjur

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L)
Klimat och hållbar tillväxt

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)
Det svenska lantbruket

Motion 2017/18:3728 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker

Motion 2017/18:3727 av Per Åsling (C)
Stärk Jämtlands läns konkurrenskraft

Motion 2017/18:3726 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Uppföljning av lagstiftning

Motion 2017/18:3725 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Företrädaransvar och anstånd i skattemål

Motion 2017/18:3724 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Effekter av regeringens skattepolitik

Motion 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Minskad skatteadministration, regelförenklingar och konsekvensanalyser

Motion 2017/18:3722 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Synliggörande av och information om skatter

Motion 2017/18:3721 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Stadigvarande bostad

Motion 2017/18:3720 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Underlätta UF-företagande

Motion 2017/18:3719 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)
Permanent skyddad folkbokföring

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)
Utveckling och tillväxt i hela landet

Motion 2017/18:3716 av Annie Lööf m.fl. (C)
Nytt ledarskap för Sverige

Motion 2017/18:3715 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M)
Trappa ned statens stöd till ekologisk odling

Motion 2017/18:3713 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3712 av Annika Qarlsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3711 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:3710 av Ola Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3708 av Rickard Nordin m.fl. (C)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:3706 av Emil Källström m.fl. (C)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3705 av Betty Malmberg (M)
Kassaregisterlagen och restauranger

Motion 2017/18:3704 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3703 av Annika Qarlsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3702 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:3701 av Per Lodenius m.fl. (C)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3700 av Peter Helander m.fl. (C)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2017/18:3699 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:3698 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:3694 av Emil Källström m.fl. (C)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3693 av Per Åsling och Staffan Danielsson (båda C)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:3692 av Johan Hedin och Rickard Nordin (båda C)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:3691 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:3690 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3689 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3688 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3687 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)
Miljöansvar och grön tillväxt

Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C)
Trygghet i hela landet

Motion 2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C)
En ansvarsfull internationell agenda

Motion 2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C)
Låt inte Sverige klyvas

Motion 2017/18:3682 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Vi tror på Sverige - Moderaternas budgetmotion 2018

Motion 2017/18:3680 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Privata arbetsförmedlingar för fler jobb och en bättre matchning på arbetsmarknaden

Motion 2017/18:3679 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Riskbedömning av höga vattennivåer i Vänern och höga vattenflöden i Göta älv

Motion 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Vänd på strandskyddet

Motion 2017/18:3677 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Gör det mer lönsamt att investera i kompetensutveckling

Motion 2017/18:3676 av Camilla Waltersson Grönvall och Jenny Petersson (båda M)
Dansbandsmoms

Motion 2017/18:3675 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
En likvärdig behandling vid kapitalvinstbeskattning av bostäder

Motion 2017/18:3674 av Camilla Waltersson Grönvall och Michael Svensson (båda M)
Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och stöd till kvinnor med foglossning

Motion 2017/18:3673 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Nya slussar i Trollhättan och Lilla Edet

Motion 2017/18:3672 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)
Avskaffa hinder mot fiberutbyggnad

Motion 2017/18:3671 av Sven-Olof Sällström (SD)
En fungerande bostadsmarknad i hela Sverige

Motion 2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomin

Motion 2017/18:3669 av Edward Riedl (M)
Översyn av hastigheter

Motion 2017/18:3668 av Edward Riedl (M)
Kvarkens färjetrafik

Motion 2017/18:3667 av Edward Riedl (M)
Norrbotniabanan

Motion 2017/18:3666 av Edward Riedl (M)
Dubbdäck efter den 15 april

Motion 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M)
Underlätta för fler motorcyklar i trafiken

Motion 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M)
Översyn av förarutbildningssystemet

Motion 2017/18:3663 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Åkerifrågor

Motion 2017/18:3662 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Olagliga körkort

Motion 2017/18:3661 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Utvärdering av körkortskraven för motorcykel

Motion 2017/18:3660 av Désirée Pethrus (KD)
Våldtäkter i DR Kongo och Panzisjukhusets roll

Motion 2017/18:3659 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder för att skydda kristna flyktingar mot förföljelse i Sverige

Motion 2017/18:3658 av Mikael Oscarsson (KD)
Den allmänna löneavgiften

Motion 2017/18:3657 av Mikael Oscarsson (KD)
Tydligare regler på elmarknaden

Motion 2017/18:3656 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3655 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nineveslätten

Motion 2017/18:3654 av Markus Wiechel (SD)
Djurskyddsmyndighet

Motion 2017/18:3653 av Markus Wiechel (SD)
Djur i arbete

Motion 2017/18:3652 av Caroline Szyber m.fl. (KD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:3651 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)
Kvalitetsfokus i vård och omsorg

Motion 2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)
Större krav på öppenhet mot medier och rätten att få upprättelse

Motion 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Rättvisare partistöd

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)
Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:3645 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Avskaffa EBO m.m.

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M)
Underlätta jakten på vildsvin

Motion 2017/18:3643 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Torghandel och kassaregisterlagen

Motion 2017/18:3642 av Betty Malmberg (M)
Kunskapsstudie Brå

Motion 2017/18:3641 av Betty Malmberg (M)
De negativa effekterna av kilometerskatt

Motion 2017/18:3640 av Betty Malmberg (M)
Skattehöjningen på bensin och diesel

Motion 2017/18:3639 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Avskaffa bosättningslagen

Motion 2017/18:3638 av Fredrik Eriksson (SD)
Avskaffa den statliga ersättningen till kommunerna för mottagande av nyanlända och asylsökande ungdomar

Motion 2017/18:3637 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Fullödig skattetransparens

Motion 2017/18:3636 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Internationellt verksamma kommunala bolag

Motion 2017/18:3635 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Reformera finansieringen av public service

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)
E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter

Motion 2017/18:3633 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD)
Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor

Motion 2017/18:3631 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)
Rättvisare underhållsstöd

Motion 2017/18:3630 av Larry Söder (KD)
Företrädaransvar i aktiebolag

Motion 2017/18:3629 av Jan Björklund m.fl. (L)
Upprätthåll Sveriges flygförsvar

Motion 2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberala reformer för en dynamisk och fri arbetsmarknad

Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström (L)
Cykling och hållbara samhällen

Motion 2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)
Jämställdhet

Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD)
Åtgärder för att främja cykling

Motion 2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD)
Avstånd vid omkörning av cykeltrafikanter

Motion 2017/18:3622 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)
Gör 3:12-reglerna överflödiga

Motion 2017/18:3621 av Larry Söder (KD)
Inför näringslivsbokslut i varje kommun

Motion 2017/18:3620 av Larry Söder (KD)
Stoppa allt ekonomiskt bistånd till den palestinska myndigheten tills stödet för terrorism upphör

Motion 2017/18:3619 av Larry Söder (KD)
Del av företagarbeskattningen till kommunerna

Motion 2017/18:3618 av Larry Söder (KD)
Stimulera arbete genom förändrat grundavdrag

Motion 2017/18:3617 av Larry Söder (KD)
Inkludera fler idrotter i systemet med friskvårdsförmåner

Motion 2017/18:3616 av Larry Söder (KD)
Grundavdrag för småföretag

Motion 2017/18:3615 av Penilla Gunther och Larry Söder (båda KD)
Ersättare i val

Motion 2017/18:3614 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt demokratiarbete

Motion 2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L)
Fri företagsamhet för ökad tillväxt

Motion 2017/18:3612 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:3611 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2017/18:3610 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3609 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2017/18:3607 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Jämlik familjerätt

Motion 2017/18:3606 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Gode män, överförmyndare och förvaltare

Motion 2017/18:3605 av Linda Snecker m.fl. (V)
Barn som brottsoffer och unga lagöverträdare

Motion 2017/18:3604 av Linda Snecker m.fl. (V)
Ett stärkt skydd för den sexuella integriteten

Motion 2017/18:3603 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Kultur för alla

Motion 2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V)
En högskola för alla

Motion 2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:3600 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:3599 av Annika Eclund m.fl. (KD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Konsumenträtt

Motion 2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V)
Fri forskning och trygga anställningar

Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Förstärkta rättigheter för transpersoner

Motion 2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor

Motion 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa

Motion 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En värdig äldreomsorg

Motion 2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Hela Sverige ska jobba

Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
En bättre start – integration som fungerar

Motion 2017/18:3590 av Roger Haddad m.fl. (L)
Ingripanden enligt lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB)

Motion 2017/18:3589 av Robert Hannah m.fl. (L)
Liberal familjerätt

Motion 2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Liberal demokrati- och integritetspolitik

Motion 2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Liberal minoritetspolitik

Motion 2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2017/18:3585 av Roger Haddad m.fl. (L)
Starkare skydd mot människohandel med barn

Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L)
Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott

Motion 2017/18:3583 av Roger Haddad m.fl. (L)
Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L)
Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott

Motion 2017/18:3581 av Roger Haddad m.fl. (L)
Skärpta straff för rattfylleri och olovlig körning

Motion 2017/18:3580 av Jan Björklund m.fl. (L)
En liberal bostadsmarknad med fler bostäder och mer marknad

Motion 2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L)
Liberal konsumentpolitik och politik mot överskuldsättning

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal politik för hbt-personers rättigheter

Motion 2017/18:3577 av Roger Haddad m.fl. (L)
Insatser för unga lagöverträdare m.m.

Motion 2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L)
Stärk rättsväsendet - fler och synligare poliser

Motion 2017/18:3575 av Robert Hannah m.fl. (L)
Utvärdering av bestämmelsen om sjöfylleri

Motion 2017/18:3574 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M)
Förbjud försäljning av smittad kyckling

Motion 2017/18:3572 av Ida Drougge (M)
Din rätt att veta när och hur mycket du betalat i skatt

Motion 2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Ökat byggande och fler bostäder

Motion 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Bekämpa brott och otrygghet i hela landet

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
En nationell hälso- och sjukvårdsagenda

Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige

Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Säkerhetspolitik för Sverige

Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M)
Skaraborg, Sveriges kornbod

Motion 2017/18:3564 av Cecilia Widegren (M)
Ungdomsjobb i Skaraborg

Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M)
Jakten på privat ägande

Motion 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M)
Låt posten komma ut till hela Sverige

Motion 2017/18:3561 av Jenny Petersson (M)
Spelmarknaden

Motion 2017/18:3560 av Roger Hedlund (SD)
Drogtester i skolan

Motion 2017/18:3559 av Magnus Persson (SD)
Licens på enhandsvapen för jägare

Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD)
Förbjud fällfångst av vildsvin

Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD)
Allmän jakttid på skarv

Motion 2017/18:3556 av Kent Ekeroth (SD)
Förändra utsökningsbalken för att kunna mäta ut ersättning för skulder

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD)
Förhindra att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter

Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD)
Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel

Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD)
Förändra polisutbildningen

Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD)
Inför möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd

Motion 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD)
Kränkningsersättning till poliser och liknande yrkesgrupper

Motion 2017/18:3550 av Kent Ekeroth (SD)
Skärpning av straffen för vapensmuggling

Motion 2017/18:3549 av Kent Ekeroth (SD)
Tillåt poliser att ha tjänstevapnet även när de ej är i tjänst

Motion 2017/18:3548 av Kent Ekeroth (SD)
Utvärdering om strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet

Motion 2017/18:3547 av Kent Ekeroth (SD)
Visum och bidragssanktioner mot länder som inte samarbetar om utvisningar

Motion 2017/18:3546 av Kent Ekeroth (SD)
Verkställighet i annat land oavsett om det innebär förlängt straff eller ej

Motion 2017/18:3545 av Kent Ekeroth (SD)
Åtgärder mot kriminella gatubarn

Motion 2017/18:3544 av Kent Ekeroth (SD)
Åtgärder för effektivare återvändande

Motion 2017/18:3543 av Kent Ekeroth (SD)
Åtgärder mot illegala invandrare

Motion 2017/18:3542 av Johnny Skalin (SD)
Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter

Motion 2017/18:3540 av Johnny Skalin (SD)
Översyn av fullvärdesförsäkringsvillkor

Motion 2017/18:3539 av Johnny Skalin (SD)
Svenskt självbestämmande gällande regler för snus

Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD)
Statlig livsmedelskontroll

Motion 2017/18:3537 av Johnny Skalin (SD)
Straffskärpning för misshandel av gravida

Motion 2017/18:3536 av Johnny Skalin (SD)
Rättvisa sista betalningsdatum

Motion 2017/18:3535 av Johnny Skalin (SD)
Rätt att beslagta fordon

Motion 2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD)
Obevakade järnvägar

Motion 2017/18:3533 av Johnny Skalin (SD)
Risksäkring av AP-fonden

Motion 2017/18:3532 av Johnny Skalin (SD)
Lagför innehav av falska produkter

Motion 2017/18:3531 av Johnny Skalin (SD)
Noll promille

Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2017/18:3529 av Magnus Persson (SD)
Effektivare system för ansökan om vapenlicens

Motion 2017/18:3528 av Josef Fransson (SD)
Utökad verktygslåda för polisen

Motion 2017/18:3527 av Josef Fransson (SD)
Stopp för oskäliga priser för varor i samband med hantverkstjänster

Motion 2017/18:3526 av Josef Fransson (SD)
Motorsport och motorhobby

Motion 2017/18:3525 av Josef Fransson (SD)
Incitament för ekonomisk tillväxt och bromsad urbanisering i kommunerna

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD)
Faktoider inom klimatvetenskapen

Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo

Motion 2017/18:3522 av Roger Hedlund (SD)
Rätt till heltid

Motion 2017/18:3521 av Roger Hedlund (SD)
Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2017/18:3520 av Mikael Jansson (SD)
Ett industrikomponentsprisindex genom Eurostat

Motion 2017/18:3519 av Josef Fransson (SD)
Åtgärder för att rädda den inre marknaden och skapa ett långsiktigt hållbart europeiskt samarbete

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD)
Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk

Motion 2017/18:3517 av Josef Fransson (SD)
Kommunismmuseum

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD)
En nyanserad syn på glyfosat

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD)
Försök inom medicinsk forskning

Motion 2017/18:3514 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E4:an i Gävleborg

Motion 2017/18:3513 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)
Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner

Motion 2017/18:3512 av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (båda C)
Barn som utsätts för våld i hemmet

Motion 2017/18:3511 av Johanna Jönsson (C)
Public service

Motion 2017/18:3510 av Johanna Jönsson (C)
Princip om skademinimering

Motion 2017/18:3509 av Kristina Yngwe (C)
Skydda den värdefulla åkermarken

Motion 2017/18:3508 av Per Åsling (C)
Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter

Motion 2017/18:3507 av Johan Hedin (C)
Systembolagets roll

Motion 2017/18:3506 av Johan Hedin (C)
Den svenska motorhobbyn och det rullande kulturarvet

Motion 2017/18:3505 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)
Ändringar av Allmänna arvsfondens bestämmelser

Motion 2017/18:3504 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor

Motion 2017/18:3503 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Företagskredit

Motion 2017/18:3502 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt

Motion 2017/18:3501 av Per Åsling (C)
Decentraliserade myndigheter och statliga bolag

Motion 2017/18:3500 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)
Lantmäteriet

Motion 2017/18:3499 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C)
Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk

Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Biobaserad samhällsekonomi utan råvara

Motion 2017/18:3497 av Per-Ingvar Johnsson och Per Åsling (båda C)
Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar

Motion 2017/18:3496 av Per Åsling (C)
Infrastruktursatsningar i Jämtlands län

Motion 2017/18:3495 av Per Åsling (C)
Utveckling av Jämtlands län

Motion 2017/18:3494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Beskattning av enskilda näringsidkare

Motion 2017/18:3493 av Per Åsling m.fl. (C)
Inlandsbanan

Motion 2017/18:3492 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Förändring av det inkomstskatterättsliga begreppet "näringsverksamhet"

Motion 2017/18:3491 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)
Sportskyttar och jägare i totalförsvaret

Motion 2017/18:3490 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Ett nytt stickår

Motion 2017/18:3489 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)
Fjärrundervisning i skolan

Motion 2017/18:3488 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
Regionalt ansvar hos statliga företag

Motion 2017/18:3487 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)
Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden

Motion 2017/18:3486 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Turisttrafik

Motion 2017/18:3485 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Vinter-OS

Motion 2017/18:3484 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Enskilda vägar

Motion 2017/18:3483 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Lokalisering av statliga myndigheter

Motion 2017/18:3482 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Garanterad samhällsservice

Motion 2017/18:3481 av Johanna Jönsson (C)
Ökat personval

Motion 2017/18:3480 av Johanna Jönsson (C)
Minskat antal riksdagsledamöter

Motion 2017/18:3479 av Kerstin Lundgren (C)
Interpols efterlysningssystem

Motion 2017/18:3478 av Kerstin Lundgren (C)
Kortare väntetider i cancervården

Motion 2017/18:3477 av Johan Hedin (C)
Regler för legala vapen

Motion 2017/18:3476 av Johan Hedin (C)
Sjöfylleri

Motion 2017/18:3475 av Per Åsling (C)
Etablera en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket

Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C)
Trygghet i trafiken

Motion 2017/18:3473 av Johan Hedin (C)
Effektivare rättsprocess vid brott i butik och handel

Motion 2017/18:3472 av Kristina Yngwe (C)
Djurrättsrelaterad brottslighet

Motion 2017/18:3471 av Johanna Jönsson (C)
Förebyggande av psykisk ohälsa

Motion 2017/18:3470 av Johanna Jönsson (C)
Personlig utveckling i skolan

Motion 2017/18:3469 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Järnväg Göteborg-Oslo

Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Strandskydd

Motion 2017/18:3467 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)
Ridning som friskvård

Motion 2017/18:3466 av Ola Johansson m.fl. (C)
Hindra pornografi i miljöer med barn och unga

Motion 2017/18:3465 av Said Abdu m.fl. (L)
Underlätta för idéburna välfärdsföretag

Motion 2017/18:3464 av Robert Hannah (L)
Diskrimineringsombudsmannens uppgifter

Motion 2017/18:3463 av Robert Hannah (L)
Det svenska samhällskontraktet

Motion 2017/18:3462 av Nina Lundström m.fl. (L)
Transport och it

Motion 2017/18:3461 av Ida Drougge (M)
Det kommunala självstyret och anvisningslagen

Motion 2017/18:3460 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)
Trängselskatt

Motion 2017/18:3459 av Ida Drougge (M)
Konvertering av arbetsgivaravgift till inkomstskatt

Motion 2017/18:3458 av Ida Drougge (M)
Definition av avgift

Motion 2017/18:3457 av Lars Beckman (M)
Höjd maxhastighet till 130 km/tim

Motion 2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Ett hållbart företagande

Motion 2017/18:3455 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)
Muslimska brödraskapet

Motion 2017/18:3454 av Runar Filper (SD)
Avskaffande av pumplagen

Motion 2017/18:3453 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt register för hyresrätter

Motion 2017/18:3452 av Fredrik Schulte (M)
Brottsprovokation

Motion 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden

Motion 2017/18:3450 av Fredrik Schulte (M)
Avveckling av villkorlig frigivning efter två tredjedelar av strafftiden

Motion 2017/18:3449 av Fredrik Schulte (M)
Avveckla Systembolagets monopol

Motion 2017/18:3448 av Fredrik Schulte (M)
Förbjud myndigheters politiska opinionsbildning

Motion 2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M)
Regelverk för arbetskraftsinvandring

Motion 2017/18:3446 av Fredrik Schulte (M)
Ämbetsmannaansvar

Motion 2017/18:3445 av Fredrik Schulte (M)
Flyktingmottagande via kvotflyktingsystemet

Motion 2017/18:3444 av Fredrik Schulte (M)
Skärp bibliotekslagen så att urval utifrån religiösa, moraliska eller politiska synpunkter förbjuds

Motion 2017/18:3443 av Fredrik Schulte (M)
Asylärenden från säkra länder

Motion 2017/18:3442 av Fredrik Schulte (M)
Separera kyrkan från staten

Motion 2017/18:3441 av Fredrik Schulte (M)
Förbud mot barnäktenskap

Motion 2017/18:3440 av Fredrik Schulte (M)
Rätt till en värdig död

Motion 2017/18:3439 av Fredrik Schulte (M)
Stöd till trossamfund och livsåskådningsorganisationer

Motion 2017/18:3438 av Fredrik Schulte (M)
Skärpta straff för våldtäkt

Motion 2017/18:3437 av Fredrik Schulte (M)
Utvisa brottsdömda till tredje land

Motion 2017/18:3436 av Fredrik Schulte (M)
Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Motion 2017/18:3434 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Försvara Gotland

Motion 2017/18:3433 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
En sexualbrottslagstiftning baserad på frivillighet

Motion 2017/18:3432 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Elområden - en dyr historia för Sydsverige

Motion 2017/18:3431 av Boriana Åberg (M)
Kriminalvården och privata företag

Motion 2017/18:3430 av Robert Halef (KD)
Spårväg Södertälje-Norsborg

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Vattnets kretslopp

Motion 2017/18:3428 av Robert Halef (KD)
Översyn av villkoren för svenskt medborgarskap

Motion 2017/18:3427 av Lars-Axel Nordell och Désirée Pethrus (båda KD)
Alternativ finansiering av Inlandsbanan

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Jordbruket - modernäringen

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Jakt och viltvård

Motion 2017/18:3424 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Välfungerande service på landsbygden

Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M)
En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2017/18:3422 av Boriana Åberg (M)
Avslag på asylansökan för personer som begår brott

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Alliansens näringslivsmotion

Motion 2017/18:3419 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Ökad handel för ökat välstånd

Motion 2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En attraktiv och stärkt besöksnäring

Motion 2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Innovation för svensk tillväxt

Motion 2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Entreprenörskap och småföretagande

Motion 2017/18:3415 av Boriana Åberg (M)
Lägg ned myndigheten för statligt stöd till trossamfund

Motion 2017/18:3414 av Boriana Åberg (M)
Stoppa bidrag till religiösa förbund

Motion 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Energi för Sverige

Motion 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Entreprenörskap och småföretagande

Motion 2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
Regional tillväxt

Motion 2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)
En politik för ökad handel och export

Motion 2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Regional tillväxt

Motion 2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Minskat regelkrångel för fler och växande företag

Motion 2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Life science och medtech

Motion 2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Industri och konkurrenskraft

Motion 2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Fler jobb och växande företag

Motion 2017/18:3404 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Energi för arbete och välstånd

Motion 2017/18:3403 av Anders Hansson (M)
Gemensam grundutbildning för brottsbekämpningspersonal

Motion 2017/18:3402 av Sten Bergheden (M)
Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Motion 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M)
Drönare i skyddsvärda naturområden

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M)
Strandskydd och landsbygdsutveckling

Motion 2017/18:3399 av Betty Malmberg (M)
Test- och demoanläggningar för energi

Motion 2017/18:3398 av Betty Malmberg (M)
Id-kapningar hotar rättssamhället

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M)
Följ Växtskyddsrådets förslag

Motion 2017/18:3396 av Betty Malmberg (M)
Nedlagda våldtäktsanmälningar

Motion 2017/18:3395 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Offentlig upphandling

Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2017/18:3393 av Birger Lahti m.fl. (V)
En hållbar och långsiktig energipolitik

Motion 2017/18:3392 av Erik Bengtzboe (M)
Högersväng vid rödljus på svenska vägar

Motion 2017/18:3391 av Runar Filper (SD)
Demokrati och storregioner

Motion 2017/18:3390 av Runar Filper (SD)
Traditionella skolavslutningar

Motion 2017/18:3389 av Runar Filper (SD)
Tiggeriförbud

Motion 2017/18:3388 av Runar Filper (SD)
Svenska som nationalspråk

Motion 2017/18:3387 av Runar Filper (SD)
Erkännande av svenskbefolkningen i Argentina

Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD)
Minimimåttet för fångade flodkräftor

Motion 2017/18:3385 av Runar Filper (SD)
Dansbandsmusik är kultur

Motion 2017/18:3384 av Runar Filper (SD)
Bevarandet av överloppsbyggnader i det svenska kulturlandskapet

Motion 2017/18:3383 av Aron Emilsson och Runar Filper (båda SD)
Ordbok över Sveriges dialekter

Motion 2017/18:3382 av Runar Filper (SD)
Dialektundervisning på skolschemat

Motion 2017/18:3381 av Runar Filper (SD)
Folkparken som kulturarv

Motion 2017/18:3380 av Finn Bengtsson (M)
En årslön på banken

Motion 2017/18:3379 av Finn Bengtsson (M)
Sveriges förbindelser med Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2017/18:3378 av Runar Filper (SD)
Vägtrafikskatt för tävlingsfordon

Motion 2017/18:3377 av Runar Filper (SD)
Polistillgänglighet på landsbygden

Motion 2017/18:3376 av Runar Filper (SD)
Morgonsamling i skolan för gemenskap

Motion 2017/18:3375 av Runar Filper (SD)
Mobilfria klassrum

Motion 2017/18:3374 av Runar Filper (SD)
Det undermåliga värmländska vägnätet

Motion 2017/18:3373 av Runar Filper (SD)
Informationskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2017/18:3372 av Jonas Eriksson (MP)
Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand

Motion 2017/18:3371 av Jonas Eriksson och Agneta Börjesson (båda MP)
Etiska och hållbara investeringar i statens AP-fonder

Motion 2017/18:3370 av Jonas Eriksson (MP)
Utökad definition av konfliktmineraler

Motion 2017/18:3369 av Emma Hult m.fl. (MP)
Vätterns vatten

Motion 2017/18:3368 av Jan Lindholm (MP)
Moratorium för 5G

Motion 2017/18:3367 av Stina Bergström och Jonas Eriksson (båda MP)
Snabbare tåg Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm

Motion 2017/18:3366 av Anders Hansson (M)
Kostnader för avlyssning

Motion 2017/18:3365 av Anders Hansson (M)
Tillåtande av brottsprovokation vid sexualbrott

Motion 2017/18:3364 av Sten Bergheden (M)
Turistnäringen i Sverige

Motion 2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En demokratisk, jämlik och hållbar stad

Motion 2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Ett tryggt och hållbart arbetsliv

Motion 2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utbildning som leder till jobb

Motion 2017/18:3360 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En mer flexibel gymnasieskola

Motion 2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En bättre förskola

Motion 2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Digitalisering av skolan

Motion 2017/18:3357 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Universitet och högskolor

Motion 2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige

Motion 2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Kränkande behandling, frånvaro och psykisk ohälsa

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Livskraftiga ekosystem

Motion 2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En bättre lärarutbildning och fler skickliga lärare

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
En effektiv klimat- och miljöpolitik

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Resurseffektivt samhälle

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
På väg mot en giftfri vardag

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Politik för levande hav och vattendrag

Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Jakt och viltvård

Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Skogspolitik

Motion 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Fiske och vattenbruk

Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion

Motion 2017/18:3344 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)
Civilrättsliga ställningstaganden

Motion 2017/18:3343 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)
Bostadspolitisk motion

Motion 2017/18:3342 av Désirée Pethrus (KD)
Ensamkommandes situation i Sverige

Motion 2017/18:3341 av Caroline Szyber (KD)
Brandskydd i särskilda boenden

Motion 2017/18:3340 av Caroline Szyber (KD)
Ökad konsumentnytta och förbättrad konkurrens på gruppförsäkringsmarknaden

Motion 2017/18:3339 av Markus Wiechel (SD)
Ökat stöd till veteraner

Motion 2017/18:3338 av Markus Wiechel (SD)
Översyn av jordabalken gällande arrende

Motion 2017/18:3337 av Markus Wiechel (SD)
Främja elfordon

Motion 2017/18:3336 av Markus Wiechel (SD)
Medieetik

Motion 2017/18:3335 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Fredsprocessen i Israel-Palestina

Motion 2017/18:3334 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Erkännande av folkmordet i Irak och Syrien

Motion 2017/18:3333 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)
Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor

Motion 2017/18:3332 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)
Transparent skattesystem

Motion 2017/18:3331 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2017/18:3330 av Amineh Kakabaveh (V)
Kurdistans självbestämmanderätt

Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M)
Äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad

Motion 2017/18:3328 av Sten Bergheden (M)
Reavinstbeskattningen vid bostadsflytt

Motion 2017/18:3327 av Edward Riedl (M)
Exportstöd till svensk småbåtsindustri

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M)
Ökade polisiära vägkontroller mot den olagliga yrkestrafiken

Motion 2017/18:3325 av Sten Bergheden (M)
Bostadstillägget till pensionärer

Motion 2017/18:3324 av Boriana Åberg (M)
Reformera skattesystemet

Motion 2017/18:3323 av Boriana Åberg (M)
Trafiklärarlegitimation

Motion 2017/18:3322 av Erik Ottoson (M)
Integration på arbetsmarknaden

Motion 2017/18:3321 av Boriana Åberg (M)
Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet

Motion 2017/18:3320 av Sten Bergheden (M)
Trängselavgifterna

Motion 2017/18:3319 av Sten Bergheden (M)
Minskat skatteslöseri och tydlig information om skatter

Motion 2017/18:3318 av Sten Bergheden (M)
Public services uppdrag

Motion 2017/18:3317 av Sten Bergheden och Åsa Coenraads (båda M)
Underlätta för skyttar

Motion 2017/18:3316 av Sten Bergheden (M)
Licenskravet på mynningsladdare

Motion 2017/18:3315 av Boriana Åberg (M)
Diskrimineringsombudsmannen

Motion 2017/18:3314 av Boriana Åberg (M)
Möjlighet för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet

Motion 2017/18:3313 av Boriana Åberg (M)
Den biologiska mångfalden

Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M)
Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor

Motion 2017/18:3311 av Erik Bengtzboe (M)
Ett lobbningsförbud för statliga myndigheter och statliga företag

Motion 2017/18:3310 av Erik Bengtzboe (M)
Avreglera spelmarknaden och sälj Svenska Spel

Motion 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2017/18:3308 av Erik Bengtzboe (M)
Låt riksdagen pröva utnämningen av varje minister

Motion 2017/18:3307 av Erik Bengtzboe (M)
Försäljning av statens resterande ägande i SAS

Motion 2017/18:3306 av Erik Bengtzboe (M)
Utveckla möjligheterna till arbetskraftsinvandring

Motion 2017/18:3305 av Erik Bengtzboe (M)
Backaundantaget

Motion 2017/18:3304 av Erik Bengtzboe (M)
Gör utbildning avdragsgillt

Motion 2017/18:3303 av Erik Bengtzboe (M)
Låt staten överta finansieringsansvaret för allmän tjänstgöring

Motion 2017/18:3302 av Erik Bengtzboe (M)
Straffavgifter vid försenad trängselavgift

Motion 2017/18:3301 av Jamal El-Haj (S)
Gör Sverige till världens bästa innovations-, investerings- och etableringsland

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S)
Skador orsakade av skarven

Motion 2017/18:3299 av Krister Örnfjäder och Johan Andersson (båda S)
Vuxenutbildning

Motion 2017/18:3298 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
God man

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S)
Äldres rätt till särskilt boende

Motion 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Bra vård vid endometrios

Motion 2017/18:3295 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Punktskatter

Motion 2017/18:3294 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Skatteförfarande och folkbokföring

Motion 2017/18:3293 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Skattemässig hantering av virtuella varor

Motion 2017/18:3292 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Skattepolitik för växande företag

Motion 2017/18:3291 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Tullverket - upprätthålla gränsskyddet

Motion 2017/18:3290 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utvidgning av friskvårdsbegreppet

Motion 2017/18:3289 av Erik Bengtzboe (M)
Stämpelskatten vid fastighetsköp

Motion 2017/18:3288 av Erik Bengtzboe (M)
Motivera fler människor till högre utbildning genom att göra CSN-lånen avdragsgilla

Motion 2017/18:3287 av Erik Bengtzboe (M)
Startjobbskatteavdrag

Motion 2017/18:3286 av Erik Bengtzboe (M)
Undanta Essingeleden från avgiftsbeläggning

Motion 2017/18:3285 av Erik Bengtzboe (M)
Gör det möjligt att skriva av utbildning

Motion 2017/18:3284 av Erik Bengtzboe (M)
Sälj Telia

Motion 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe (M)
Legalisera försäljningen av sättpotatis i lösvikt

Motion 2017/18:3282 av Erik Bengtzboe (M)
Reformera Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:3281 av Erik Bengtzboe (M)
Inför en anmälan till donationsregistret via deklarationen

Motion 2017/18:3280 av Erik Bengtzboe (M)
Vänd på ordningen så att fler RUT-tjänster blir avdragsgilla och fler jobb kan skapas

Motion 2017/18:3279 av Erik Bengtzboe (M)
Sälj Bilprovningen

Motion 2017/18:3278 av Mikael Jansson (SD)
Fiskekvoter och fiskeregler

Motion 2017/18:3277 av Mikael Jansson (SD)
Hembygdsföreningsinspektör

Motion 2017/18:3276 av Mikael Jansson (SD)
Aktiv regionalpolitik genom tillväxt

Motion 2017/18:3275 av Mikael Jansson (SD)
Kraftöverföring med ultrahögspänd likström

Motion 2017/18:3274 av Mikael Jansson (SD)
Riskkapital från statens kasinon

Motion 2017/18:3273 av Mikael Jansson (SD)
Lika kommunalskatt

Motion 2017/18:3272 av Roger Richtoff och Robert Stenkvist (båda SD)
Servitut inom bullerzoner

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)
Hälsorundor

Motion 2017/18:3270 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)
Statsflyget

Motion 2017/18:3269 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)
Riksdagens presentutbud

Motion 2017/18:3268 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)
Rätt att avlägsna personer vid olaga intrång

Motion 2017/18:3267 av Roger Richtoff och Mikael Jansson (båda SD)
Symboler på militära uniformer

Motion 2017/18:3266 av Roger Richtoff (SD)
Miljöprövning för Försvarsmakten

Motion 2017/18:3265 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)
Svenskt Natomedlemskap

Motion 2017/18:3264 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Sälj SBAB

Motion 2017/18:3263 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Sälj Sveaskog

Motion 2017/18:3262 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Föräldrapenning till fler än två vårdnadshavare

Motion 2017/18:3261 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Tillåt fler vårdnadshavare för barn

Motion 2017/18:3260 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Omprövning av Natura 2000-områden

Motion 2017/18:3259 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Förbud mot att använda statliga medel för att bedriva lobbying gentemot svenska beslutsfattare

Motion 2017/18:3258 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Export och försäljning av snus

Motion 2017/18:3257 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Gör skatterna mer synliga

Motion 2017/18:3256 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Gör det möjligt att hyra ut bostäder skattefritt till studenter

Motion 2017/18:3255 av Erik Bengtzboe och Lotta Finstorp (båda M)
Sörmland som försökslän för ökad besöksnäring

Motion 2017/18:3254 av Edward Riedl (M)
Förstärkning av journalistiken

Motion 2017/18:3253 av Edward Riedl (M)
Bredda granskningsnämndens uppdrag

Motion 2017/18:3252 av Erik Bengtzboe (M)
Sälj Apoteket

Motion 2017/18:3251 av Erik Bengtzboe (M)
Möjliggör för aktieköp i premiepensionssystemet

Motion 2017/18:3250 av Erik Bengtzboe (M)
Gör körkort till nationella id-kort

Motion 2017/18:3249 av Erik Bengtzboe (M)
Bygg ut riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping

Motion 2017/18:3248 av Erik Bengtzboe (M)
Översyn av ärvdabalken

Motion 2017/18:3247 av Erik Bengtzboe (M)
Låt lärosätena äga sina fastigheter och sälj Akademiska Hus

Motion 2017/18:3246 av Erik Bengtzboe (M)
Barns rätt att testamentera sin kvarlåtenskap

Motion 2017/18:3245 av Erik Bengtzboe (M)
Erbjud HPV-vaccin även till unga män

Motion 2017/18:3244 av Erik Bengtzboe (M)
Regelrådets arbete

Motion 2017/18:3243 av Erik Bengtzboe (M)
Centralisera flyktingmottagandet

Motion 2017/18:3242 av Erik Bengtzboe (M)
Sälj Vattenfall

Motion 2017/18:3241 av Erik Bengtzboe (M)
Gör det återigen möjligt att köpa paracetamol i dagligvaruhandeln

Motion 2017/18:3240 av Karin Enström m.fl. (M)
EU-samarbetet nu och i framtiden

Motion 2017/18:3239 av Karin Enström m.fl. (M)
Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2017/18:3238 av Cecilia Widegren (M)
Hindra strafflindring lex Lisa

Motion 2017/18:3237 av Cecilia Widegren (M)
Avskaffa radio- och tv-avgiften

Motion 2017/18:3236 av Cecilia Widegren (M)
Synliggör miljöbilen

Motion 2017/18:3235 av Cecilia Widegren (M)
Strategisk myndighetsplacering

Motion 2017/18:3234 av Cecilia Widegren och John Widegren (båda M)
Den svenska hästen

Motion 2017/18:3233 av Cecilia Widegren (M)
Förenkla för vägsamfällighetsföreningar

Motion 2017/18:3232 av Cecilia Widegren (M)
Jakt med båge

Motion 2017/18:3231 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Friskvårdsavdrag för golf och ridning

Motion 2017/18:3230 av Michael Svensson (M)
Fond för sociala företag

Motion 2017/18:3229 av Michael Svensson (M)
Svensk framtida kärnkraft

Motion 2017/18:3228 av Michael Svensson (M)
Bygg testreaktorn Electra

Motion 2017/18:3227 av Michael Svensson (M)
Översyn av antalet myndigheter och deras verksamhet

Motion 2017/18:3226 av Michael Svensson (M)
Underlättad etablering på den svenska arbetsmarknaden för invandrade akademiker

Motion 2017/18:3225 av Michael Svensson (M)
Utred ett tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M)
Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:3223 av Michael Svensson (M)
Möjliggör för statliga museer att bli en mer aktiv del i lärares kompetensutveckling

Motion 2017/18:3222 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Ett starkt svenskt försvar

Motion 2017/18:3221 av Hans Wallmark m.fl. (M)
En robust krisberedskap

Motion 2017/18:3220 av Allan Widman m.fl. (L, M, C, KD)
Försvar och krisberedskap

Motion 2017/18:3219 av Sten Bergheden (M)
Rättvist bostadstillägg till pensionärer

Motion 2017/18:3218 av Sten Bergheden (M)
Avskaffad skatt på RUT-tjänster för äldre

Motion 2017/18:3217 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Familjerätt och familjelagstiftning

Motion 2017/18:3216 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Fastighetsrätt

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Reformer för en bättre hbtq-politik

Motion 2017/18:3214 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Vattenrättsliga frågor

Motion 2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
En förbättrad konsumentpolitik

Motion 2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Associationsrätt

Motion 2017/18:3211 av John Widegren (M)
Underlätta vildsvinsjakten

Motion 2017/18:3210 av John Widegren (M)
Jordbrukets förutsättningar och konkurrensvillkor

Motion 2017/18:3209 av Erik Ottoson (M)
Förvärvsarbete för personer som förtidspensionerats innan 2003

Motion 2017/18:3208 av Lars Beckman (M)
Lätt motorcykel på B-körkort

Motion 2017/18:3207 av Lars Beckman (M)
Krafttag mot svarta körskolor

Motion 2017/18:3206 av Lars Beckman (M)
LSS och rätten att välja utförare

Motion 2017/18:3205 av Lars Beckman (M)
Upphandling av tv- och radioprogram

Motion 2017/18:3204 av Helena Bouveng m.fl. (M)
Trähusbyggande

Motion 2017/18:3203 av Mats Green m.fl. (M)
Bluffakturor

Motion 2017/18:3202 av Saila Quicklund (M)
Postservicen på landsbygden

Motion 2017/18:3201 av Saila Quicklund (M)
Polisnärvaro på landsbygden

Motion 2017/18:3200 av Saila Quicklund (M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2017/18:3199 av Saila Quicklund (M)
Beräkningsgrunder för infrastrukturmedel

Motion 2017/18:3198 av Saila Quicklund (M)
Inlandsbanan

Motion 2017/18:3197 av Saila Quicklund (M)
Den svenska besöksnäringen

Motion 2017/18:3196 av Mats Green (M)
Återvinning av glykol

Motion 2017/18:3195 av Lars Beckman (M)
Översyn av gällande alkohollagstiftning

Motion 2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L)
Sveriges roll i Europeiska unionen

Motion 2017/18:3193 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal skattepolitik för jobb och företagande

Motion 2017/18:3192 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)
Krafttag mot gängkriminalitet och grov organiserad brottslighet

Motion 2017/18:3191 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)
Bryt ungas kriminella bana

Motion 2017/18:3190 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)
Cyberbrott och internetbaserad brottslighet

Motion 2017/18:3189 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)
Motverka hedersrelaterade brott

Motion 2017/18:3188 av Tomas Tobé m.fl. (M, C, L, KD)
En förstärkt, modern och effektiv kriminalvård

Motion 2017/18:3187 av Sten Bergheden (M)
Polisskola i Skaraborg

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)
Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering

Motion 2017/18:3185 av Elisabeth Svantesson (M)
Hatbrott mot troende

Motion 2017/18:3184 av Elisabeth Svantesson (M)
Attacker mot blåljuspersonal

Motion 2017/18:3183 av Jessika Roswall (M)
Strandskydd

Motion 2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)
Lika möjligheter för kvinnor och män

Motion 2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M)
Arbetskraftsinvandringen

Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)
Slå vakt om arbetskraftsinvandringen

Motion 2017/18:3179 av Johan Forssell m.fl. (M)
Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)
Fler jobb och bättre fungerande arbetsmarknad

Motion 2017/18:3176 av Erik Ottoson (M)
Avgift för försenad trängselavgift

Motion 2017/18:3175 av Sten Bergheden (M)
Det måste löna sig att ha arbetat

Motion 2017/18:3174 av Sten Bergheden (M)
Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2017/18:3173 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (M)
Fast förbindelse mellan Håbo kommun och Knivsta kommun

Motion 2017/18:3172 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Embryoadoption

Motion 2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Vaccinationstvång

Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Sex- och samlevnadsundervisning

Motion 2017/18:3169 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Ägarlägenheter och bostadsmarknaden

Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Avskaffande av fribelopp för studiemedel

Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet

Motion 2017/18:3166 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Stärkt arbetslinje i migrationspolitiken

Motion 2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Rättssäkra regler för arbetskraftsinvandrare

Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Åtgärder för att utrota barnäktenskap

Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Säkra aborter

Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Kampen mot könsstympning

Motion 2017/18:3161 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Stärkt tillgång till riskkapital via entreprenörskonton och generösare riskkapitalavdrag

Motion 2017/18:3160 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Sjukvård genom mångfald och valfrihet

Motion 2017/18:3159 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Proportionalitetsprincipen vid fackliga stridsåtgärder

Motion 2017/18:3158 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Fler företagare inom nya verksamheter med utmaningsrätt

Motion 2017/18:3157 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Skattereduktion för svenska soldater i utlandstjänst

Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Stockholm Statement of Commitment - Skydda, värna och stärka mänskliga rättigheter, SRHR och ökad jämställdhet

Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
Kampen mot mödradödlighet

Motion 2017/18:3154 av Betty Malmberg (M)
Öka kunskaperna om skatterna

Motion 2017/18:3153 av Betty Malmberg (M)
Avgift för livsmedelskontroller måste ändras

Motion 2017/18:3152 av Betty Malmberg (M)
Arkeologiska utgrävningar hinder för utveckling

Motion 2017/18:3151 av Betty Malmberg (M)
Post till rättspsykiatriska patienter

Motion 2017/18:3150 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Kommittéförordningen

Motion 2017/18:3149 av Betty Malmberg (M)
Organ- och vävnadsdonationer

Motion 2017/18:3148 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)
Reformering av turordningsreglerna

Motion 2017/18:3147 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)
Arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2017/18:3146 av Betty Malmberg och John Widegren (båda M)
Betande fåglar är ett problem

Motion 2017/18:3145 av Betty Malmberg (M)
Kopparnätet och bredband

Motion 2017/18:3144 av Betty Malmberg (M)
Ämbetsmannautbildning och tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:3143 av Betty Malmberg (M)
Danstillstånd

Motion 2017/18:3142 av Sofia Fölster (M)
Avskaffande av tv-avgiften

Motion 2017/18:3141 av Saila Quicklund (M)
Elevhälsa i skolan

Motion 2017/18:3140 av Saila Quicklund (M)
Sociala företags förutsättningar

Motion 2017/18:3139 av Saila Quicklund (M)
Förtydliga regelverket för färdtjänst

Motion 2017/18:3138 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M)
Sociala avgifter friluftslivet

Motion 2017/18:3137 av Saila Quicklund (M)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2017/18:3136 av Saila Quicklund (M)
Avgiftsbeläggning för vindkraftsanläggningar

Motion 2017/18:3135 av Eva Lohman och Cecilia Magnusson (båda M)
Svensk-finskspråkig undervisning

Motion 2017/18:3134 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Språkliga rättigheter utanför förvaltningsområdena

Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M)
Översyn av stöd till hörselinstruktörer

Motion 2017/18:3132 av Saila Quicklund (M)
Kraftigare tag mot dopning och kosttillskott

Motion 2017/18:3131 av Saila Quicklund (M)
Myndigheters ansvar för landsbygdsutvecklingen

Motion 2017/18:3130 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor

Motion 2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2017/18:3128 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Stärkt oberoende för de högsta domstolarna

Motion 2017/18:3127 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Plikt att förhindra radikalisering

Motion 2017/18:3126 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)
Förebyggande av våldsbejakande extremism - fler åtgärder behövs

Motion 2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD)
Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete

Motion 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Frihet för Svenska kyrkan - möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften

Motion 2017/18:3123 av Marta Obminska (M)
Upplysning om kommunismens brott

Motion 2017/18:3122 av Marta Obminska (M)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2017/18:3121 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Vård av demokratin och ökat valdeltagande

Motion 2017/18:3120 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Arbetet för romsk inkludering och mot antiziganism

Motion 2017/18:3119 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Ett utvidgat tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:3118 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Regelförenklingar för medborgare och företag

Motion 2017/18:3117 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD)
Utvecklat arbete mot antisemitism och för judisk säkerhet

Motion 2017/18:3116 av Marta Obminska (M)
Obligatorisk utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld på socionomutbildningarna

Motion 2017/18:3115 av Saila Quicklund (M)
Tidsatta krav för polisiär utryckning vid allvarliga brott

Motion 2017/18:3114 av Saila Quicklund (M)
Tillgodose kunders behov av betaltjänster och kontanthantering

Motion 2017/18:3113 av Saila Quicklund (M)
Riksintressenas arealer

Motion 2017/18:3112 av Saila Quicklund (M)
Utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2017/18:3111 av Saila Quicklund (M)
Anpassning av utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna

Motion 2017/18:3110 av Saila Quicklund (M)
Testverksamhet med självkörande fordon

Motion 2017/18:3109 av Saila Quicklund (M)
Statlig finansiering av den svenska hälso- och sjukvården

Motion 2017/18:3108 av Saila Quicklund (M)
Kommuners och regioners del av vattenkraftsproduktionen

Motion 2017/18:3107 av Saila Quicklund (M)
Tydligare uppdrag att stötta svenskt mathantverk

Motion 2017/18:3106 av Saila Quicklund (M)
Jaktkort

Motion 2017/18:3105 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M)
Försäkringar för ambulanspersonal

Motion 2017/18:3103 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Främja företagande och entreprenörskap i skolan

Motion 2017/18:3102 av Eva Lohman (M)
Utbyggt dubbelspår mellan Härnösand och Gävle

Motion 2017/18:3101 av Eva Lohman (M)
Den nordiska ambulanshelikopterverksamheten

Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Jakt på fågeln skarv

Motion 2017/18:3099 av Eva Lohman (M)
Funktionsnedsättning och folkhälsa

Motion 2017/18:3098 av Eva Lohman (M)
Inhemska adoptioner

Motion 2017/18:3097 av Eva Lohman (M)
Gränslös vård i Norden

Motion 2017/18:3096 av Eva Lohman m.fl. (M)
Äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2017/18:3095 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:3094 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Kränkningar på nätet

Motion 2017/18:3093 av Boriana Åberg (M)
RUT-avdrag för professionella tvätteritjänster

Motion 2017/18:3092 av Boriana Åberg (M)
Förändring av den svenska alkoholpolitiken

Motion 2017/18:3091 av Boriana Åberg (M)
Brottsrubricering vid bilbrand

Motion 2017/18:3090 av Cecilia Magnusson (M)
Hårdare straff för rattfylleri

Motion 2017/18:3089 av Cecilia Magnusson (M)
Utvisningsdömda på rättspsykiatriska kliniker

Motion 2017/18:3088 av Cecilia Magnusson (M)
Översyn av postlagen för att öka möjligheterna att bekämpa brott

Motion 2017/18:3087 av Cecilia Magnusson (M)
Skyddandet av det statliga kulturarvet

Motion 2017/18:3086 av Cecilia Magnusson (M)
Skadeståndsregler

Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M)
Åtgärder för Östersjöns torskbestånd

Motion 2017/18:3084 av Isabella Hökmark och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)
Kvoteringen av föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:3083 av Isabella Hökmark (M)
Värnskatten

Motion 2017/18:3082 av Isabella Hökmark (M)
Skatteutjämning

Motion 2017/18:3081 av Isabella Hökmark (M)
Lagen om anställningsskydd

Motion 2017/18:3080 av Cecilia Magnusson (M)
Stoppa tvångsbeskattning av svensk-eritreaner

Motion 2017/18:3079 av Cecilia Magnusson (M)
Reklam på nätet riktad mot barn

Motion 2017/18:3078 av Cecilia Magnusson och Eva Lohman (båda M)
Proveniensforskning

Motion 2017/18:3077 av Cecilia Magnusson (M)
Preskribering av skulder

Motion 2017/18:3076 av Cecilia Magnusson (M)
En enhetlig kulturmoms

Motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M)
Samlad strategi för svenskt friluftsliv

Motion 2017/18:3074 av Sten Bergheden (M)
Garantera den demokratiska tillgången till det offentliga rummet

Motion 2017/18:3073 av Olof Lavesson m.fl. (M)
En nationell Öresundsagenda

Motion 2017/18:3072 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Kultur, idrott och hälsa

Motion 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Motion 2017/18:3070 av Olof Lavesson m.fl. (M)
Ny tid för kulturpolitiken

Motion 2017/18:3069 av Olof Lavesson m.fl. (M)
En modern politik för civilsamhället

Motion 2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)
En modern kulturpolitik

Motion 2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)
Civilsamhället i en ny tid

Motion 2017/18:3066 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2017/18:3065 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2017/18:3063 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2017/18:3062 av Mikael Eskilandersson (SD)
Prövning enligt subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Motion 2017/18:3061 av Boriana Åberg (M)
Ridning som avdragsgill sport inom friskvården

Motion 2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -)
Åtgärdsprogram för kvinnor i vardagen

Motion 2017/18:3059 av Marco Venegas m.fl. (MP)
En nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

Motion 2017/18:3058 av Anders Schröder (MP)
En skademinimerande narkotikapolitik

Motion 2017/18:3057 av Karin Svensson Smith (MP)
Nollvision för tågtrassel

Motion 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP)
Högsta lönekvot för företag och lönetak för statligt anställda

Motion 2017/18:3055 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Förvaring av samhällsfarliga brottslingar

Motion 2017/18:3054 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD)
Vård på lika villkor för hela befolkningen - likvärdiga patientavgifter

Motion 2017/18:3053 av Lars Hjälmered (M)
Utveckla och stärk Göteborgs hamn

Motion 2017/18:3052 av Lars Hjälmered (M)
Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande

Motion 2017/18:3051 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker med Skåne som försöksregion

Motion 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M)
Infrastruktur i Skåne

Motion 2017/18:3049 av Thomas Finnborg (M)
Trafiksituationen vid Ystad hamn

Motion 2017/18:3048 av Sten Bergheden (M)
E20 som Sveriges första elmotorväg

Motion 2017/18:3047 av Sten Bergheden m.fl. (M, C, KD)
Upprustning av Västra stambanan

Motion 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP)
Inrättande av djurskyddsmyndighet

Motion 2017/18:3045 av Sofia Fölster (M)
En hållbar migrationspolitik

Motion 2017/18:3044 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD)
Svenska Höga Fjällvägen

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)
Arbetsgivaravgift i glesbygd

Motion 2017/18:3042 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Gymnasieskolan

Motion 2017/18:3041 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Forskning för mer kunskap och fler innovationer i Sverige

Motion 2017/18:3040 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Nyanländas skolgång

Motion 2017/18:3039 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)
Grundskolan

Motion 2017/18:3038 av Allan Widman m.fl. (L)
Liberal försvarspolitik

Motion 2017/18:3037 av Allan Widman m.fl. (L)
Försvar mot ballistiska robotar

Motion 2017/18:3036 av Helena Bouveng (M)
Inhemska adoptioner för barnens bästa

Motion 2017/18:3035 av Maria Malmer Stenergard (M)
Distansutmätning

Motion 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)
Den bortre tidsgränsen

Motion 2017/18:3033 av Johan Forssell m.fl. (M)
Underhållsstöd

Motion 2017/18:3032 av Johan Forssell m.fl. (M)
Åtgärdsförslag för att minska sjukskrivningarna

Motion 2017/18:3031 av Johan Forssell m.fl. (M)
Motion om att kvalificera sig in i socialförsäkringssystemen

Motion 2017/18:3030 av Johan Forssell m.fl. (M)
Föräldraförsäkring

Motion 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)
Rehabiliteringskedjan

Motion 2017/18:3028 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)
Fler bör arbeta längre

Motion 2017/18:3027 av Finn Bengtsson (M)
Riksdagens och de enskilda riksdagsledamöternas roller

Motion 2017/18:3026 av Stefan Nilsson (MP)
Rättighet för hyresvärdar att förbjuda rökning

Motion 2017/18:3025 av Stefan Nilsson (MP)
Professionalisering av uppdraget förvaltare

Motion 2017/18:3024 av Jan Lindholm (MP)
En politik för mer solenergi i den byggda miljön

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP)
Värna veteranbilsintresset

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP)
Krafttag mot kemikalier

Motion 2017/18:3021 av Jan Lindholm (MP)
En strålningsfri skola

Motion 2017/18:3020 av Jan Lindholm (MP)
Strålning, cancer och skolor

Motion 2017/18:3019 av Jan Lindholm (MP)
WHO och traditionell medicin

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Basinkomst

Motion 2017/18:3017 av Jabar Amin m.fl. (MP)
Fasa ut avräkningarna från biståndet

Motion 2017/18:3016 av Jabar Amin (MP)
Glesbygdsavdrag i samband med bensinprishöjningar

Motion 2017/18:3015 av Carl Schlyter (MP)
Gör FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag

Motion 2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP)
Budget för uttag från skogen

Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP)
Gränsvärden för total PFAS i grundvatten och dricksvatten

Motion 2017/18:3012 av Rasmus Ling (MP)
Offentliga medel till arenabyggen

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Utfasning av pesticider som är skadliga för pollinerande insekter

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Naturens rättigheter

Motion 2017/18:3009 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)
En stärkt politik för EU:s östliga partnerskap

Motion 2017/18:3008 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)
Frihandel för tillväxt, utveckling, fred och frihet

Motion 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten (M)
Jakt på lejon

Motion 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M)
Naturligt beteende för minkar i fångenskap

Motion 2017/18:3005 av Sofia Fölster (M)
Se över rutinerna för it-säkerhet i Regeringskansliet och svenska myndigheter

Motion 2017/18:3004 av Sofia Fölster (M)
Avskaffa onödiga myndigheter

Motion 2017/18:3003 av Sofia Fölster (M)
Regeringens byggsubventioner

Motion 2017/18:3002 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Översyn av företagens mervärdesbeskattning

Motion 2017/18:3001 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Förenklad tillståndsprövning

Motion 2017/18:3000 av Jesper Skalberg Karlsson och Jenny Petersson (båda M)
Utländska filialer i Sverige

Motion 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Synen på svenskt jordbruk

Motion 2017/18:2998 av Jonas Jacobsson Gjörtler och Thomas Finnborg (båda M)
Förkortade handläggningstider vid tillståndsgivning för kameraövervakning

Motion 2017/18:2997 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Incitament för sparande

Motion 2017/18:2996 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Konto för inbetalning av frivillig värnskatt

Motion 2017/18:2995 av Sofia Fölster (M)
Granskningen av svenska högskolor

Motion 2017/18:2994 av Sofia Fölster (M)
Införande av en enhetlig teknikneutral koldioxidskatt

Motion 2017/18:2993 av Sofia Fölster (M)
Tillåt mentolcigaretter igen

Motion 2017/18:2992 av Sofia Fölster (M)
Underlätta för digitala vårdcentraler

Motion 2017/18:2991 av Sofia Fölster (M)
Ett modernt statsskick

Motion 2017/18:2990 av Sofia Fölster (M)
En dörr in på arbetsmarknaden

Motion 2017/18:2989 av Sofia Fölster (M)
Nedläggning av Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:2988 av Sofia Fölster och Maria Malmer Stenergard (båda M)
En arbetsmarknad med plats för fler

Motion 2017/18:2987 av Sofia Fölster (M)
Utred anståndsreglerna i skattemål

Motion 2017/18:2986 av Sofia Fölster (M)
Straff för sexualbrott

Motion 2017/18:2985 av Sofia Fölster (M)
Skatt och transparens för löntagare

Motion 2017/18:2984 av Gunilla Nordgren (M)
Prövning av förskrivningsrätt av läkemedel

Motion 2017/18:2983 av Gunilla Nordgren (M)
Förbättra och effektivisera hanteringen av assistentersättning

Motion 2017/18:2982 av Sofia Fölster (M)
Flexibla regler för arbetskraftsinvandring

Motion 2017/18:2981 av Sofia Fölster (M)
Medlemskap i Nato

Motion 2017/18:2980 av Sofia Fölster (M)
Legalisera surrogatmoderskap

Motion 2017/18:2979 av Sofia Fölster (M)
Kulturmoms på datorspel

Motion 2017/18:2978 av Sofia Fölster (M)
Höjt fribelopp

Motion 2017/18:2977 av Sofia Fölster (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2976 av Sofia Fölster (M)
Danstillståndet

Motion 2017/18:2975 av Sofia Fölster (M)
Arbetsgivaravgifter för äldre

Motion 2017/18:2974 av Sofia Fölster (M)
Alkoholhaltiga drycker i butik

Motion 2017/18:2973 av Sofia Fölster (M)
Delta militärt i kampen mot Isil/Daish

Motion 2017/18:2972 av Sofia Fölster (M)
Fri hyressättning för nya bostäder

Motion 2017/18:2971 av Gunilla Nordgren (M)
Behovet av skyddsrum

Motion 2017/18:2970 av Gunilla Nordgren (M)
Byggregler vid uppförande av ridhus

Motion 2017/18:2969 av Gunilla Nordgren (M)
Ett förbättrat samarbete mellan Migrationsverket och kommunerna

Motion 2017/18:2968 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Konstnärlig frihet

Motion 2017/18:2967 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En samlad samepolitik

Motion 2017/18:2966 av Gunilla Nordgren (M)
Undanta avfallsskatt vid återdeponering

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S)
Svenskt ålfiske

Motion 2017/18:2964 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Svenska värderingar

Motion 2017/18:2963 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Undantag från underrättelseskyldigheten

Motion 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP)
Solidarisk ekonomi

Motion 2017/18:2961 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Äganderätten

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP)
Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

Motion 2017/18:2959 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anställningsstöd

Motion 2017/18:2958 av Betty Malmberg (M)
Stärkt äganderätt

Motion 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M)
Femårigt agronomprogram

Motion 2017/18:2956 av Betty Malmberg (M)
Expertskatten måste bli konkurrenskraftig

Motion 2017/18:2955 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Möjliggör rymdturism

Motion 2017/18:2954 av Betty Malmberg (M)
Återföra fosfor

Motion 2017/18:2953 av Betty Malmberg (M)
Enskilda avlopp

Motion 2017/18:2952 av Betty Malmberg (M)
Staten bör anställa fler med funktionsvariation

Motion 2017/18:2951 av Betty Malmberg (M)
Förbättrad kvalitet i valdebatten

Motion 2017/18:2950 av Betty Malmberg och Finn Bengtsson (båda M)
Personliga integriteten och datalagring

Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M)
Ekologisk odling ett problem för livsmedelsförsörjningen

Motion 2017/18:2948 av Betty Malmberg (M)
Agera mot psykisk ohälsa

Motion 2017/18:2947 av Betty Malmberg (M)
Omstart för nollvisionen i fråga om självmord

Motion 2017/18:2946 av Maria Stockhaus (M)
Strandskyddet

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V)
Sanktioner mot regimen i Saudiarabien

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP)
Europa och dess förflutna

Motion 2017/18:2943 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ett statligt jobbcenter

Motion 2017/18:2942 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Rättigheter för människor med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
En förbättrad landsbygdspolitik

Motion 2017/18:2940 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård

Motion 2017/18:2939 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Undantagen skatteplikt för dricks

Motion 2017/18:2938 av Gunilla Nordgren (M)
Förskoleklassen bör ingå i grundskolan

Motion 2017/18:2937 av Gunilla Nordgren (M)
Ändra reglerna för bostadsbidrag för unga utan barn

Motion 2017/18:2936 av Gunilla Nordgren (M)
Konsumentköplagen avseende köp och försäljning av häst

Motion 2017/18:2935 av Gunilla Nordgren och Eva Lohman (båda M)
Tilläggsdirektiv till utredningen om socialtjänstlagen

Motion 2017/18:2934 av Jan R Andersson (M)
Bensinmackar och lanthandlare på landsbygden

Motion 2017/18:2933 av Erik Ottoson (M)
Renare eldning i bostäder

Motion 2017/18:2932 av Sten Bergheden (M)
Offentlig upphandling

Motion 2017/18:2931 av Sten Bergheden (M)
Alternativa finansieringslösningar för infrastrukturen

Motion 2017/18:2930 av Sten Bergheden (M)
Ränteavdraget på bostäder

Motion 2017/18:2929 av Sten Bergheden (M)
Bättre kontantservice på landsbygden

Motion 2017/18:2928 av Boriana Åberg (M)
Tidsbegränsat förordnande för myndigheter

Motion 2017/18:2927 av Boriana Åberg (M)
Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov

Motion 2017/18:2926 av Boriana Åberg (M)
Förstärkt trafikundervisning i grundskolan

Motion 2017/18:2925 av Boriana Åberg (M)
Komplettering av MBL

Motion 2017/18:2924 av Åsa Coenraads (M)
Anmälan till donationsregistret

Motion 2017/18:2923 av Åsa Coenraads (M)
Västmanland som pilotlän för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2922 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)
Förenkla klampning

Motion 2017/18:2921 av Åsa Coenraads (M)
Förvaring av ammunition

Motion 2017/18:2920 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Antal vapen i vapengarderoben

Motion 2017/18:2919 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Brottslighet kopplad till tiggeri

Motion 2017/18:2918 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Budgetgranskning

Motion 2017/18:2917 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Proportionalitetsprincipen

Motion 2017/18:2916 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M)
Nödnumret

Motion 2017/18:2915 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ekonomiskt bistånd

Motion 2017/18:2914 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Tofta skjutfält

Motion 2017/18:2913 av Johan Hultberg (M)
Ge kommunerna verktyg för att motverka bidragsbrott

Motion 2017/18:2912 av Johan Hultberg (M)
Förändra rutinerna för skatteinbetalning för äkta gränsgångare

Motion 2017/18:2911 av Åsa Coenraads (M)
Underlätta sjönära byggande

Motion 2017/18:2910 av Åsa Coenraads och Annicka Engblom (båda M)
Hot mot dricksvattenförsörjningen

Motion 2017/18:2909 av Åsa Coenraads (M)
Hårdare tag mot civil olydnad

Motion 2017/18:2908 av Johan Hultberg (M)
Rätten till sin egen död

Motion 2017/18:2907 av Sten Bergheden (M)
Effektiv handläggning hos myndigheter

Motion 2017/18:2906 av Sten Bergheden och Lotta Finstorp (båda M)
Travsportens spelvillkor och beskattning

Motion 2017/18:2905 av Sten Bergheden (M)
Skärpt straff för knivbrott

Motion 2017/18:2904 av Edward Riedl (M)
Public service och onlinetjänster

Motion 2017/18:2903 av Edward Riedl (M)
Lotteriförsäljning

Motion 2017/18:2902 av Edward Riedl (M)
Mobilt bank-id

Motion 2017/18:2901 av Sten Bergheden (M)
Rättvisa skattekonton

Motion 2017/18:2900 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Avskaffad särskild löneskatt för äldre som arbetar

Motion 2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Funktionshinderspolitik

Motion 2017/18:2898 av Jan Björklund m.fl. (L)
Vård i tid och tid i vården

Motion 2017/18:2897 av Helena Bouveng (M)
Avskaffande av övre åldersgräns

Motion 2017/18:2896 av Tomas Tobé (M)
Utökat antal platser hos Statens institutionsstyrelse

Motion 2017/18:2895 av Sten Bergheden (M)
Gårdsförsäljning i Sverige

Motion 2017/18:2894 av Sten Bergheden (M)
Public service genom kod

Motion 2017/18:2893 av Sten Bergheden (M)
Oseriös telefonförsäljning

Motion 2017/18:2892 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa dagsböter som straffpåföljd

Motion 2017/18:2891 av Boriana Åberg (M)
Krafttag mot ringa stöld

Motion 2017/18:2890 av Boriana Åberg och Annicka Engblom (båda M)
Utvärdering av införandet av personalliggare

Motion 2017/18:2889 av Boriana Åberg (M)
Moms på musiklektioner

Motion 2017/18:2888 av Boriana Åberg (M)
Obligatorisk hälsokontroll för asylsökande

Motion 2017/18:2887 av Boriana Åberg (M)
Ändra postlagen

Motion 2017/18:2886 av Sten Bergheden (M)
Sänkt skatt för pensionärer

Motion 2017/18:2885 av Sten Bergheden (M)
Underlätta recepthanteringen för kroniskt sjuka

Motion 2017/18:2884 av Sten Bergheden (M)
Mer valfrihet och kvalitet på maten i hemtjänsten

Motion 2017/18:2883 av Sten Bergheden (M)
Skatteverkets möjligheter att bekämpa den olagliga arbetskraften

Motion 2017/18:2882 av Sten Bergheden (M)
Dieselskatt för svenska åkerier

Motion 2017/18:2881 av Sten Bergheden (M)
Möjlighet för tulltjänstemän att bära vapen i tjänsten

Motion 2017/18:2880 av Sten Bergheden (M)
Ny indexuppräkning på bensin- och dieselskatten

Motion 2017/18:2879 av Sten Bergheden (M)
Straff och återfallsförbrytare

Motion 2017/18:2878 av Edward Riedl (M)
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2017/18:2877 av Edward Riedl (M)
Villkor för turism i Sverige

Motion 2017/18:2876 av Edward Riedl (M)
Bidrag för skolresor till Auschwitz

Motion 2017/18:2875 av Edward Riedl (M)
Centralisering av journalister

Motion 2017/18:2874 av Edward Riedl (M)
Kontroll i fråga om assistansersättning

Motion 2017/18:2873 av Rickard Nordin (C)
Stopp för bilmålvakter

Motion 2017/18:2872 av Rickard Nordin (C)
Teknik slår politik alla dagar i veckan

Motion 2017/18:2871 av Rickard Nordin (C)
Tryggare ekonomiska förutsättningar för familjehem

Motion 2017/18:2870 av Rickard Nordin (C)
En föräldrapenning för båda föräldrarna

Motion 2017/18:2869 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)
Jämställd ekonomi - gender budgeting

Motion 2017/18:2868 av Rickard Nordin (C)
En modern föräldraskapslagstiftning

Motion 2017/18:2867 av Rickard Nordin (C)
Etablera en haverikommission för offentliga it-projekt

Motion 2017/18:2866 av Rickard Nordin (C)
Servering av mat som inte får produceras i Sverige

Motion 2017/18:2865 av Rickard Nordin (C)
Ljusföroreningar

Motion 2017/18:2864 av Rickard Nordin (C)
En start i livet med båda föräldrarna

Motion 2017/18:2863 av Rickard Nordin (C)
Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik

Motion 2017/18:2862 av Rickard Nordin (C)
Förslag för ökad cyklism i Sverige

Motion 2017/18:2861 av Rickard Nordin (C)
Barnrättssäker och jämställd mantalsskrivning och myndighetskommunikation

Motion 2017/18:2860 av Rickard Nordin (C)
Minskad byråkrati i jaktfrågor

Motion 2017/18:2859 av Rickard Nordin (C)
Säkrare hantering av fordonsskatt

Motion 2017/18:2858 av Rickard Nordin (C)
Uppmuntra fler online- och distanskurser vid högskolor och universitet

Motion 2017/18:2857 av Rickard Nordin (C)
Införande av ett tredje juridiskt kön

Motion 2017/18:2856 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Enhetlig moms

Motion 2017/18:2855 av Rickard Nordin (C)
Säkrare regler för registerutdrag

Motion 2017/18:2854 av Rickard Nordin (C)
Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige

Motion 2017/18:2853 av Rickard Nordin (C)
Införande av en konstitutionsdomstol

Motion 2017/18:2852 av Rickard Nordin (C)
Utestängda hotellgäster

Motion 2017/18:2851 av Rickard Nordin (C)
Validering av icke-formellt och informellt lärande

Motion 2017/18:2850 av Rickard Nordin (C)
Minskad byråkrati kring småskalig försäljning av hygienprodukter

Motion 2017/18:2849 av Rickard Nordin (C)
Lika marknadsvillkor för energibolag oavsett ägare

Motion 2017/18:2848 av Rickard Nordin (C)
Krav på vinterdäck för tunga lastbilar

Motion 2017/18:2847 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Nedskräpning

Motion 2017/18:2846 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Marint skräp

Motion 2017/18:2845 av Rickard Nordin (C)
Enklare möjlighet att spåra stulna bilar

Motion 2017/18:2844 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (båda C)
Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering

Motion 2017/18:2843 av Rickard Nordin (C)
Rättvisa reseavdrag

Motion 2017/18:2842 av Rickard Nordin (C)
Olagliga komposter

Motion 2017/18:2841 av Rickard Nordin (C)
Slopad försäljning av lotter på kredit

Motion 2017/18:2840 av Annika Qarlsson och Rickard Nordin (båda C)
Samtycke och oaktsamhetsrekvisit

Motion 2017/18:2839 av Rickard Nordin (C)
Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna

Motion 2017/18:2838 av Rickard Nordin (C)
Synkroniserade pensionssystem i Norden

Motion 2017/18:2837 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Gemensam nordisk linje gällande de nordiska skogsnäringarna

Motion 2017/18:2836 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Kvinnofrid och familjetrygghet

Motion 2017/18:2835 av Annicka Engblom (M)
Ett modernt offentligt belöningssystem

Motion 2017/18:2834 av Anette Åkesson (M)
Hemtjänsten som resurs till räddningstjänsten

Motion 2017/18:2833 av Anette Åkesson (M)
Översyn av LAS

Motion 2017/18:2832 av Jörgen Andersson (M)
Förbättrad rörlighet på svensk arbetsmarknad

Motion 2017/18:2831 av Jan Ericson (M)
Utvärdering av sjöfyllerilagen

Motion 2017/18:2830 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M)
Bevara nuvarande fastighetsskattesystem och se över möjligheten att avskaffa tomträttslagstiftningen

Motion 2017/18:2829 av Finn Bengtsson (M)
Vinstuttag i välfärdssektorn

Motion 2017/18:2828 av Finn Bengtsson (M)
Friare val av sjukförsäkringsleverantör

Motion 2017/18:2827 av Sofia Arkelsten (M)
Kameraövervakning på slakterier

Motion 2017/18:2826 av Sofia Arkelsten (M)
Förbjud vilda djur på cirkus

Motion 2017/18:2825 av Margareta Cederfelt (M)
Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion 2017/18:2824 av Finn Bengtsson (M)
Kommunernas alkoholhandläggare

Motion 2017/18:2823 av Lars-Arne Staxäng och Margareta Cederfelt (båda M)
En rättssäker folkbokföring och adressändring

Motion 2017/18:2822 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Krav på att följa sysselsättningsutvecklingen

Motion 2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD)
Ändring i skollagen och liknade förordningar gällande bosatta i Sverige

Motion 2017/18:2820 av Jan Björklund m.fl. (L)
En liberal klimat- och miljöpolitik

Motion 2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L)
Rädda haven – jordens lungor och skafferi

Motion 2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L)
En human och realistisk asylpolitik

Motion 2017/18:2817 av Ida Drougge (M)
Kommunalt självbestämmande i fråga om strandskydd

Motion 2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Arbetskraftsinvandring – en fråga om svensk konkurrenskraft

Motion 2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal integrationspolitik: Stärk indviden och motverka parallellsamhällen

Motion 2017/18:2814 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Insatser för att hjälpa marockanska barn och unga

Motion 2017/18:2813 av Lars Beckman m.fl. (M)
Förvaltning av varg

Motion 2017/18:2812 av Lars Beckman (M)
Mål om vargstam

Motion 2017/18:2811 av Cecilia Widegren och John Widegren (båda M)
Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen

Motion 2017/18:2810 av Mats Green (M)
Art- och habitatdirektivet

Motion 2017/18:2809 av Lars Beckman (M)
Kvalitetskrav vid upphandling av resor för funktionshindrade

Motion 2017/18:2808 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M)
Användningen av villkorlig frigivning

Motion 2017/18:2807 av Lars Beckman (M)
Spelförsäljning på kredit

Motion 2017/18:2806 av Lars Beckman (M)
Trygghetsskapande ordningsvakter

Motion 2017/18:2805 av Lars Beckman (M)
Statliga mediers anslutning till det pressetiska systemet

Motion 2017/18:2803 av Ida Drougge (M)
Digitalisering av offentlighetsprincipen

Motion 2017/18:2802 av Ida Drougge (M)
Reformera det kommunala utjämningssystemet

Motion 2017/18:2801 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)
Transporter med släp

Motion 2017/18:2800 av Ida Drougge (M)
Skatt och subvention ska visas på kvitton

Motion 2017/18:2799 av Ida Drougge (M)
Tjänstemannaansvar - på riktigt!

Motion 2017/18:2798 av Ida Drougge (M)
Inför en oberoende extern revision av kommuner

Motion 2017/18:2797 av Ida Drougge (M)
Låt kommuner redovisa i gemensam mall

Motion 2017/18:2796 av Ida Drougge (M)
Regleringsgiljotin

Motion 2017/18:2795 av Ida Drougge (M)
Staten och kommunerna bör redovisa underlag för avgifter

Motion 2017/18:2794 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2017/18:2793 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2017/18:2792 av Marta Obminska (M)
Lagstiftningen om budpliktsregler på aktiemarknaden

Motion 2017/18:2791 av Rickard Nordin och Niclas Malmberg (C, MP)
Panoramafrihet

Motion 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP)
Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat

Motion 2017/18:2789 av Jabar Amin m.fl. (MP)
Stöd Palestina - häv blockaden mot Gaza

Motion 2017/18:2788 av Jabar Amin m.fl. (MP)
En FN-ledd folkomröstning i norra, östra och västra Kurdistan

Motion 2017/18:2787 av Jabar Amin (MP)
Höjning av gruvbolagens mineralavgift

Motion 2017/18:2786 av Jabar Amin (MP)
Säkra och påskynda byggandet av hela Norrbotniabanan

Motion 2017/18:2785 av Stina Bergström och Niclas Malmberg (båda MP)
En järnvägspolitik med resenären i centrum

Motion 2017/18:2784 av Maria Ferm och Janine Alm Ericson (båda MP)
Hemlösa EU-medborgare som tvingas tigga

Motion 2017/18:2783 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Ny Öresundsförbindelse

Motion 2017/18:2782 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nationalsången

Motion 2017/18:2781 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare

Motion 2017/18:2780 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Lag mot sexistisk reklam

Motion 2017/18:2779 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP)
HNJ-banan

Motion 2017/18:2778 av Emma Hult (MP)
Specialiserad världsutställning med fokus på hållbar samhällsbyggnad

Motion 2017/18:2777 av Emma Hult och Niclas Malmberg (båda MP)
Bra-Miljöval-el som förhandsval

Motion 2017/18:2776 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Självbestämmande i livets slutskede - utred förutsättningarna för aktiv dödshjälp

Motion 2017/18:2775 av Rasmus Ling och Agneta Börjesson (båda MP)
Medgivande vid folkbokföring i annans bostad

Motion 2017/18:2774 av Niclas Malmberg (MP)
Moderniserad privatkopieringsersättning

Motion 2017/18:2773 av Niclas Malmberg (MP)
Ge alla museer likvärdiga möjligheter att dra av full ingående moms

Motion 2017/18:2772 av Niclas Malmberg (MP)
Intäktsreglering av elnät

Motion 2017/18:2771 av Niclas Malmberg och Stefan Nilsson (båda MP)
Koldioxidavgift som återbetalas till medborgarna

Motion 2017/18:2770 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Klimatskatt på livsmedel

Motion 2017/18:2769 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Skatt på sockersötade läskedrycker

Motion 2017/18:2768 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten

Motion 2017/18:2767 av Jan R Andersson och Caroline Szyber (M, KD)
Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa

Motion 2017/18:2766 av Jan Ericson (M)
Kommunala tillsynsavgifter

Motion 2017/18:2765 av Jan Ericson (M)
Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

Motion 2017/18:2764 av Maria Plass m.fl. (M)
Restriktivitet vid inrättande av miljözoner

Motion 2017/18:2763 av Jan Ericson (M)
En bättre granskning för public service

Motion 2017/18:2762 av Jan Ericson (M)
Tjänstefel som begås av offentliganställda

Motion 2017/18:2761 av Jan Ericson (M)
Slopa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit

Motion 2017/18:2760 av Jan Ericson (M)
Avgiftsbeläggning för myndighetsbesök

Motion 2017/18:2759 av Sofia Arkelsten (M)
Kort tid för övergångsreglerna för djurskyddslag

Motion 2017/18:2758 av Sofia Arkelsten (M)
Bättre kontroll av slakterier

Motion 2017/18:2757 av Sofia Arkelsten (M)
Vegostrategi

Motion 2017/18:2756 av Pål Jonson (M)
Översyn av det nordiska skatteavtalet

Motion 2017/18:2755 av Pål Jonson (M)
Ändrad indexuppräkning på drivmedel

Motion 2017/18:2754 av Pål Jonson (M)
Talerätten vid jaktfrågor

Motion 2017/18:2753 av Pål Jonson (M)
Ett svenskt veterancentrum

Motion 2017/18:2752 av Pål Jonson (M)
Ett reformerat strandskydd

Motion 2017/18:2751 av Krister Hammarbergh (M)
Störningsservitut

Motion 2017/18:2750 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Lagstiftning mot diskriminering av arbetstagare som ger omsorg till anhöriga

Motion 2017/18:2749 av Karin Svensson Smith (MP)
Pråmar kan avlasta vägnätet från vägtransporter

Motion 2017/18:2748 av Karin Svensson Smith (MP)
Taxi - en form av bildelning

Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP)
Permanent världsutställning för fossilfritt transportsystem

Motion 2017/18:2746 av Karin Svensson Smith (MP)
Åtgärder för att nå nollvisionen i trafiken

Motion 2017/18:2745 av Jenny Petersson och Maria Plass (båda M)
Fribeloppsgränsen

Motion 2017/18:2744 av Jenny Petersson (M)
Nationell strategi för att förebygga och eliminera sexualbrott i skolan

Motion 2017/18:2743 av Jenny Petersson (M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2017/18:2742 av Jenny Petersson (M)
Stärk elevhälsan för ungas psykiska hälsa

Motion 2017/18:2741 av Jenny Petersson och Michael Svensson (båda M)
Antalet myndigheter

Motion 2017/18:2740 av Jenny Petersson (M)
Avskaffa preskriptionstiden för sexbrott mot barn

Motion 2017/18:2739 av Jenny Petersson (M)
Minska antalet riksdagsledamöter

Motion 2017/18:2738 av Jenny Petersson och Katarina Brännström (båda M)
Danstillstånd

Motion 2017/18:2737 av Jenny Petersson (M)
Synliggörandet av dolda skatter

Motion 2017/18:2736 av Jenny Petersson (M)
Drivkrafter till jobb

Motion 2017/18:2735 av Jenny Petersson (M)
Fackliga stridsåtgärder

Motion 2017/18:2734 av Jesper Skalberg Karlsson och Ida Drougge (båda M)
Vapenlagstiftningen

Motion 2017/18:2733 av Pål Jonson (M)
Tullverkets befogenheter att stoppa stöldgods

Motion 2017/18:2732 av Pål Jonson (M)
Upprättandet av en viltmyndighet

Motion 2017/18:2731 av Pål Jonson (M)
Översyn av det nordiska skatteavtalets tilläggsprotokoll för flygpersonal

Motion 2017/18:2730 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M)
Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2017/18:2729 av Lotta Olsson (M)
Bakgrundskontroll vid utbildning för att hantera sprängämnen

Motion 2017/18:2728 av Lotta Olsson (M)
KY-utbildning till djurvårdare i Örebro

Motion 2017/18:2727 av Lotta Olsson (M)
Sfi-undervisning för asylsökande

Motion 2017/18:2726 av Lotta Olsson (M)
God kompetens i fråga om adhd och dyslexi

Motion 2017/18:2725 av Lotta Olsson (M)
Invandrade lärare som lärarassistenter

Motion 2017/18:2724 av Lotta Olsson (M)
Bortförsel av fordon

Motion 2017/18:2723 av Lotta Olsson (M)
Mobiltelefontäckning i hela landet

Motion 2017/18:2722 av Lotta Olsson (M)
Lagliga transporter

Motion 2017/18:2721 av Lotta Olsson (M)
Kommunalt ansvar för suicidprevention

Motion 2017/18:2720 av Lawen Redar m.fl. (S)
Kunskapsinsats för preventivt arbete mot hiv

Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Veteraner i internationella insatser

Motion 2017/18:2718 av Hanna Westerén (S)
Fler insatser för fred och säkerhet

Motion 2017/18:2717 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Statens serverhallar

Motion 2017/18:2716 av Hans Hoff (S)
Insatser mot penningtvätt

Motion 2017/18:2715 av Lars Mejern Larsson och Hans Hoff (båda S)
Bankerna - en viktig servicefunktion i samhället

Motion 2017/18:2714 av Teresa Carvalho och Hans Ekström (båda S)
Om statens fastigheter utomlands

Motion 2017/18:2713 av Magnus Manhammar (S)
Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och möjlighet till bankkonto i en svensk bank

Motion 2017/18:2712 av Lawen Redar m.fl. (S)
Bostadsbygge i alla kommuner

Motion 2017/18:2711 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)
Sveriges engagemang för Västsahara

Motion 2017/18:2710 av Lawen Redar m.fl. (S)
Märkning av varor

Motion 2017/18:2709 av Jenny Petersson m.fl. (M)
Betydelsen av Lv 6

Motion 2017/18:2708 av Jenny Petersson (M)
Förbättrad tillämpning av strandskyddslagstiftningen

Motion 2017/18:2707 av Jenny Petersson (M)
Frivilliga skatteinbetalningar

Motion 2017/18:2706 av Jenny Petersson (M)
Klinisk forskning

Motion 2017/18:2705 av Jenny Petersson (M)
Konkurrenskraftig life science-sektor

Motion 2017/18:2704 av Jenny Petersson (M)
Opinionsbildande myndigheter

Motion 2017/18:2703 av Katarina Brännström (M)
Enklare skyltningsregler för landsbygdens företag

Motion 2017/18:2702 av Katarina Brännström (M)
Vinster i välfärdsföretag

Motion 2017/18:2701 av Katarina Brännström (M)
Ökad kontroll för att stoppa utförsel av stöldgods från Sverige

Motion 2017/18:2700 av Katarina Brännström (M)
Skydda de småskaliga vattenkraftverken

Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2017/18:2698 av Katarina Brännström (M)
Rätten att förbjuda tillträde i butiker

Motion 2017/18:2697 av Katarina Brännström (M)
Begränsa konflikträtten

Motion 2017/18:2696 av Katarina Brännström (M)
Stärk äganderätten för Sveriges skogsägare

Motion 2017/18:2695 av John Widegren (M)
Värna ambulanssjukvårdares arbetsmiljö

Motion 2017/18:2694 av Marta Obminska m.fl. (M)
Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2017/18:2693 av Isak From m.fl. (S)
Förutsättningar för förvaltning av det rullande kulturarvet

Motion 2017/18:2692 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)
Kontroll av däck på utländska långtradare

Motion 2017/18:2691 av Thomas Strand (S)
Alkolås i bilar kan rädda liv

Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S)
Förändring av andelstal för enskilda vägar

Motion 2017/18:2689 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Telefonsupport för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2688 av Gunilla Svantorp (S)
Intensifiera arbetet med Nollvisionen mot suicid

Motion 2017/18:2687 av Eva-Lena Jansson (S)
Rätt till ideellt skadestånd

Motion 2017/18:2686 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Vårdskador

Motion 2017/18:2685 av Elin Lundgren (S)
Införselnivåer för alkohol inom EU

Motion 2017/18:2684 av Alexandra Völker (S)
Samordning av vården för personer med en sällsynt diagnos

Motion 2017/18:2683 av Hanna Westerén (S)
Insatser mot vårdrelaterade infektioner

Motion 2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Kompetensutveckling i arbetslivet

Motion 2017/18:2681 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Hbt i hela världen

Motion 2017/18:2680 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Vapenexport med demokratikriterier

Motion 2017/18:2679 av Thomas Strand och Eva-Lena Gustavsson (båda S)
Religion och utveckling

Motion 2017/18:2678 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)
Företagshälsovården måste kvalitetssäkras

Motion 2017/18:2677 av Hans Ekström m.fl. (S)
Fler än två vårdnadshavare

Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M)
Angående reservatsbildningar

Motion 2017/18:2675 av Pål Jonson (M)
Upphandling av nöt- och fläskkött i linje med svensk lagstiftning om djurhållning

Motion 2017/18:2674 av Pål Jonson (M)
Stärkt äganderätt vid skogsbruk

Motion 2017/18:2673 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)
Radarteknik

Motion 2017/18:2672 av Gustaf Lantz (S)
Stärkt skydd för hyresgäster vid erläggande av deposition

Motion 2017/18:2671 av Pyry Niemi (S)
Virvelfri ventilation

Motion 2017/18:2670 av Gustaf Lantz (S)
Tidigare stöd till hyresgäster som riskerar hemlöshet

Motion 2017/18:2669 av Anders Österberg (S)
Hemförsäkring i allmännyttan

Motion 2017/18:2668 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ställföreträdare

Motion 2017/18:2667 av Monica Green m.fl. (S)
Öka kunskapen och ge större uppmärksamhet till barn som lever med missbrukande föräldrar

Motion 2017/18:2666 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Om kundbegreppet i offentlig förvaltning

Motion 2017/18:2665 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Stärkt rättsskydd för trafikskadade

Motion 2017/18:2664 av Sara Karlsson (S)
Ökad konkurrens för högre byggnadstakt och lägre priser på bostäder

Motion 2017/18:2663 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Boendeformen kooperativ hyresrätt

Motion 2017/18:2662 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Ökat byggande i trä

Motion 2017/18:2661 av Hans Hoff (S)
Läkarintyg för modeller i modebranschen

Motion 2017/18:2660 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Reklam som riktar sig till studenter

Motion 2017/18:2659 av Hans Hoff (S)
Smygreklam för tobak till barn via godis

Motion 2017/18:2658 av Johan Andersson (S)
Ersättning till borgerliga vigselförrättare

Motion 2017/18:2657 av Elin Lundgren (S)
Män ska också kunna begära faderskapstest

Motion 2017/18:2656 av Hanna Westerén (S)
Förbud mot sexistisk reklam

Motion 2017/18:2655 av Carl Schlyter (MP)
Förbjud autonoma dödliga vapensystem och reglera utvecklingen av artificiell intelligens

Motion 2017/18:2654 av Emma Nohrén (MP)
Möjliggör för läkemedelskonsumenter att göra aktiva miljöval

Motion 2017/18:2653 av Emma Nohrén och Janine Alm Ericson (båda MP)
Satsa på Västsveriges järnvägar

Motion 2017/18:2652 av Karin Svensson Smith m.fl. (MP)
Jämställ cykelväg och bilväg

Motion 2017/18:2651 av Karin Svensson Smith och Lorentz Tovatt (båda MP)
Effektivisera polisens trafikövervakning

Motion 2017/18:2650 av Stefan Nilsson (MP)
Redovisning av utsläpp vid köp av resa

Motion 2017/18:2649 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga

Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)
Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker

Motion 2017/18:2647 av Jabar Amin m.fl. (MP)
Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat

Motion 2017/18:2646 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)
Nätbaserad distansundervisning mellan svenska och utländska universitet och högskolor

Motion 2017/18:2645 av Stefan Nilsson och Marco Venegas (båda MP)
Ett nytt nationellt program för att förebygga självmord

Motion 2017/18:2644 av Stefan Nilsson m.fl. (MP)
Sommartid som normaltid

Motion 2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Arbetsmarknad

Motion 2017/18:2642 av Lars Eriksson (S)
Myndighetsansvaret för radonfrågan

Motion 2017/18:2641 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Lokalisering av statlig verksamhet samt ökad statlig närvaro i Kalmar län

Motion 2017/18:2640 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Skatteutjämningssystemet

Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Statlig närvaro i kommunerna

Motion 2017/18:2638 av Sultan Kayhan (S)
Sätt stopp för hot och våld mot anställda i staten

Motion 2017/18:2637 av Carina Ohlsson och Hillevi Larsson (båda S)
Ideella föreningars bankavgifter

Motion 2017/18:2636 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)
Ökad regional fysisk planering

Motion 2017/18:2635 av Lawen Redar m.fl. (S)
Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande

Motion 2017/18:2634 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Infrastruktur i Jämtlands län

Motion 2017/18:2633 av Marie Granlund m.fl. (S)
Fehmarn bält-förbindelsen

Motion 2017/18:2632 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
Osäkra anställningsavtal

Motion 2017/18:2631 av Hillevi Larsson (S)
Hyvling av arbetstimmar

Motion 2017/18:2630 av Phia Andersson m.fl. (S)
Jämlikhet

Motion 2017/18:2629 av Emanuel Öz (S)
Ett fungerande skydd mot trakasserier av arbetstagare

Motion 2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Det arbetsintegrerande sociala företagandet

Motion 2017/18:2627 av Johan Büser (S)
Möjlighet att dela aska efter avliden enligt begravningsförordningen

Motion 2017/18:2626 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Rökfritt Sverige 2025

Motion 2017/18:2625 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Områdespoliser för ökad trygghet

Motion 2017/18:2624 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Utbetalning av ersättning till brottsoffer

Motion 2017/18:2623 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Nationellt krislager

Motion 2017/18:2622 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Uppföljning av handlingsplan mot kränkningar i det offentliga rummet

Motion 2017/18:2621 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S)
Ökade möjligheter för kommunerna att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet

Motion 2017/18:2620 av Yilmaz Kerimo (S)
Stärk hyresgästernas ställning

Motion 2017/18:2619 av Monica Haider (S)
Screening för kvinnor över 75 år

Motion 2017/18:2618 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Satsning på ledarhundar

Motion 2017/18:2617 av Anders Österberg och Laila Naraghi (båda S)
Anta FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag

Motion 2017/18:2616 av Thomas Strand (S)
Ökad kunskap om relationen mellan alkoholkonsumtion och cancer

Motion 2017/18:2615 av Thomas Strand m.fl. (S)
Sociala medier och alkoholreklam

Motion 2017/18:2614 av Lars Hjälmered (M)
Längre och tyngre lastbilar för att minska bränsleförbrukning och utsläpp

Motion 2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M)
Digital kompetens - it i skolan

Motion 2017/18:2612 av Lars Hjälmered (M)
Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg och andra rovdjur

Motion 2017/18:2611 av John Widegren (M)
Förbättrade villkor för soldater i utlandstjänst

Motion 2017/18:2610 av John Widegren (M)
Reformera strandskyddet

Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Klimatpolitiken

Motion 2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Giftfri miljö

Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Levande hav

Motion 2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Skogen - det gröna guldet

Motion 2017/18:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Hållbart fiske

Motion 2017/18:2604 av Kent Härstedt (S)
Import av krigsmateriel

Motion 2017/18:2603 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S)
Dawit Isaak måste friges

Motion 2017/18:2602 av Monica Green m.fl. (S)
Menstruationsskydd i bistånd

Motion 2017/18:2601 av Mattias Ottosson (S)
Idrottsanläggningar behövs i planprocessen

Motion 2017/18:2600 av Gustaf Lantz (S)
En beloppsbegränsning av hyresdepositioner på bostadsmarknaden

Motion 2017/18:2599 av Pia Nilsson (S)
Konsumentpolitik om förstärkta möjligheter för resenärer att påverka kollektivtrafiken

Motion 2017/18:2598 av Eva Sonidsson (S)
Postförsändelser till rättspsykiatriska kliniker

Motion 2017/18:2597 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)
Förändrade åldersregler vid adoption

Motion 2017/18:2596 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Öka andelen byggande i trä

Motion 2017/18:2595 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Bostaden, en social rättighet

Motion 2017/18:2594 av Lotta Olsson (M)
Kunskap inom äldreomsorgen om hörselnedsättning

Motion 2017/18:2593 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M)
Vite då förlossningsvård inte kan erbjudas

Motion 2017/18:2592 av Lotta Olsson (M)
REP- och ROST-avdrag

Motion 2017/18:2591 av Lotta Olsson (M)
RUT-avdrag för massage

Motion 2017/18:2590 av Lotta Olsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda M)
Synliggörande av osynliga skatter

Motion 2017/18:2589 av Lotta Olsson (M)
Skärpta straff för uppsåtligt bidragsfusk

Motion 2017/18:2588 av Lotta Olsson (M)
Förenklade myndighetskontakter

Motion 2017/18:2587 av Lotta Olsson (M)
Tydligare nyttjande av allemansrätten

Motion 2017/18:2586 av Lotta Olsson (M)
Utvärdering av lagstiftningen om gödsling av våra åkrar

Motion 2017/18:2585 av Lotta Olsson (M)
Enklare tolkutbildning

Motion 2017/18:2584 av Lotta Olsson (M)
Fartkontroller

Motion 2017/18:2583 av Lotta Olsson (M)
Eftersupning

Motion 2017/18:2582 av Lotta Olsson (M)
Rätt för polisen att använda kroppsskanner

Motion 2017/18:2581 av Lotta Olsson (M)
Brottsrubriceringen hedersbrott

Motion 2017/18:2580 av Elin Lundgren (S)
Snabba på bodelningsprocesser

Motion 2017/18:2579 av Monica Green (S)
Huskurage kan rädda liv

Motion 2017/18:2578 av Rikard Larsson (S)
Rätt till tjänstledighet vid politiska uppdrag

Motion 2017/18:2577 av Hanna Westerén (S)
Heltid som norm på hela arbetsmarknaden

Motion 2017/18:2576 av Monica Green (S)
Utbildning i jämställdhet

Motion 2017/18:2575 av Lena Hallengren och Laila Naraghi (båda S)
Färre fallolyckor

Motion 2017/18:2574 av Ann-Christin Ahlberg och Paula Holmqvist (båda S)
Sexualbrott mot barn

Motion 2017/18:2573 av Håkan Bergman (S)
Hot mot journalister hotar demokratin

Motion 2017/18:2572 av Agneta Gille (S)
Sexuella övergrepp mot barn

Motion 2017/18:2571 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)
Närvarande poliser

Motion 2017/18:2570 av Lotta Olsson (M)
Polisutbildning i Örebro

Motion 2017/18:2569 av Lotta Olsson (M)
Alarmknapp på nätet

Motion 2017/18:2568 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)
Molntjänster

Motion 2017/18:2567 av Lotta Olsson (M)
Brandlarm som fungerar för alla

Motion 2017/18:2566 av Lotta Olsson (M)
Personlig konkurs och skuldsanering

Motion 2017/18:2565 av Lotta Olsson (M)
Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige

Motion 2017/18:2564 av Lotta Olsson (M)
Jämställdhetsutbildning

Motion 2017/18:2563 av Lotta Olsson (M)
Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Motion 2017/18:2562 av Lotta Olsson (M)
Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare

Motion 2017/18:2561 av Jan R Andersson (M)
Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter

Motion 2017/18:2560 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Skogsbruket i Skåne

Motion 2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Den skånska modernäringen

Motion 2017/18:2558 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Depåer för tullfria varor

Motion 2017/18:2556 av Mikael Cederbratt m.fl. (M)
Utökat samarbete mellan polis och militär

Motion 2017/18:2554 av Lars Hjälmered (M)
Slopad mängdrabatt vid upprepade återfall i brottslighet

Motion 2017/18:2553 av Lars Hjälmered (M)
Utveckla kustnära fiske och vattenbruk samt stärk Fiskebäcks hamn

Motion 2017/18:2552 av Lars Hjälmered (M)
En bättre lärarutbildning för bättre skolresultat

Motion 2017/18:2551 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Upphandling av livsmedel

Motion 2017/18:2550 av Lars Hjälmered (M)
Kraftfulla åtgärder mot organiserade bilstölder och bildelsstölder

Motion 2017/18:2549 av Lars Hjälmered (M)
Avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella

Motion 2017/18:2548 av Lars Hjälmered (M)
It och digitalisering för att utveckla vård och omsorg

Motion 2017/18:2547 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M)
Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2017/18:2546 av Jörgen Andersson (M)
Bättre samverkan mellan penning- och finanspolitiken

Motion 2017/18:2545 av Maria Plass (M)
De små företagens villkor vid offentlig upphandling

Motion 2017/18:2544 av Jörgen Andersson (M)
Räntor och hushållens ekonomi

Motion 2017/18:2543 av Anette Åkesson (M)
Arbetsmarknadens parter

Motion 2017/18:2542 av Jörgen Andersson (M)
Produktiviteten i välfärden

Motion 2017/18:2541 av Lars-Axel Nordell (KD)
Familjeklassning av nätdroger

Motion 2017/18:2540 av Lars-Axel Nordell (KD)
Åtgärder mot bluffakturor

Motion 2017/18:2539 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Djurskydd

Motion 2017/18:2538 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Gruvdriftens miljöpåverkan

Motion 2017/18:2537 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Reformerat strandskydd

Motion 2017/18:2536 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)
Hårdare tag mot miljöbrott

Motion 2017/18:2534 av Beatrice Ask och Sofia Arkelsten (båda M)
Betydelsen av fungerande välfärdsföretag

Motion 2017/18:2533 av Amir Adan (M)
Folkbokföring

Motion 2017/18:2532 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2017/18:2531 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2017/18:2530 av Roger Hedlund och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2017/18:2529 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:2528 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2017/18:2527 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2017/18:2526 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2017/18:2525 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2017/18:2524 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2017/18:2523 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2017/18:2522 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2017/18:2521 av Olle Felten och David Lång (båda SD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2017/18:2520 av Olle Felten och David Lång (båda SD)
Arbetet med Sveriges skatteavtal

Motion 2017/18:2519 av Amir Adan (M)
Körkortslån för ungdomar

Motion 2017/18:2518 av Amir Adan (M)
Avskaffa extra lagfartskostnad för nya delägare i fastigheter

Motion 2017/18:2517 av Amir Adan (M)
Förändra medborgarskapsreglerna

Motion 2017/18:2516 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, KD)
Valkretsnamn

Motion 2017/18:2514 av Cecilia Widegren (M)
Underlätta för medvetna konsumenter

Motion 2017/18:2513 av Amir Adan (M)
Dödförklaring

Motion 2017/18:2512 av Amir Adan (M)
Föräldrapenning vid heltidsstudier

Motion 2017/18:2511 av Amir Adan (M)
Bolagsverkets handelsbolagsregister

Motion 2017/18:2510 av Ann-Britt Åsebol (M)
Fler och bättre bostäder för seniorer

Motion 2017/18:2509 av Ann-Britt Åsebol (M)
Utökat RUT-avdrag för pensionärer

Motion 2017/18:2508 av Ann-Britt Åsebol (M)
Nationell strategi för idrotts- och kulturevenemang

Motion 2017/18:2507 av Ann-Britt Åsebol (M)
Björlingcenter i Dalarna

Motion 2017/18:2506 av Ann-Britt Åsebol (M)
Stärk Sveriges konkurrenskraft och innovationskraft

Motion 2017/18:2505 av Ann-Britt Åsebol (M)
Arbetsterapeuter i elevhälsan i skolan

Motion 2017/18:2504 av Ann-Britt Åsebol (M)
Arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2503 av Ann-Britt Åsebol (M)
Momssatser på scenkonst

Motion 2017/18:2502 av Ann-Britt Åsebol (M)
Erkänn älvdalskan som ett minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige

Motion 2017/18:2501 av Hans Rothenberg (M)
Finansiering av körkort

Motion 2017/18:2500 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:2499 av Ann-Britt Åsebol (M)
Nationella miljömål och skogsbruk

Motion 2017/18:2498 av Ann-Britt Åsebol (M)
Bättre information och större flexibilitet vid uttag av tjänstepension

Motion 2017/18:2497 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Byt ut begreppet begravningsavgift mot kyrkogårdsavgift

Motion 2017/18:2496 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Översyn av allemansrätten

Motion 2017/18:2495 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Lika villkor för privata aktörer i välfärden

Motion 2017/18:2494 av Ann-Britt Åsebol (M)
Planering för olika boendeformer

Motion 2017/18:2493 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
ROT-avdrag för den ideella sektorn

Motion 2017/18:2492 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Översyn av bilkostnader för boende på landsbygden

Motion 2017/18:2491 av Ann-Britt Åsebol (M)
Gör Folkmusikens hus i Rättvik till nationellt folkmusikcenter

Motion 2017/18:2490 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M)
Effektivare kontroll på väg

Motion 2017/18:2489 av Thomas Finnborg och Anette Åkesson (båda M)
Sällsynta diagnoser - en nationell handlingsplan

Motion 2017/18:2488 av Thomas Finnborg och Anette Åkesson (båda M)
Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt

Motion 2017/18:2487 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Budgetpropositionen för 2018

Motion 2017/18:2486 av Marta Obminska (M)
Stärk kunskapen hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Motion 2017/18:2485 av Marta Obminska (M)
Fribeloppet vid studier

Motion 2017/18:2484 av Marta Obminska (M)
Utländska doktorander

Motion 2017/18:2483 av Marta Obminska (M)
Företag och enklare regler

Motion 2017/18:2482 av Marta Obminska (M)
Upplysning om sepsis

Motion 2017/18:2481 av Marta Obminska (M)
Elever med autismspektrumtillstånd

Motion 2017/18:2480 av Marta Obminska (M)
Renodling av polisens arbetsuppgifter

Motion 2017/18:2479 av Marta Obminska (M)
Ett fungerande system för att meddela allmänheten om fara

Motion 2017/18:2478 av Marta Obminska (M)
Endometrios

Motion 2017/18:2477 av Marta Obminska (M)
RUT-avdraget

Motion 2017/18:2476 av Marta Obminska (M)
Sjukvårdens framtida personalförsörjning

Motion 2017/18:2475 av Marta Obminska (M)
Frånvaro i skolan på grund av hedersförtryck

Motion 2017/18:2474 av Finn Bengtsson (M)
Bättre samarbete mellan polis, socialtjänst och skola

Motion 2017/18:2473 av Finn Bengtsson (M)
Välfärdens finansiering

Motion 2017/18:2472 av Finn Bengtsson (M)
Utbildningsinsatser inom polisen för att spåra och säkra pengar från brott

Motion 2017/18:2471 av Finn Bengtsson (M)
Ekonomisk säkerhet för avveckling av vindkraftverk

Motion 2017/18:2470 av Markus Wiechel (SD)
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring

Motion 2017/18:2469 av Markus Wiechel (SD)
Ökat skydd av känsliga personuppgifter

Motion 2017/18:2468 av Markus Wiechel (SD)
Könsmönster i läroplanen

Motion 2017/18:2467 av Markus Wiechel (SD)
Indrivning av skadestånd

Motion 2017/18:2466 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa EBO-lagen

Motion 2017/18:2465 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
ROT-avdrag för jordbruksarrendatorers reparationer och om- och tillbyggnader

Motion 2017/18:2464 av Jan R Andersson (M)
Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Motion 2017/18:2463 av Lena Asplund (M)
Säkra patientnära analyser

Motion 2017/18:2462 av Jan R Andersson (M)
Villkor för svensk e-sport

Motion 2017/18:2461 av Jan R Andersson m.fl. (M)
Travsportens framtid

Motion 2017/18:2460 av Jan R Andersson (M)
Privatkopieringsersättning

Motion 2017/18:2459 av Jan R Andersson (M)
Forskningsreaktor i Oskarshamn

Motion 2017/18:2458 av Jan R Andersson (M)
Lantmäteriet

Motion 2017/18:2457 av Jan R Andersson (M)
Tillsynsavgifter för kommersiell service

Motion 2017/18:2456 av Jan R Andersson (M)
Lök- och bönodling på Öland

Motion 2017/18:2455 av Jan R Andersson (M)
Miljöprövning av uranbrytning i Sverige

Motion 2017/18:2454 av Jan R Andersson (M)
ROT-avdrag för fönsterrenovering

Motion 2017/18:2453 av Jan R Andersson (M)
Fjärrvärme och kärnkraft

Motion 2017/18:2452 av Jan R Andersson (M)
Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2017/18:2451 av Jan R Andersson (M)
Skatt på biodrivmedel

Motion 2017/18:2450 av Jan R Andersson (M)
Avdragsrätt för gåvor

Motion 2017/18:2449 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Glasrikeuppdraget, glasets arkiv och samlingar

Motion 2017/18:2448 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Effektivare åtgärder för att stoppa kopparstölder

Motion 2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Förbud mot lotteriförsäljning på kredit m.m.

Motion 2017/18:2446 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)
Jakt för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2445 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C)
Sänkt dansmoms

Motion 2017/18:2444 av Staffan Danielsson och Johanna Jönsson (båda C)
Utred gråzoner i livets slutskede inklusive dödshjälp

Motion 2017/18:2443 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Nya regler kring elskatten får inte missgynna mindre företag

Motion 2017/18:2442 av Per Lodenius (C)
Särskilt råd för Ålandsöverenskommelsen

Motion 2017/18:2441 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Enskilda avlopp

Motion 2017/18:2440 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)
Slussar i Trollhättan

Motion 2017/18:2439 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Flexiblare föräldraförsäkring för småföretagare

Motion 2017/18:2438 av Fredrik Christensson (C)
Möjlighet att ersätta färjor med bro

Motion 2017/18:2437 av Fredrik Christensson (C)
Innovationsvänlig lagstiftning

Motion 2017/18:2436 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C)
Rättvisare folkräkning

Motion 2017/18:2435 av Per-Ingvar Johnsson och Fredrik Christensson (båda C)
Bättre förutsättningar för det kustnära yrkesfisket

Motion 2017/18:2434 av Stefan Jakobsson (SD)
Obligatorisk frånvarostatistik med gymnasiebetyget

Motion 2017/18:2433 av Stefan Jakobsson (SD)
Nationella prov i alla teoretiska ämnen

Motion 2017/18:2432 av Stefan Jakobsson (SD)
Enskild skola ska få spara överskjutande medel

Motion 2017/18:2431 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)
Strandskydd som skapar utveckling

Motion 2017/18:2430 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Åtgärder för att rädda ålen

Motion 2017/18:2429 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Svenska djurskyddsregler som krav

Motion 2017/18:2428 av Peter Helander (C)
Det regionala flygets betydelse för norra och västra Dalarna

Motion 2017/18:2427 av Lorentz Tovatt (MP)
Möjlighet att återkalla serveringstillstånd vid kränkningar och våld från ordningsvakter

Motion 2017/18:2426 av Lorentz Tovatt (MP)
Säkrare omkörning för cyklister

Motion 2017/18:2425 av Lorentz Tovatt (MP)
Regelförenklingar för ökad cykling

Motion 2017/18:2424 av Lorentz Tovatt (MP)
Obligatoriska synundersökningar för bilförare

Motion 2017/18:2423 av Lorentz Tovatt och Rasmus Ling (båda MP)
Garantera cykelväg vid anläggande av två-plus-ett-väg

Motion 2017/18:2422 av Lorentz Tovatt (MP)
Tydliggör lagen för vårdslösa bilförare

Motion 2017/18:2421 av Lorentz Tovatt (MP)
Prioritera gång och cykel - separat

Motion 2017/18:2420 av Lorentz Tovatt (MP)
Sänk bashastigheten ytterligare och inför ny hastighetsskylt

Motion 2017/18:2419 av Lorentz Tovatt (MP)
Låt staten medfinansiera åtgärder för att påverka transportmönster

Motion 2017/18:2418 av Lorentz Tovatt (MP)
Väjningsplikt för bilar på alla cykelpassager

Motion 2017/18:2417 av Lorentz Tovatt (MP)
Utred obligatoriska hastighetshållare i nya bilar

Motion 2017/18:2416 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)
Ökat skadeståndsansvar kärnkraft

Motion 2017/18:2415 av Jan R Andersson (M)
Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier

Motion 2017/18:2414 av Jan R Andersson (M)
Förmånsbeskattning av fri parkering

Motion 2017/18:2413 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Servicenäringens kostnader för tillsyn

Motion 2017/18:2412 av Jan R Andersson och Jörgen Andersson (båda M)
Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2017/18:2411 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Mikrobryggerier

Motion 2017/18:2410 av Jan R Andersson (M)
Restaurangkasinon

Motion 2017/18:2409 av Jan R Andersson (M)
Övervakning av tung trafik

Motion 2017/18:2408 av Jan R Andersson (M)
Kostbidrag vid celiaki

Motion 2017/18:2407 av Jan R Andersson (M)
Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag

Motion 2017/18:2406 av Boriana Åberg (M)
Stoppa hatpredikanter från att resa in i Sverige

Motion 2017/18:2405 av Boriana Åberg (M)
Reformering av riksdagen

Motion 2017/18:2404 av Boriana Åberg (M)
Införande av kommunalpolis

Motion 2017/18:2403 av Boriana Åberg (M)
Adoption av vuxna

Motion 2017/18:2402 av Boriana Åberg (M)
Tolkservice

Motion 2017/18:2401 av Boriana Åberg (M)
Språkkunskap för medborgarskap

Motion 2017/18:2400 av Lotta Finstorp (M)
Översyn av de svenska särreglerna för kemikalier

Motion 2017/18:2399 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Förbättra miljöbalken

Motion 2017/18:2398 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Fartkamera

Motion 2017/18:2397 av Jimmy Ståhl och Per Klarberg (båda SD)
Handledare vid övningskörning

Motion 2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP)
Prioritera lärande om hållbar utveckling i skolan

Motion 2017/18:2395 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)
Inför nordiska personnummer

Motion 2017/18:2394 av Emma Hult m.fl. (MP)
Avgiftsfria studier

Motion 2017/18:2393 av Rasmus Ling (MP)
Fler vigselförrättare

Motion 2017/18:2392 av Rasmus Ling (MP)
Förmånsbeskattning för användning av riksdagens årskort på tåg

Motion 2017/18:2391 av Rasmus Ling (MP)
Förbjud lotteriförsäljning på kredit

Motion 2017/18:2390 av Rasmus Ling (MP)
En valutaunion med Sverige, Danmark och Norge

Motion 2017/18:2389 av Rasmus Ling (MP)
Sammanhållen kommunal budgetprocess

Motion 2017/18:2388 av Stefan Nilsson och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Utökat uppdrag för barnahusen

Motion 2017/18:2387 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Barns rätt till alla sina föräldrar

Motion 2017/18:2386 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2017/18:2385 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Skärpta regler för svensk minknäring

Motion 2017/18:2384 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Skärpta straff för djurplågeri

Motion 2017/18:2383 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)
Granskning av de konfessionella friskolorna

Motion 2017/18:2382 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Motion 2017/18:2381 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2017/18:2380 av Richard Jomshof (SD)
Beslagtagande av asylanters ägodelar

Motion 2017/18:2379 av Richard Jomshof (SD)
Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2017/18:2378 av Richard Jomshof (SD)
Skärpt straff för mord

Motion 2017/18:2377 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer

Motion 2017/18:2376 av Richard Jomshof (SD)
Förhindrande av oskäliga skadestånd enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Motion 2017/18:2375 av Finn Bengtsson (M)
Bättre möjligheter för att kunna överge ett kriminellt liv

Motion 2017/18:2374 av Finn Bengtsson (M)
Republiken Kina (Taiwan) i FN

Motion 2017/18:2373 av Finn Bengtsson (M)
Olaga hot av normalgraden

Motion 2017/18:2372 av Finn Bengtsson (M)
En tydligare rollfördelning mellan åtalade och åklagare

Motion 2017/18:2371 av Finn Bengtsson (M)
Flexibel etableringspolitik för Systembolaget

Motion 2017/18:2370 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa Allmänna arvsfonden

Motion 2017/18:2369 av Boriana Åberg (M)
Annan påföljd vid risk för att böter inte betalas

Motion 2017/18:2368 av Boriana Åberg (M)
Lagen om rättshjälp

Motion 2017/18:2367 av Boriana Åberg (M)
Reformering av LAS

Motion 2017/18:2366 av Boriana Åberg (M)
Preskriptionstiden för skulder som avser obetalt underhåll

Motion 2017/18:2365 av Boriana Åberg (M)
Ändring i bostadsrättslagen

Motion 2017/18:2364 av Boriana Åberg (M)
Minskning av antalet myndigheter

Motion 2017/18:2363 av Boriana Åberg (M)
Översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan

Motion 2017/18:2362 av Jessika Roswall (M)
Privatekonomi i skolan

Motion 2017/18:2361 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Utbyggnad av riksväg 55

Motion 2017/18:2360 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2017/18:2359 av Richard Jomshof (SD)
Polisregister med känsliga personuppgifter

Motion 2017/18:2358 av Richard Jomshof (SD)
Skärpta straff vid sexköp av barn och andra särskilt utsatta

Motion 2017/18:2357 av Richard Jomshof (SD)
Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande

Motion 2017/18:2356 av Richard Jomshof (SD)
Folkomröstning om invandringspolitiken

Motion 2017/18:2355 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion 2017/18:2354 av Richard Jomshof (SD)
Neutrala polisuniformer

Motion 2017/18:2353 av Richard Jomshof och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)
Slöjförbud i den svenska skolan

Motion 2017/18:2352 av Richard Jomshof och Markus Wiechel (båda SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2017/18:2351 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion 2017/18:2350 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av laglotten

Motion 2017/18:2349 av Boriana Åberg (M)
Reformering av skattesystemet vid företagsbeskattning

Motion 2017/18:2348 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Motion 2017/18:2347 av Boriana Åberg (M)
Bilmålvakter

Motion 2017/18:2346 av Boriana Åberg (M)
Återinför tjänstemannaansvaret

Motion 2017/18:2345 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av länsstyrelserna

Motion 2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Bra bostäder åt alla

Motion 2017/18:2343 av Stig Henriksson m.fl. (V)
Informations- och cybersäkerhet inom staten

Motion 2017/18:2342 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Ett förstärkt meddelarskydd i offentligt finansierad verksamhet

Motion 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Fritidshem

Motion 2017/18:2340 av Emma Wallrup m.fl. (V)
Ökad cykeltrafik för miljö och hälsa

Motion 2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En inkluderande och likvärdig skola och förskola

Motion 2017/18:2338 av Jens Holm m.fl. (V)
Minskad köttkonsumtion

Motion 2017/18:2337 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Kultur till alla barn

Motion 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V)
En inkluderande vuxenutbildning

Motion 2017/18:2335 av Emma Wallrup m.fl. (V)
Miljöanpassad vägtrafik

Motion 2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V)
Färre kemikalier i vår omvärld

Motion 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)
En fungerande sjukpenning

Motion 2017/18:2332 av Cecilia Widegren (M)
Stärkande av alarmeringstjänsten

Motion 2017/18:2331 av Cecilia Widegren (M)
Ridsport och integrationsarbete

Motion 2017/18:2330 av Cecilia Widegren (M)
Alltid sommartid

Motion 2017/18:2329 av Cecilia Widegren (M)
Inhysning av hästar

Motion 2017/18:2328 av Cecilia Widegren (M)
En levande landsbygd i Skaraborg

Motion 2017/18:2327 av Cecilia Widegren (M)
Snökedjor

Motion 2017/18:2326 av Cecilia Widegren (M)
Älgjaktspremiären

Motion 2017/18:2325 av Cecilia Widegren (M)
Differentierade skatter för lokalproducerat

Motion 2017/18:2324 av Cecilia Widegren (M)
Utvärdera återtagandeavtal

Motion 2017/18:2323 av Cecilia Widegren (M)
Straffskärpning för återfallsförbrytare

Motion 2017/18:2322 av Cecilia Widegren (M)
Hästens betydelse för Sverige

Motion 2017/18:2321 av Cecilia Widegren (M)
Intäkt från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden

Motion 2017/18:2320 av Cecilia Widegren (M)
Avlivning i hage

Motion 2017/18:2319 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Modernisera för A- och EPA-traktorer

Motion 2017/18:2318 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Investeraravdraget

Motion 2017/18:2317 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2017/18:2316 av Lotta Finstorp och Lars Beckman (båda M)
Ändamålsenliga ridanläggningar

Motion 2017/18:2315 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M)
Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av permanentbostad

Motion 2017/18:2314 av Anti Avsan och Isabella Hökmark (båda M)
Avskaffande av promilleregeln vid sjöfylleri

Motion 2017/18:2313 av Pål Jonson (M)
Minskad regelbörda för jordbruket

Motion 2017/18:2312 av Anders Hansson (M)
Utvidgning av penningtvättslagen

Motion 2017/18:2311 av Anders Hansson (M)
Lagring av trafikuppgifter i underrättelsesyfte

Motion 2017/18:2310 av Pål Jonson (M)
Skogsnäringens betydelse för Värmland

Motion 2017/18:2309 av Pål Jonson (M)
Översyn av artskyddsförordningen

Motion 2017/18:2308 av Anti Avsan (M)
Färre konflikter med förbättrade vårdnadsregler

Motion 2017/18:2307 av Anti Avsan (M)
Riksdagsarvodets inlåsningseffekter

Motion 2017/18:2306 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Vindkraft i fjällvärlden

Motion 2017/18:2305 av Markus Wiechel (SD)
Öppen utbildning vid svenska universitet och högskolor

Motion 2017/18:2304 av Markus Wiechel (SD)
Ändring i utsädeslagen

Motion 2017/18:2303 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder för en smidigare byggprocess

Motion 2017/18:2302 av Markus Wiechel (SD)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete

Motion 2017/18:2301 av Markus Wiechel (SD)
Utreda förbud mot kriminella organisationer och terrornätverk

Motion 2017/18:2300 av Markus Wiechel (SD)
Ungas möjlighet till en egen bostad

Motion 2017/18:2299 av Markus Wiechel (SD)
Modern egnahemsrörelse

Motion 2017/18:2298 av Markus Wiechel (SD)
Könsmönster i läroplanen

Motion 2017/18:2297 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Hyresnämndens möjligheter vid tvister om hyran

Motion 2017/18:2296 av Markus Wiechel (SD)
Försäljning av statliga bolag

Motion 2017/18:2295 av Markus Wiechel (SD)
Förenklad bygglovshantering

Motion 2017/18:2294 av Markus Wiechel (SD)
Förbud mot snabblån och nya möjligheter för låntagare

Motion 2017/18:2293 av Markus Wiechel (SD)
Energimedvetenhet inom bostadspolitiken

Motion 2017/18:2292 av Markus Wiechel (SD)
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område

Motion 2017/18:2291 av Markus Wiechel (SD)
Ökad organdonation och fler blodgivare

Motion 2017/18:2290 av Markus Wiechel (SD)
Ökad lönsamhet för amortering

Motion 2017/18:2289 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2017/18:2288 av Markus Wiechel (SD)
Ökad användning av avfall

Motion 2017/18:2287 av Markus Wiechel (SD)
Ändrade villkor för försörjningsstöd

Motion 2017/18:2286 av Markus Wiechel (SD)
Valfrihet för äldre oavsett kommun

Motion 2017/18:2285 av Markus Wiechel (SD)
Vaccinering mot HPV

Motion 2017/18:2284 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Utökad möjlighet till körkort

Motion 2017/18:2283 av Markus Wiechel (SD)
Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval

Motion 2017/18:2282 av Lars Hjälmered (M)
Nya migrationsregler som underlättar för att starta företag och investera pengar i Sverige

Motion 2017/18:2281 av Lars Hjälmered (M)
Grov och organiserad brottslighet

Motion 2017/18:2280 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Upphandla innehåll

Motion 2017/18:2279 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Gode män

Motion 2017/18:2278 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Tillåt privata lantmätare

Motion 2017/18:2277 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
Körkortsprov

Motion 2017/18:2276 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)
Mat för människor i behov av hjälp och stöd i alla åldrar

Motion 2017/18:2275 av Jan Ericson (M)
Översyn av stämpelskatter vid fastighetsköp

Motion 2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M)
Regelförenkling för näringslivet

Motion 2017/18:2273 av Jan Ericson (M)
Översyn av statens stöd till organisationer

Motion 2017/18:2272 av Jan Ericson (M)
Statistik över brottslighet

Motion 2017/18:2271 av Jan Ericson (M)
Bevarandet av det rörliga kulturarvet

Motion 2017/18:2270 av Jan Ericson (M)
Inrättande av en konstitutionsdomstol

Motion 2017/18:2269 av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)
Järnvägen Borås–Göteborg

Motion 2017/18:2268 av Jan Ericson (M)
Ökad helhetssyn i djurskyddslagstiftningen

Motion 2017/18:2267 av Jan Ericson (M)
Den nya polishögskolan bör placeras i Borås

Motion 2017/18:2266 av Jan Ericson (M)
Slopa reklamskatten för ideella föreningar

Motion 2017/18:2265 av Jan Ericson (M)
Skärpning av straff för smuggling av djur

Motion 2017/18:2264 av Jan Ericson (M)
Avskaffande av fastighetstaxeringen

Motion 2017/18:2263 av Jan Ericson (M)
Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

Motion 2017/18:2262 av Jan Ericson (M)
Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen

Motion 2017/18:2261 av Jan Ericson m.fl. (M)
Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2017/18:2260 av Jan Ericson (M)
Utvidgning av REP-avdraget

Motion 2017/18:2259 av Jan Ericson (M)
Krafttag mot månggifte och barnäktenskap

Motion 2017/18:2258 av Anette Åkesson m.fl. (M)
Den skånska flaggans officiella status

Motion 2017/18:2257 av Anette Åkesson (M)
Apotekaren som avlastning i vården

Motion 2017/18:2256 av Anette Åkesson m.fl. (M)
Kommunikation i hela landet – ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)
Den moderna Stockholmsregionen

Motion 2017/18:2254 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)
Transparent skatteutjämningssystem

Motion 2017/18:2253 av Sofia Arkelsten (M)
Grisars rätt till utevistelse

Motion 2017/18:2252 av Jan Ericson (M)
Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

Motion 2017/18:2251 av Jan Ericson (M)
Säkerställande av identiteten på vittnen

Motion 2017/18:2250 av Jan Ericson (M)
Grundlagsskydd för äganderätten

Motion 2017/18:2249 av Jan Ericson (M)
Manlig omskärelse

Motion 2017/18:2248 av Jan Ericson (M)
Minerallagen

Motion 2017/18:2247 av Jan Ericson (M)
Översyn av regelverk och kostnader för körkort

Motion 2017/18:2246 av Jan Ericson (M)
Initiativ för att minska mängden onödiga förpackningar

Motion 2017/18:2245 av Jan Ericson (M)
Tillämpningen av EU-bestämmelser

Motion 2017/18:2244 av Finn Bengtsson och Betty Malmberg (båda M)
Skolskjuts för unga med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2243 av Finn Bengtsson (M)
Medicinskt omotiverad kirurgi på barn

Motion 2017/18:2242 av Lars-Arne Staxäng (M)
Läkemedelsgenomgångar för äldre

Motion 2017/18:2241 av Lars-Arne Staxäng (M)
Motverka kopparstölder

Motion 2017/18:2240 av Finn Bengtsson (M)
Obligatorisk statlig sjukvårdsförsäkring

Motion 2017/18:2239 av Finn Bengtsson (M)
Läkemedel vid sällsynta sjukdomar

Motion 2017/18:2238 av Lars-Arne Staxäng (M)
Utvidgat och förstärkt tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:2237 av Finn Bengtsson (M)
Läkemedelsutprovning på medvetslösa

Motion 2017/18:2236 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Kritik mot sjöfyllerilagen

Motion 2017/18:2235 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Kränkande särbehandling

Motion 2017/18:2234 av Finn Bengtsson (M)
Nationell aktion mot stöld av utombordsmotorer på båtar

Motion 2017/18:2233 av Patrick Reslow (-)
Översyn av diskrimineringslagstiftningen

Motion 2017/18:2232 av Ingemar Nilsson (S)
Utdrag ur brottsregister vid anställning

Motion 2017/18:2231 av Ida Karkiainen och Åsa Westlund (båda S)
Stärk vården efter förlossning

Motion 2017/18:2230 av Magnus Manhammar (S)
Fler psykologer i primärvården

Motion 2017/18:2229 av Åsa Lindestam (S)
Pensionärsråd

Motion 2017/18:2228 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S)
Yrkeslegitimation för undersköterskor

Motion 2017/18:2227 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Ändra riktlinjen för övre åldersgräns för adoptivföräldrar

Motion 2017/18:2226 av Marianne Pettersson (S)
Jämlik hälso- och sjukvård

Motion 2017/18:2225 av Peter Jeppsson (S)
Organdonation

Motion 2017/18:2224 av Patrik Engström m.fl. (S)
Åtgärder mot mobbning

Motion 2017/18:2223 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Förskola för alla

Motion 2017/18:2222 av Åsa Westlund (S)
Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder

Motion 2017/18:2221 av Olle Thorell m.fl. (S)
Asylboenden i Migrationsverkets regi

Motion 2017/18:2220 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)
Skrotpeng på fritidsbåtar

Motion 2017/18:2219 av Hans Ekström m.fl. (S)
Förändrade omstruktureringsbehov

Motion 2017/18:2218 av Annelie Karlsson och Marianne Pettersson (båda S)
En rättssäker och mänsklig sjukförsäkring

Motion 2017/18:2217 av Sultan Kayhan (S)
En smidigare sjukskrivningsprocess

Motion 2017/18:2216 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Tolkning av reglerna kring sjukpenning vid dag 180

Motion 2017/18:2215 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2017/18:2214 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar

Motion 2017/18:2213 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Korrespondensgymnasiet i Torsås

Motion 2017/18:2212 av Åsa Westlund (S)
Barn med särskilda behovs rätt att avsluta sin utbildning

Motion 2017/18:2211 av Monica Green (S)
Verktyg för att stoppa mäns våld

Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Livsmedelsindustrins utveckling

Motion 2017/18:2209 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Förutsättningarna för små glesbygdskommuner

Motion 2017/18:2208 av Hans Hoff (S)
Lönesättning i statliga bolag

Motion 2017/18:2207 av Sultan Kayhan (S)
Totalöverblick för att ingen ska hamna mellan stolarna

Motion 2017/18:2206 av Lars Eriksson (S)
Myndighetsutbildning – kristna konvertiter

Motion 2017/18:2205 av Eva-Lena Gustavsson m.fl. (S)
Säkerhet i rättssalen

Motion 2017/18:2204 av Kerstin Nilsson (S)
Rätten för ofrivilligt barnlösa att få fler möjligheter till assisterad befruktning

Motion 2017/18:2203 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Avgiftssystem inom äldreomsorgen

Motion 2017/18:2202 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)
Upprustning av Bohusbanan

Motion 2017/18:2201 av Anna Wallén m.fl. (S)
Mälardalens högskola

Motion 2017/18:2200 av Fredrik Olovsson (S)
Krafttag mot spårspring

Motion 2017/18:2199 av Johan Büser och Mattias Jonsson (båda S)
Farledsfördjupning i Göteborgs hamn som nationellt intresse

Motion 2017/18:2198 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Tillgång till telefoni och bredband

Motion 2017/18:2197 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Mobiltäckning i hela landet

Motion 2017/18:2196 av Ingemar Nilsson (S)
Statens ansvar för infrastrukturinvesteringar

Motion 2017/18:2195 av Anna Wallén (S)
Fler utbildningsplatser till skogligt basår

Motion 2017/18:2194 av Hanna Westerén (S)
Fortsatta insatser för digitalisering

Motion 2017/18:2193 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Polisutbildning i Borås

Motion 2017/18:2192 av Maria Stockhaus och Erik Andersson (båda M)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Förändra public service-uppdraget

Motion 2017/18:2190 av Maria Stockhaus (M)
Förhindra att stulna bilar, husvagnar och husbilar lämnar landet

Motion 2017/18:2189 av Maria Stockhaus (M)
Underlättande av inhemska adoptioner

Motion 2017/18:2188 av Maria Stockhaus (M)
Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:2187 av Maria Stockhaus (M)
Utveckla polisens karriärmöjligheter

Motion 2017/18:2186 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Skrotbilar

Motion 2017/18:2185 av Åsa Westlund (S)
Möjliggör för fler att få TBE-vaccin

Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Elektrifiering av Kinnekullebanan

Motion 2017/18:2183 av Marie-Louise Rönnmark (S)
Säkra Kvarkenförbindelserna

Motion 2017/18:2182 av Mattias Jonsson och Petter Löberg (båda S)
Modern järnväg Göteborg–Borås

Motion 2017/18:2181 av Hanna Westerén (S)
Flygets betydelse för Gotland

Motion 2017/18:2180 av Hanna Westerén (S)
Gotländsk reservhamn

Motion 2017/18:2179 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Komplett dubbelspår Hallsberg–Degerön och utbyggd kapacitet på Hallsbergs rangerbangård

Motion 2017/18:2178 av Anna Wallén m.fl. (S)
Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2017/18:2177 av Marie Granlund m.fl. (S)
Nya stambanor för en hållbar förbindelse mellan Malmö och resten av Sverige samt norra Europa

Motion 2017/18:2176 av Magnus Manhammar och Peter Jeppsson (båda S)
Sydostlänken som nationell angelägenhet

Motion 2017/18:2175 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Om uthyrning av arbetstagare

Motion 2017/18:2174 av Per-Arne Håkansson (S)
Tyska språket i skolan

Motion 2017/18:2173 av Teresa Carvalho (S)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S)
Fysioterapeuter behövs i skolan

Motion 2017/18:2171 av Maria Stockhaus (M)
Konsekvenserna för Sverige rörande månggifte

Motion 2017/18:2170 av Maria Stockhaus (M)
Utvärdering av sjöfyllerilagen

Motion 2017/18:2169 av Betty Malmberg (M)
Tyngdpunkt på testators vilja

Motion 2017/18:2168 av Betty Malmberg (M)
Vättern – viktig dricksvattentäkt

Motion 2017/18:2167 av Betty Malmberg (M)
Gold-plating i Sverige

Motion 2017/18:2166 av Betty Malmberg (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2165 av Betty Malmberg (M)
Organdonation räddar liv

Motion 2017/18:2164 av Betty Malmberg (M)
GMO och samhällets utmaningar

Motion 2017/18:2163 av Lawen Redar (S)
Nationell strategi mot marginaliserade förorter

Motion 2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)
Arbetsmarknad för personer med nedsatt arbetsförmåga

Motion 2017/18:2161 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson (båda S)
Säkerhet för passagerare i bussar

Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Vänersjöfarten

Motion 2017/18:2159 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)
Behovet av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo

Motion 2017/18:2158 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Oslo–Stockholm 2.55

Motion 2017/18:2157 av Kenneth G Forslund (S)
Översyn av fartgräns för epa- och A-traktorer

Motion 2017/18:2156 av Kristina Nilsson (S)
Utveckling av tunga transporter

Motion 2017/18:2155 av Mathias Tegnér (S)
Om att minska företagens administrativa börda

Motion 2017/18:2154 av Johanna Haraldsson (S)
Lika rätt till lärlingsersättning

Motion 2017/18:2153 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken

Motion 2017/18:2152 av Lars Eriksson (S)
Alarmeringen inom hälso- och sjukvården

Motion 2017/18:2151 av Elin Lundgren (S)
Stöd till barn och unga som växer upp i familjer med missbruksproblematik

Motion 2017/18:2150 av Eva-Lena Jansson (S)
En likvärdig bröstcancervård i hela landet

Motion 2017/18:2149 av Anna Johansson och Gunilla Carlsson (båda S)
Enhetlig journalhantering

Motion 2017/18:2148 av Åsa Lindestam (S)
Föräldrautbildning

Motion 2017/18:2147 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Effektiv och patientnära vård

Motion 2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Kunskapslyft för barn och lärare

Motion 2017/18:2145 av Veronica Lindholm och Helén Pettersson i Umeå (båda S)
Dags att förnya föräldrabalken

Motion 2017/18:2144 av Lars Mejern Larsson (S)
Nordiskt samarbete kring färdtjänsten

Motion 2017/18:2143 av Emilia Töyrä (S)
Jämlik sjukvård

Motion 2017/18:2142 av Johanna Haraldsson (S)
Graviditet, förlossning och kvinnors hälsa

Motion 2017/18:2141 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)
Fler undersköterskor till äldrevården

Motion 2017/18:2140 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Grundfinansiering för samordning av socialt inriktade ideella organisationer

Motion 2017/18:2139 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Bättre arbetsmiljö för läkare

Motion 2017/18:2138 av Emanuel Öz (S)
Insatser mot mobbning och kränkande särbehandling

Motion 2017/18:2137 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Bredband och it på landsbygden

Motion 2017/18:2136 av Fredrik Olovsson och Caroline Helmersson Olsson (båda S)
Prioritera säkerheten på vägarna

Motion 2017/18:2135 av Monica Green (S)
Cykla mer

Motion 2017/18:2134 av Kenneth G Forslund och Maria Andersson Willner (båda S)
Utbyggnad av E20, Västra stambanan och Herrljungabanan

Motion 2017/18:2133 av Mattias Jonsson m.fl. (S)
Infrastruktur i Västsverige

Motion 2017/18:2132 av Isak From och Marie-Louise Rönnmark (båda S)
Nordiska kommunikationer för ökat samarbete

Motion 2017/18:2131 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Mittuniversitetet

Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V)
Dags för ett modernt statsskick

Motion 2017/18:2129 av Patrick Reslow (-)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:2128 av Patrick Reslow (-)
Fastställande av faderskap

Motion 2017/18:2127 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Åtgärder mot gängkriminalitet

Motion 2017/18:2126 av Sten Bergheden (M)
Ta bort antibiotikamaten i EU

Motion 2017/18:2125 av Lena Asplund (M)
Alkolås i nya personbilar

Motion 2017/18:2124 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Granska skolor som drivs av trossamfund

Motion 2017/18:2123 av Markus Wiechel (SD)
Förhindra vanvård av katter

Motion 2017/18:2122 av Markus Wiechel (SD)
Tvångsmatning av djur

Motion 2017/18:2121 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, KD, MP, L, C)
Undersökningskommission Dawit Isaak

Motion 2017/18:2120 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Avskaffa monarkin

Motion 2017/18:2119 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Riksdagsledamöters ekonomiska villkor

Motion 2017/18:2118 av Jabar Amin (MP)
Garantera glesbygden basservice

Motion 2017/18:2117 av Jabar Amin (MP)
Sänk rösträttsåldern till 16 år – ge de unga större inflytande

Motion 2017/18:2116 av Jabar Amin (MP)
Vallagen ska inte leda till diskriminering

Motion 2017/18:2115 av Stina Bergström och Lise Nordin (båda MP)
Fem förslag för mer cykling

Motion 2017/18:2114 av Annika Hirvonen Falk och Carl Schlyter (båda MP)
Öka transparensen vad gäller lobbyism i riksdagen

Motion 2017/18:2113 av Emma Hult (MP)
Krav vid förnyelse av körkort

Motion 2017/18:2112 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Fredsinstitut på Gotland

Motion 2017/18:2111 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V)
Ekocid

Motion 2017/18:2110 av Karin Svensson Smith (MP)
Öresund bör bli ett marint reservat

Motion 2017/18:2109 av Karin Svensson Smith (MP)
Klimatanpassning

Motion 2017/18:2108 av Karin Svensson Smith (MP)
Modernisera kollektivtrafiklagen

Motion 2017/18:2107 av Carl Schlyter (MP)
Gärna hög lön och bonus men först en rejäl medalj!

Motion 2017/18:2106 av Stefan Nilsson (MP)
Förbud mot försäljning av nya fossildrivna bilar år 2030

Motion 2017/18:2105 av Stefan Nilsson (MP)
Nationellt övervakningssystem för suicid

Motion 2017/18:2104 av Stefan Nilsson (MP)
Förbud mot rökning i bilar där barn färdas

Motion 2017/18:2103 av Stefan Nilsson (MP)
Kvalitetsregister för att följa upp vården av suicidala personer

Motion 2017/18:2102 av Stefan Nilsson (MP)
Pilotprojekt med ett kriscenter för att förebygga självmord

Motion 2017/18:2101 av Stefan Nilsson (MP)
Diagnos och behandling av sjukdomen lipödem

Motion 2017/18:2100 av Emma Hult (MP)
Nässjö–Oskarshamnsbanan

Motion 2017/18:2099 av Emma Hult (MP)
Tandvård för våldsutsatta kvinnor

Motion 2017/18:2098 av Annika Lillemets m.fl. (MP)
Ansvarsutkrävande av företag

Motion 2017/18:2097 av Patrick Reslow (-)
Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen

Motion 2017/18:2096 av Dennis Dioukarev (SD)
Statligt ägande i Sunpine

Motion 2017/18:2095 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Skydd mot taxibrottsligheten

Motion 2017/18:2094 av Björn Söder (SD)
Återinförande av det kungliga ordensväsendet

Motion 2017/18:2093 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2017/18:2092 av Markus Wiechel (SD)
Ökad transparens inom utskott och departement

Motion 2017/18:2091 av Markus Wiechel (SD)
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn

Motion 2017/18:2090 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare

Motion 2017/18:2089 av Markus Wiechel (SD)
Säkerställd demokratisk representation

Motion 2017/18:2088 av Markus Wiechel (SD)
Samhällstjänst regel för fängelsedömda

Motion 2017/18:2087 av Markus Wiechel (SD)
Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2017/18:2086 av Markus Wiechel (SD)
Riksrevisionens uppgift

Motion 2017/18:2085 av Markus Wiechel (SD)
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande

Motion 2017/18:2084 av Markus Wiechel (SD)
Hot mot och ansvar som förtroendevalda

Motion 2017/18:2083 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Handlingsplan mot tbc

Motion 2017/18:2082 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Stöd till jordbrukare som ingår i UNODC:s skördeutbytesprogram i Shanstaten

Motion 2017/18:2081 av Markus Wiechel (SD)
Gemensamma valsedlar

Motion 2017/18:2080 av Markus Wiechel (SD)
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet

Motion 2017/18:2079 av Markus Wiechel (SD)
E-petitioner

Motion 2017/18:2078 av Markus Wiechel (SD)
Djurbalk och nationell djurskyddspolis

Motion 2017/18:2077 av Markus Wiechel (SD)
Civilkuragelag och civilkuragepris

Motion 2017/18:2076 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffande av hotellagen

Motion 2017/18:2075 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och fäbodverksamhet

Motion 2017/18:2074 av Markus Wiechel (SD)
Ökade befogenheter för Tullverket

Motion 2017/18:2073 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD)
Åtgärder för att förhindra rökning

Motion 2017/18:2072 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Uthyrning av bostäder

Motion 2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD)
Suicidpreventiva åtgärder

Motion 2017/18:2070 av Markus Wiechel (SD)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2017/18:2069 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Nationell satsning på cancerpreventiv kost

Motion 2017/18:2068 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2017/18:2067 av Johan Nissinen (SD)
Riksdagsarvoden

Motion 2017/18:2066 av Johan Nissinen (SD)
Språk i skolan

Motion 2017/18:2065 av Johan Nissinen och Cassandra Sundin (båda SD)
Tillägg i läroplanen för historia i årskurs 7–9

Motion 2017/18:2064 av Johan Nissinen (SD)
Verklighetsförankring

Motion 2017/18:2063 av Johan Nissinen (SD)
Ändra donationsreglerna – Ge livet som gåva

Motion 2017/18:2062 av Markus Wiechel (SD)
Förberedelser för ett starkare civilförsvar

Motion 2017/18:2061 av Markus Wiechel (SD)
Förbättrade villkor för CSN-lån

Motion 2017/18:2060 av Markus Wiechel (SD)
Hedersbrott som egen kategori i brottsbalken

Motion 2017/18:2059 av Markus Wiechel (SD)
Minskad regelbörda för småföretagare

Motion 2017/18:2058 av Markus Wiechel (SD)
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafikljus

Motion 2017/18:2057 av Markus Wiechel (SD)
Småföretagarombudsman

Motion 2017/18:2056 av Lena Asplund (M)
Fiskodling i öppna kassar

Motion 2017/18:2055 av Lena Asplund (M)
Fler yrken inom vården

Motion 2017/18:2054 av Lena Asplund (M)
Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand

Motion 2017/18:2053 av Lena Asplund (M)
Synliggjorda arbetsgivaravgifter

Motion 2017/18:2052 av Lena Asplund (M)
Reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker

Motion 2017/18:2051 av Lena Asplund (M)
Enhetlig moms för simskolor

Motion 2017/18:2050 av Lena Asplund (M)
Dubbelspår Sundsvall–Gävle

Motion 2017/18:2049 av Lena Asplund (M)
Återanställningsskyddet i LAS

Motion 2017/18:2048 av Lena Asplund (M)
Anmälningsplikt för läkare

Motion 2017/18:2047 av Lena Asplund (M)
Sekretess vid ansökan om tjänst inom offentlig verksamhet

Motion 2017/18:2046 av Markus Wiechel (SD)
Social kunskap i skolan

Motion 2017/18:2045 av Markus Wiechel (SD)
Tillgängliggör kameror för polisen

Motion 2017/18:2044 av Markus Wiechel (SD)
Tillgänglighetsanpassning inom kollektivtrafiken

Motion 2017/18:2043 av Markus Wiechel (SD)
Trafiköverträdelser av utländska förare

Motion 2017/18:2042 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Slopat skattestöd till trossamfund

Motion 2017/18:2041 av Markus Wiechel (SD)
Tydlig lagstiftning mot könsdiskriminering

Motion 2017/18:2040 av Dennis Dioukarev (SD)
Uppskjutna avgifter för nystartade företag

Motion 2017/18:2039 av Markus Wiechel (SD)
Omhändertagande av resenärer från terrorkontrollerade områden

Motion 2017/18:2038 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nya läkemedelsalternativ för svårt sjuka

Motion 2017/18:2037 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Minskat missbruk av tunga mediciner

Motion 2017/18:2036 av Markus Wiechel (SD)
Medborgarskapets betydelse och stärkt nationalkänsla

Motion 2017/18:2035 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Krafttag mot drogmissbruket

Motion 2017/18:2034 av Jörgen Andersson (M)
Svensk kärnkraft

Motion 2017/18:2033 av Anette Åkesson och Niklas Wykman (båda M)
Införande av nationell plattform inspirerad av X-Road i Sverige

Motion 2017/18:2032 av Anette Åkesson (M)
Filial till Flygvapenmuseum i Ljungbyhed

Motion 2017/18:2031 av Anette Åkesson (M)
Frivillig dödshjälp

Motion 2017/18:2030 av Anette Åkesson (M)
Finansieringen av framtida välfärd och pensioner och förtydligande av det offentliga kommunala åtagandet

Motion 2017/18:2029 av Anette Åkesson (M)
Förutsättningar för framgångsrik digitalisering inom välfärden

Motion 2017/18:2028 av Maria Plass (M)
Pensionsåldern och åldersdiskriminering i arbetslivet

Motion 2017/18:2027 av Maria Plass och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Akademisk utbildning i offentlig upphandling

Motion 2017/18:2026 av Maria Plass (M)
Inventeringen av nyckelbiotoper

Motion 2017/18:2025 av Anette Åkesson (M)
Tydligare angiven undervisningstid i grundskolans nationella timplan

Motion 2017/18:2024 av Maria Plass (M)
Säkerhet vid teknikskifte

Motion 2017/18:2023 av Anette Åkesson (M)
Frusen sjukpenninggrundande inkomst, SGI, vid utflytt från Sverige

Motion 2017/18:2022 av Jörgen Andersson (M)
Rättvisa villkor för företagare

Motion 2017/18:2021 av Anette Åkesson (M)
Unga som resurs inom äldreomsorgen

Motion 2017/18:2020 av Jörgen Andersson (M)
Det svenska näringslivets villkor

Motion 2017/18:2019 av Maria Plass (M)
Certifiering av ekoturism

Motion 2017/18:2018 av Anette Åkesson och Finn Bengtsson (båda M)
Etableringsfrihet för specialistläkare

Motion 2017/18:2017 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
Totalförsvarspolitik

Motion 2017/18:2016 av Anette Åkesson och Maria Malmer Stenergard (båda M)
Obligatorisk akustikkontroll i svenska skolor

Motion 2017/18:2015 av Maria Plass (M)
Räntan vid skuld på skattekontot

Motion 2017/18:2014 av Maria Plass (M)
Större flexibilitet vid antagning till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Motion 2017/18:2013 av Maria Plass (M)
Avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2017/18:2012 av Anders Hansson (M)
Sandsugning i Öresund

Motion 2017/18:2011 av Anders Hansson (M)
Lastsäkring av icke farligt gods

Motion 2017/18:2010 av Anders Hansson och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Villkor för friskvårdsförmån

Motion 2017/18:2009 av Anders Hansson (M)
Obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus

Motion 2017/18:2008 av Anders Hansson (M)
Utökat samarbete avseende utrikesrepresentation

Motion 2017/18:2007 av Anders Hansson (M)
Införandet av skyddsrumsavgift

Motion 2017/18:2006 av Anders Hansson (M)
Ökad användning av Rakel

Motion 2017/18:2005 av Helena Bouveng (M)
Idrottens betydelse för integration

Motion 2017/18:2004 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Ålfiske i Östersjön

Motion 2017/18:2003 av Erik Ottoson (M)
Svensk kärnkraft nu och i framtiden

Motion 2017/18:2002 av Sten Bergheden (M)
Sänkt maxtaxa i äldreomsorgen

Motion 2017/18:2001 av Sten Bergheden (M)
Avskaffa licensplikten för ljuddämpare

Motion 2017/18:2000 av Sten Bergheden (M)
Förenklade regler inom lantmäteriområdet

Motion 2017/18:1999 av Sten Bergheden (M)
Vaccinera mot TBE

Motion 2017/18:1998 av Sten Bergheden (M)
Underlättande för ungdomar att få jobb

Motion 2017/18:1997 av Sten Bergheden (M)
Satsningar på lantbruks- och skogsbruksskolor

Motion 2017/18:1996 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Utvärdering av vindkraften

Motion 2017/18:1995 av Sten Bergheden (M)
Dispenser när det gäller avgifter och tillstånd vid start av företag

Motion 2017/18:1994 av Sten Bergheden (M)
Premiera skötsamma företagare

Motion 2017/18:1993 av Ida Drougge (M)
Återuppta Östlig förbindelse

Motion 2017/18:1992 av Hans Rothenberg (M)
Införande av tolvdagarsregeln vid inrikes persontrafikuppdrag

Motion 2017/18:1991 av Hans Rothenberg (M)
Utöka tjänstemannaansvaret vid offentliga myndigheter

Motion 2017/18:1990 av Hans Rothenberg (M)
Skärpta straff för hot mot förtroendevalda politiska företrädare

Motion 2017/18:1989 av Hans Rothenberg (M)
Förändrad arvslagstiftning

Motion 2017/18:1988 av Hans Rothenberg (M)
Handläggningstider för myndigheter

Motion 2017/18:1987 av Hans Rothenberg (M)
Tidsbegränsning av nya regler och bestämmelser

Motion 2017/18:1986 av Hans Rothenberg (M)
Kinesisk organhandel

Motion 2017/18:1985 av Hans Rothenberg (M)
Kontanter som ett fullvärdigt betalningsmedel

Motion 2017/18:1984 av Hans Rothenberg (M)
Sjömäns skattevillkor

Motion 2017/18:1983 av Hans Rothenberg (M)
Full ersättning för rättegångskostnader vid vinst i skattemål

Motion 2017/18:1982 av Hans Rothenberg (M)
Styrelsearvoden

Motion 2017/18:1981 av Sten Bergheden (M)
En egen organisation för trafikpolisen med ett tydligt uppdrag

Motion 2017/18:1980 av Sten Bergheden (M)
Tidsbegränsade vapenlicenser

Motion 2017/18:1979 av Sten Bergheden (M)
Kontinuerlig jämförelse och översyn av branschspecifika kostnader och regler i Sverige

Motion 2017/18:1978 av Sten Bergheden (M)
Åtgärder för ett växande näringsliv

Motion 2017/18:1977 av Edward Riedl (M)
Inför ett nationellt tiggeriförbud

Motion 2017/18:1976 av Edward Riedl (M)
Toatömningslagen

Motion 2017/18:1975 av Edward Riedl (M)
Reglerna för SVT

Motion 2017/18:1974 av Edward Riedl (M)
SVT:s användning av licenspengar

Motion 2017/18:1973 av Edward Riedl (M)
SVT:s sändningstillstånd

Motion 2017/18:1972 av Edward Riedl (M)
SVT:s närvaro på Facebook

Motion 2017/18:1971 av Edward Riedl (M)
Förenklade strandskyddsregler

Motion 2017/18:1970 av Lars Beckman (M)
Integration på arbetsmarknaden

Motion 2017/18:1969 av Lars Beckman (M)
Ökad brottslighet mot företagare

Motion 2017/18:1968 av Lars Beckman (M)
Förenkla för legitima vapenbärare

Motion 2017/18:1967 av Lars Beckman (M)
Polisens bedömning av jaktvapen

Motion 2017/18:1966 av Lars Beckman (M)
Reseavdrag

Motion 2017/18:1965 av Lars Beckman (M)
Fler polishundar för ökad trygghet

Motion 2017/18:1964 av Carl-Oskar Bohlin och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Kilometerskatt

Motion 2017/18:1963 av Lars Beckman (M)
Utvidga möjligheterna för jägare att jaga med lampa

Motion 2017/18:1962 av Lars Beckman (M)
Konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:1961 av Lars Beckman (M)
Tjänstemannaansvaret

Motion 2017/18:1960 av Mats Green (M)
Samverkan mellan Almi och Nyföretagarcentrum

Motion 2017/18:1959 av Lars Beckman (M)
Länsvis i stället för regional statistik

Motion 2017/18:1958 av Lars Beckman (M)
Öka andelen kvinnliga företagare i Sverige

Motion 2017/18:1957 av Mats Green m.fl. (M)
Återinförande av tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:1956 av Lars Beckman (M)
Användning av konsumentprisindex vid anpassning av pensionerna till kostnadsläget

Motion 2017/18:1955 av Mats Green m.fl. (M)
Götalandsbanan och Europabanan

Motion 2017/18:1954 av Mats Green (M)
Landsbygden och införande av Royalties for Regions vid gruvverksamhet

Motion 2017/18:1953 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M)
Överväga att förbjuda tiggeriet

Motion 2017/18:1952 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M)
Avveckling av landsting som huvudman för offentlig vård

Motion 2017/18:1951 av Margareta Cederfelt (M)
Utveckling av mikrolån

Motion 2017/18:1950 av Sotiris Delis (M)
Polisens närvaro på landsbygden

Motion 2017/18:1949 av Sofia Arkelsten (M)
Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram

Motion 2017/18:1948 av Sofia Arkelsten (M)
Bättre leveranser, ett inkluderande ombudssystem och butiksförsäljning av kylda drycker på Systembolaget

Motion 2017/18:1947 av Sofia Arkelsten (M)
Vårdvägran

Motion 2017/18:1946 av Hans Wallmark (M)
Pensionärernas pengar

Motion 2017/18:1945 av Hans Wallmark (M)
Skattskrivning

Motion 2017/18:1944 av Hans Wallmark (M)
Samkörd adressregistrering för utlandssvenskar

Motion 2017/18:1943 av Hans Wallmark (M)
Forskningsinsatser om Sverige, Stasi och DDR

Motion 2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)
Spel som kulturform

Motion 2017/18:1941 av Christian Holm Barenfeld (M)
Återinför ett utökat tjänstemannaansvar

Motion 2017/18:1940 av Christian Holm Barenfeld (M)
Arbetstillstånd

Motion 2017/18:1939 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik

Motion 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)
Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn

Motion 2017/18:1936 av Johan Hultberg och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)
Korta väntan på organdonation

Motion 2017/18:1935 av Gunilla Nordgren (M)
Nationella riktlinjer för socialtjänsten

Motion 2017/18:1934 av Gunilla Nordgren (M)
Reglerna för annonsering av tjänster i Sverige

Motion 2017/18:1933 av Gunilla Nordgren (M)
Handläggningstiderna för vapenlicens

Motion 2017/18:1932 av Gunilla Nordgren (M)
Stimulera ökad konsumtion och produktion av biogas och biobränsle

Motion 2017/18:1931 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Diplomatiska förbindelser med Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2017/18:1930 av Åsa Coenraads och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Donatorers rätt till anonymitet

Motion 2017/18:1929 av Helena Bouveng (M)
Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:1928 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M)
Underlätta för internationellt biståndsarbete

Motion 2017/18:1927 av Maria Malmer Stenergard (M)
Positionering vid nödsamtal

Motion 2017/18:1926 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
En liberal idrottspolitik

Motion 2017/18:1925 av Åsa Coenraads (M)
Säkra valfriheten i vården

Motion 2017/18:1924 av Gunilla Nordgren (M)
Fler poliser till mindre orter

Motion 2017/18:1923 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Vasallen AB

Motion 2017/18:1922 av Gunilla Nordgren (M)
Kontroll vid ansökan om personlig konkurs

Motion 2017/18:1921 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Arbetsgivaravgiften

Motion 2017/18:1920 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Gotländsk elförbindelse

Motion 2017/18:1919 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M)
Byggpolitiska förslag

Motion 2017/18:1918 av Jesper Skalberg Karlsson och Johan Hultberg (båda M)
Gemensam säkerhet

Motion 2017/18:1917 av Eva-Lena Jansson (S)
Jämställdhet mellan idrottsutövande kvinnor och män, flickor och pojkar

Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S)
Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer

Motion 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Högre kvalitet i den högre utbildningen

Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Utbildning i Västsverige

Motion 2017/18:1913 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Barnskötarlyft

Motion 2017/18:1912 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Södertörns högskola

Motion 2017/18:1911 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
En liberal kulturpolitik

Motion 2017/18:1910 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Utbildningar för att säkra en bra och trygg vård

Motion 2017/18:1909 av Johanna Haraldsson (S)
Vårdbidrag för merkostnader

Motion 2017/18:1908 av Annelie Karlsson (S)
Blocköverskridande skattereform

Motion 2017/18:1907 av Hanna Westerén (S)
Jämställd föräldraförsäkring

Motion 2017/18:1905 av Laila Naraghi (S)
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige

Motion 2017/18:1904 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
En trygg och rättssäker sjukförsäkring

Motion 2017/18:1903 av Teres Lindberg (S)
Ett nytt hållbart skattesystem

Motion 2017/18:1902 av Catharina Bråkenhielm (S)
Barnomsorg på nätter och helger

Motion 2017/18:1901 av Finn Bengtsson (M)
Reformförslag för svensk sjukvård

Motion 2017/18:1900 av Finn Bengtsson (M)
Jakt och funktionsrätt

Motion 2017/18:1899 av Finn Bengtsson och Lotta Finstorp (båda M)
Friare universitet

Motion 2017/18:1898 av Finn Bengtsson (M)
Bussbolag och alkoholsmuggling

Motion 2017/18:1897 av Finn Bengtsson (M)
Genetisk konstitution som diskrimineringsgrund

Motion 2017/18:1896 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M)
Kassalagen

Motion 2017/18:1895 av Finn Bengtsson (M)
Redovisning av skatteuttag

Motion 2017/18:1894 av Finn Bengtsson (M)
Rådighet för vattenägare

Motion 2017/18:1893 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M)
Flexibilitet i det arbetsrättsliga regelverket

Motion 2017/18:1892 av Finn Bengtsson (M)
Nationell handlingsplan för sällsynta sjukdomar

Motion 2017/18:1891 av Finn Bengtsson och Jessika Roswall (båda M)
Oseriös verksamhet inom psykiatrin

Motion 2017/18:1890 av Finn Bengtsson (M)
Narkotikasmuggling och postombudens roll

Motion 2017/18:1889 av Finn Bengtsson (M)
Resningsdomstol

Motion 2017/18:1888 av Kristina Yngwe och Daniel Bäckström (båda C)
Öka underhållstakten i va-nätet

Motion 2017/18:1887 av Kristina Yngwe (C)
Effektivisera Lantmäteriet

Motion 2017/18:1886 av Kristina Yngwe (C)
Hållbart jordbruk för global fattigdomsbekämpning

Motion 2017/18:1885 av Kristina Yngwe (C)
Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:1884 av Kristina Yngwe (C)
Äganderätt och proportionalitet

Motion 2017/18:1883 av Solveig Zander och Ola Johansson (båda C)
Förbättra bristerna inom överförmyndarverksamheten

Motion 2017/18:1882 av Ola Johansson och Anders Åkesson (båda C)
En ny egnahemsrörelse

Motion 2017/18:1881 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Alla barns rätt till förskola

Motion 2017/18:1880 av Magnus Manhammar m.fl. (S)
Specialdomstol för mark- och miljömål

Motion 2017/18:1879 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Om OS i Stockholm

Motion 2017/18:1878 av Mathias Tegnér (S)
Om fastställande av faderskap

Motion 2017/18:1877 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Fysisk aktivitet på recept

Motion 2017/18:1876 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2017/18:1875 av Anders Österberg och Olle Thorell (båda S)
Demokratin måste få försvara sig mot antidemokrater

Motion 2017/18:1874 av Teres Lindberg (S)
Yrkesmeriter som en viktig del i arbetet mot social snedrekrytering till högskolan

Motion 2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2017/18:1872 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Statliga företags arbetsgivarhemvist

Motion 2017/18:1871 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)
Samlad skärgårdspolitik

Motion 2017/18:1870 av Suzanne Svensson (S)
Förnybar energi i drivmedelsproduktionen

Motion 2017/18:1869 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
En långsiktigt hållbar elförsörjning i hela landet

Motion 2017/18:1868 av Magnus Manhammar (S)
Ekologisk mat

Motion 2017/18:1867 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)
Lättläst i valet

Motion 2017/18:1866 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)
Garantera service i hela landet

Motion 2017/18:1865 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)
Bra förutsättningar för småskalig vattenkraft

Motion 2017/18:1864 av Staffan Danielsson (C)
Låt flyktingar som fått medborgarskap ändra sin ålder om den är fel

Motion 2017/18:1863 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C)
Staten ska inte ta över mark utan ersättning

Motion 2017/18:1862 av Staffan Danielsson (C)
Stärk tjänstemannaansvaret

Motion 2017/18:1861 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Åtgärder för att rädda sandstränder

Motion 2017/18:1860 av Helena Lindahl (C)
Ökad decentraliserad utbildning

Motion 2017/18:1859 av Peter Helander och Staffan Danielsson (båda C)
Rösträtt under året man fyller 18 år

Motion 2017/18:1858 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C)
Lägg ned utredningen om kilometerskatten

Motion 2017/18:1857 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)
Barns sommarlov i ensamhet

Motion 2017/18:1856 av Hans Ekström (S)
Behov av forskning kring mögel och mögelgifter

Motion 2017/18:1855 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)
Distansutbildningar

Motion 2017/18:1854 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Strandnära lägen i glesbygd

Motion 2017/18:1853 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Det toleranta samhället behöver skyddas

Motion 2017/18:1852 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Matlänet Sörmland

Motion 2017/18:1851 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Läkemedelsfrågor

Motion 2017/18:1850 av Jan Björklund m.fl. (L)
Leva livet hela livet - politik för årsrika

Motion 2017/18:1849 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Stärkt smittskydd

Motion 2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L)
Barns rättigheter

Motion 2017/18:1847 av Marie Granlund (S)
Intensifierad strategi mot mördarsnigeln

Motion 2017/18:1846 av Johanna Haraldsson (S)
Skogsbruk, artskydd och nyckelbiotoper

Motion 2017/18:1845 av Niklas Karlsson och Annelie Karlsson (båda S)
Återvinning av uttjänta bilar

Motion 2017/18:1844 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete

Motion 2017/18:1843 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Förändra styrningen av myndigheter och statliga verk

Motion 2017/18:1842 av Marie Granlund (S)
Digitalisering av svensk dagspress

Motion 2017/18:1841 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Betald kvalitetsjournalistik i digitala kanaler

Motion 2017/18:1840 av Magnus Manhammar (S)
Förstärkta informationsinsatser vid Sveriges världsarv

Motion 2017/18:1839 av Lars-Axel Nordell (KD)
Främjandeförbud och åtgärder mot kommersiell förmedling av alkohol

Motion 2017/18:1838 av Teres Lindberg (S)
Regional rådighet över trängselskatt

Motion 2017/18:1837 av Lars Mejern Larsson (S)
Förenkla organdonationer

Motion 2017/18:1836 av Petter Löberg och Elin Lundgren (båda S)
Rökförbud i bilar som barn färdas i

Motion 2017/18:1835 av Mathias Tegnér (S)
Om idrott och aktivitet i skolan och annorstädes

Motion 2017/18:1834 av Mathias Tegnér (S)
Marint reservat på Arktis

Motion 2017/18:1833 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Kontanthantering

Motion 2017/18:1832 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Rätt till fri abort

Motion 2017/18:1831 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S)
Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter

Motion 2017/18:1830 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Bristen på läkare i Sverige

Motion 2017/18:1829 av Jennie Nilsson (S)
Allmän och obligatorisk kompetensförsäkring

Motion 2017/18:1828 av Per-Arne Håkansson och Kent Härstedt (båda S)
Trafikflygutbildningen i Ljungbyhed för forskning och utveckling

Motion 2017/18:1827 av Laila Naraghi och Krister Örnfjäder (båda S)
Äspölaboratoriet, en del av Sveriges nationella forskningsinfrastruktur

Motion 2017/18:1826 av Ann-Christin Ahlberg (S)
Kompetenshöjning av elev- och lärarassistenter

Motion 2017/18:1825 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Studenters medinflytande

Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica

Motion 2017/18:1823 av Monica Haider (S)
Olika licenser på levande hästar och annat spel

Motion 2017/18:1822 av Magnus Manhammar (S)
Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam

Motion 2017/18:1821 av Thomas Strand (S)
Konsumentskydd vid andrahandsförsäljning av biljetter

Motion 2017/18:1820 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Inför ett tredje juridiskt kön

Motion 2017/18:1819 av Pyry Niemi och Agneta Gille (båda S)
Ekologiska och närodlade livsmedel i den offentliga upphandlingen

Motion 2017/18:1818 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Det småskaliga fisket

Motion 2017/18:1817 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Bostadstillägg och deklaration

Motion 2017/18:1816 av Hanna Westerén (S)
En närhetsprincip för nyanlända

Motion 2017/18:1815 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Trygghetssystem också för företagare

Motion 2017/18:1814 av Marie Granlund m.fl. (S)
EBO-avräkning

Motion 2017/18:1813 av Magnus Manhammar (S)
Fler lagliga vägar för att söka asyl

Motion 2017/18:1812 av Lars-Axel Nordell (KD)
En mer träffsäker friskvårdsförmån

Motion 2017/18:1811 av Lars-Axel Nordell (KD)
Höj blåljusförares yrkeskompetens för förbättrad trafiksäkerhet och arbetsmiljö

Motion 2017/18:1810 av Robert Halef (KD)
Riskfyllda skönhetsingrepp

Motion 2017/18:1809 av Robert Halef (KD)
Erkänn folkmordet på kristna folkgrupper

Motion 2017/18:1808 av Robert Halef (KD)
Återuppbyggnaden av norra Irak

Motion 2017/18:1807 av Robert Halef (KD)
De kristna folkgrupperna i Syrien behöver Sveriges stöd

Motion 2017/18:1806 av Robert Halef (KD)
Konfiskering av syriansk egendom i Turkiet

Motion 2017/18:1805 av Robert Halef (KD)
Terrorismen breder ut sig

Motion 2017/18:1803 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Författningsdomstol

Motion 2017/18:1802 av Robert Halef (KD)
Trygghet på svenska flyktingboenden

Motion 2017/18:1801 av Magnus Manhammar (S)
Skydd av marina områden

Motion 2017/18:1800 av Hans Ekström m.fl. (S)
Sjön Mälaren

Motion 2017/18:1799 av Elin Lundgren och Åsa Lindestam (båda S)
Märkning av katter

Motion 2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Minska arbetsvillkoret i a-kassan

Motion 2017/18:1797 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)
Laxfiske i Östersjön

Motion 2017/18:1796 av Eva-Lena Jansson (S)
Statliga bolag och jämställd sponsring

Motion 2017/18:1795 av Isak From (S)
Vattenfalls beroende av lokalbefolkningen

Motion 2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Hela landet ska leva

Motion 2017/18:1793 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Samarbete över gränserna

Motion 2017/18:1792 av Ingela Nylund Watz och Serkan Köse (båda S)
Avskaffa EBO och inför värdigt eget boende (VEBO) för nyanlända flyktingar

Motion 2017/18:1791 av Kent Härstedt (S)
Suicidprevention

Motion 2017/18:1790 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)
Sommartid året om

Motion 2017/18:1789 av Per Lodenius och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C)
Studiebidrag för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C)
Digitalisering - för Sverige, i tiden

Motion 2017/18:1787 av Ola Johansson (C)
Infrastruktursatsningar i Halland

Motion 2017/18:1786 av Staffan Danielsson och Kristina Yngwe (båda C)
Förhindra stölder på landsbygd och företag, tillåt övervakningskameror

Motion 2017/18:1785 av Kristina Yngwe (C)
Tydligare redovisning av skatt på arbete

Motion 2017/18:1784 av Kristina Yngwe (C)
Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn

Motion 2017/18:1783 av Anders Hansson (M)
Hemvärnets mörkerkapacitet

Motion 2017/18:1782 av Anders Hansson (M)
Förbättra situationen för utlandssvenskar

Motion 2017/18:1781 av Lotta Finstorp (M)
Översyn av lagen om ersättning för fysioterapi

Motion 2017/18:1780 av Anders Hansson (M)
Kostnader för tolk

Motion 2017/18:1779 av Anders Hansson (M)
Körkortskontroll av förare utan svenskt körkort

Motion 2017/18:1778 av Anders Hansson (M)
Lunds universitets historiska museum

Motion 2017/18:1777 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Svevia AB

Motion 2017/18:1776 av Staffan Danielsson (C)
Skärpt straff vid grova våldsbrott

Motion 2017/18:1775 av Gunilla Nordgren (M)
Livsmedelsförsörjning i händelse av kris

Motion 2017/18:1774 av Johan Hultberg (M)
Åtgärder för att stävja missbruk av fjällräddningen

Motion 2017/18:1773 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2017/18:1772 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)
Fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

Motion 2017/18:1771 av Finn Bengtsson (M)
Sjukvårdens organisering

Motion 2017/18:1770 av Finn Bengtsson (M)
Sjukvården och sjukförsäkringen

Motion 2017/18:1769 av Finn Bengtsson (M)
Höjd status för årsrika personer

Motion 2017/18:1768 av Finn Bengtsson (M)
Stärk Statens medicinsk-etiska råd

Motion 2017/18:1767 av Finn Bengtsson (M)
Stoppa försäljningen av strategiska civilförsvarsanläggningar

Motion 2017/18:1766 av Finn Bengtsson och Mikael Cederbratt (båda M)
En förbättrad kunskapsnivå för poliser i fråga om beteendevetenskap och psykiatri

Motion 2017/18:1765 av Finn Bengtsson (M)
Stärk skyddet för vittnen

Motion 2017/18:1764 av Finn Bengtsson (M)
Stöd för geriatrisk farmakologi

Motion 2017/18:1763 av Finn Bengtsson och Cecilia Magnusson (båda M)
Medicinska intyg

Motion 2017/18:1762 av Finn Bengtsson (M)
Rättvisare fördelning av sjukvårdens resurser över hela landet

Motion 2017/18:1761 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Försiktighetsprincip för skattehöjningar

Motion 2017/18:1760 av Maria Abrahamsson (M)
Tydliggörande av lagstiftningen om barnpornografi

Motion 2017/18:1759 av Lars-Arne Staxäng (M)
Stölder av båtmotorer

Motion 2017/18:1758 av Maria Abrahamsson (M)
Försöksverksamhet med tv-sända rättegångar

Motion 2017/18:1757 av Maria Abrahamsson (M)
Ompröva skyddet för tobaksförpackningar

Motion 2017/18:1756 av Maria Abrahamsson (M)
Ompröva nämndemannasystemet

Motion 2017/18:1755 av Maria Abrahamsson (M)
Ompröva den svenska narkotikapolitiken

Motion 2017/18:1754 av Lars-Arne Staxäng (M)
Fribeloppet

Motion 2017/18:1753 av Finn Bengtsson (M)
BOT-avdrag

Motion 2017/18:1752 av John Widegren (M)
Utöka utbildningen för avancerade specialistsjuksköterskor

Motion 2017/18:1751 av Thomas Finnborg (M)
Zonförbud och visitationszoner

Motion 2017/18:1750 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:1749 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ellen Juntti (båda M)
Inhemska adoptioner av familjehemsplacerade barn

Motion 2017/18:1748 av Thomas Finnborg (M)
Skärpta straff för hedersmord

Motion 2017/18:1747 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ett svenskt kulturarvsår 2020

Motion 2017/18:1746 av Olle Felten m.fl. (SD)
Bättre styrning av arbetet med finansiell stabilitet

Motion 2017/18:1745 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Frivillig inkomstdelning - en fråga om jämställdhet

Motion 2017/18:1744 av Olle Felten m.fl. (SD)
Förändring av tonnagebeskattningssystemet

Motion 2017/18:1743 av Olle Felten och David Lång (båda SD)
Rättvis reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Motion 2017/18:1742 av Olle Felten (SD)
Utveckla modellen för konsekvensutredningar i lagförslag

Motion 2017/18:1741 av Olle Felten och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Säkra tillgången på kontanter i samhället

Motion 2017/18:1740 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Biblioteksfrågor

Motion 2017/18:1739 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk

Motion 2017/18:1738 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nordens hus i Sverige

Motion 2017/18:1737 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Regelverk och tillsyn i föreningslivet

Motion 2017/18:1736 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Skärpning av språklagen

Motion 2017/18:1735 av Björn Söder m.fl. (SD)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2017/18:1734 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Sydsamiskans bevarande

Motion 2017/18:1733 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenska ortnamn i fjällen

Motion 2017/18:1732 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Samiska språk- och utbildningsfrågor

Motion 2017/18:1731 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Punktskriftens ställning

Motion 2017/18:1730 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2017/18:1729 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Grön omsorg

Motion 2017/18:1728 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturkanon

Motion 2017/18:1727 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturmiljöfrågor

Motion 2017/18:1726 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kyrkohistoriskt museum

Motion 2017/18:1725 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Medborgarskapstest och medborgaranda

Motion 2017/18:1724 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Lotsplikt i Öresund

Motion 2017/18:1723 av Karin Enström (M)
Utökade möjligheter för Tullverket att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods

Motion 2017/18:1722 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M)
Vård av förälder

Motion 2017/18:1721 av Sofia Arkelsten (M)
Värdmödraskap i Sverige

Motion 2017/18:1720 av Thomas Finnborg (M)
Sjösäkerheten i Arktis

Motion 2017/18:1719 av Jan Lindholm (MP)
El för uppvärmning

Motion 2017/18:1718 av Jan Lindholm (MP)
Om tredje stycket i MB - eller hur 25 miljoner kronor årligen slösas på onödigt processande

Motion 2017/18:1717 av Jan Lindholm (MP)
Behov av att reglera verksamheter som erbjuder estetiska kroppsbehandlingar

Motion 2017/18:1716 av Jan Lindholm (MP)
Förbud mot atomvapen

Motion 2017/18:1715 av Jan Lindholm (MP)
Klarar vi fler kemikalier?

Motion 2017/18:1714 av Jan Lindholm (MP)
Miljöeffekter av läkemedel

Motion 2017/18:1713 av Jan Lindholm (MP)
Global klimat- och miljöombudsman

Motion 2017/18:1712 av Jan Lindholm (MP)
Revision i kommunsektorn

Motion 2017/18:1711 av Jan Lindholm (MP)
Vikten av lokal banknärvaro

Motion 2017/18:1710 av Jan Lindholm (MP)
Fred måste byggas

Motion 2017/18:1709 av Jan Lindholm (MP)
Bostadsfinansiering

Motion 2017/18:1708 av Jan Lindholm (MP)
Cykelvägar utanför tätorter

Motion 2017/18:1707 av Sotiris Delis (M)
En tydlig arbetslinje i anhöriginvandringen

Motion 2017/18:1706 av Margareta Cederfelt (M)
Utveckla RUT-avdraget

Motion 2017/18:1705 av Margareta Cederfelt (M)
Avskaffande av värnskatten

Motion 2017/18:1704 av Jan Lindholm (MP)
Hållbara materialflöden

Motion 2017/18:1703 av Jan Lindholm (MP)
Kunskapscentrum för patientsäkerhet

Motion 2017/18:1702 av Jan Lindholm (MP)
Ta med cykeln på tåget

Motion 2017/18:1701 av Jan Lindholm (MP)
Konsumtionshets

Motion 2017/18:1700 av Jan Lindholm (MP)
Från monarki till republik

Motion 2017/18:1699 av Jan Lindholm (MP)
Förbjud användandet av mobiltelefon under bilkörning

Motion 2017/18:1698 av Jan Lindholm (MP)
Ledarhundar

Motion 2017/18:1697 av Jan Lindholm (MP)
E-cigaretter

Motion 2017/18:1696 av Jan Lindholm och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Sällsynta diagnoser

Motion 2017/18:1695 av Stina Bergström (MP)
Skärp reglerna kring mobilanvändning vid bilkörning

Motion 2017/18:1694 av Dennis Dioukarev (SD)
Samlokalisera Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan

Motion 2017/18:1693 av Jan Lindholm (MP)
Pant på mobiltelefoner

Motion 2017/18:1692 av Jan Lindholm (MP)
Rättvis beskattning av boende

Motion 2017/18:1691 av Jan Lindholm (MP)
Politik mot utanförskap

Motion 2017/18:1690 av Jan Lindholm (MP)
Registrera bisamhällen

Motion 2017/18:1689 av Jan Lindholm (MP)
Krav på märkning av importerad honung

Motion 2017/18:1688 av Jan Lindholm (MP)
Stöd till arkeologiska utgrävningar

Motion 2017/18:1687 av Jan Lindholm (MP)
Klimatförändringar skapar migration

Motion 2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP)
Innemiljö och skolresultat

Motion 2017/18:1685 av Jan Lindholm (MP)
Signalsystem för tågtrafik

Motion 2017/18:1684 av Jan Lindholm (MP)
Vagabonderande strömmar

Motion 2017/18:1683 av Jan Lindholm (MP)
Lagstiftning kring LED-belysning

Motion 2017/18:1682 av Jan Lindholm (MP)
Släpp in Taiwan i gemenskapen i FN

Motion 2017/18:1681 av Jan Lindholm (MP)
Rättvisa mellan upplåtelseformerna

Motion 2017/18:1680 av Jan Lindholm (MP)
Politik för eller mot vargen

Motion 2017/18:1679 av Jan Lindholm (MP)
Oslo–Stockholm med tåg

Motion 2017/18:1678 av Jan Lindholm (MP)
Halvera vårdens kostnader

Motion 2017/18:1677 av Jan Lindholm (MP)
Precisionsjordbruk en intressant teknik

Motion 2017/18:1676 av Stina Bergström (MP)
Inlandsbanan – en del av klimatlösningen

Motion 2017/18:1675 av Stina Bergström (MP)
Solenergi är både solel och solvärme

Motion 2017/18:1674 av Stina Bergström (MP)
Ett elsnålare Sverige

Motion 2017/18:1673 av Maria Ferm (MP)
Underlätta för medborgarskap

Motion 2017/18:1672 av Maria Ferm (MP)
Bättre etablering i skolan

Motion 2017/18:1671 av Maria Ferm (MP)
Bättre mottagande och etablering

Motion 2017/18:1670 av Maria Ferm (MP)
Situationen för rohingyerna i Burma/Myanmar

Motion 2017/18:1669 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Lika rätt för studenter att tjänstgöra för demokratin

Motion 2017/18:1668 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Rätt till assisterad befruktning oavsett familjekonstellation

Motion 2017/18:1667 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Informationsplikten för hivpositiva i smittskyddslagen är kontraproduktiv

Motion 2017/18:1665 av Rasmus Ling (MP)
Skademinimering i tobakspolitiken

Motion 2017/18:1664 av Niclas Malmberg (MP)
Förbud mot miljöskadliga plaster

Motion 2017/18:1663 av Niclas Malmberg (MP)
Aroslänken

Motion 2017/18:1662 av Stefan Nilsson (MP)
Lagstiftning mot att hetsa till suicid

Motion 2017/18:1661 av Stefan Nilsson och Jan Lindholm (båda MP)
Möjligheter för kommuner att bedriva en restriktiv alkoholpolitik

Motion 2017/18:1660 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP)
Märkning av tillsatt socker i livsmedel

Motion 2017/18:1659 av Stefan Nilsson (MP)
Mål på 30 tankstationer för vätgas 2020

Motion 2017/18:1658 av Lise Nordin och Stina Bergström (båda MP)
Riksdagsledamöters utrikesresor

Motion 2017/18:1657 av Jan Lindholm (MP)
Fler rökningsbefriade områden

Motion 2017/18:1656 av Krister Hammarbergh (M)
Lagen om valfrihet

Motion 2017/18:1655 av Krister Hammarbergh (M)
Hembesök hos äldre över 75 år

Motion 2017/18:1654 av Krister Hammarbergh (M)
Angående komplett garnison i Boden

Motion 2017/18:1653 av Krister Hammarbergh (M)
Läkares förskrivningsrätt efter pension

Motion 2017/18:1652 av Anders Hansson (M)
Information från Försäkringskassan

Motion 2017/18:1651 av Anders Hansson (M)
Brandsäkerhet inom hemtjänsten

Motion 2017/18:1650 av Anders Hansson (M)
SMO-utbildning för brandmän

Motion 2017/18:1649 av Anders Hansson (M)
Nyregistrering av fordon

Motion 2017/18:1648 av Anders Hansson (M)
Krav på registrering av entreprenadmaskiner och traktorer

Motion 2017/18:1647 av Anders Hansson (M)
Internationella vägtransporter

Motion 2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
Funktionsrätt för alla

Motion 2017/18:1645 av Jasenko Omanovic (S)
Idrott som en ingång i naturvetenskapliga ämnen

Motion 2017/18:1644 av Thomas Strand (S)
50 år av ockupation måste få ett slut

Motion 2017/18:1643 av Elin Lundgren (S)
Bättre kontroll i skönhetsbranschen

Motion 2017/18:1642 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Ekonomiska förutsättningar för att kunna skaffa bostad

Motion 2017/18:1641 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2017/18:1640 av Emanuel Öz (S)
Korruption i utlandet

Motion 2017/18:1639 av Lena Emilsson (S)
Införsel av medicinskt förskriven cannabis

Motion 2017/18:1638 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
En tillgänglig sjukvård i världsklass

Motion 2017/18:1637 av Johan Nissinen (SD)
Privatisera Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:1636 av Johan Nissinen (SD)
Näringslivsår för ekonomer och ingenjörer

Motion 2017/18:1635 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:1634 av Johan Nissinen (SD)
Förstatliga sjukvården

Motion 2017/18:1633 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD)
Företagsfond för ungdomar

Motion 2017/18:1632 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD)
Kommunfullmäktige på måndagar

Motion 2017/18:1631 av Johan Nissinen (SD)
Förbud mot engångsartiklar av plast

Motion 2017/18:1630 av Johan Nissinen (SD)
Flexicurity

Motion 2017/18:1629 av Johan Nissinen (SD)
RUT-avdraget

Motion 2017/18:1628 av Johan Nissinen (SD)
Böter vid fortkörning

Motion 2017/18:1627 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2017/18:1626 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Ändrad praxis för sena aborter

Motion 2017/18:1625 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Sänkning av gränsen för fri abort

Motion 2017/18:1624 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Samvetsfrihet i svensk sjukvård

Motion 2017/18:1623 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Förebyggande arbete för att minska antalet aborter

Motion 2017/18:1622 av Jennie Åfeldt och Markus Wiechel (båda SD)
Försäkringskassans rutiner vid olyckor eller hastigt insjuknande

Motion 2017/18:1621 av Mikael Jansson m.fl. (SD)
El- och strålsäkerhet

Motion 2017/18:1620 av Peter Jeppsson (S)
Hedra minnet av den nedskjutne och stupade flygaren Harry Nordlund

Motion 2017/18:1619 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Tillståndshantering för gruvverksamhet

Motion 2017/18:1618 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Straffskärpning för våld och hot mot alarmeringspersonal

Motion 2017/18:1617 av Jörgen Warborn (M)
Grovt upphovsrättsbrott

Motion 2017/18:1616 av Lotta Finstorp (M)
Översyn av fördelning av statliga medel

Motion 2017/18:1615 av Jörgen Warborn (M)
Stärk Regelrådet

Motion 2017/18:1614 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Sociala företag

Motion 2017/18:1613 av Edward Riedl (M)
Lägre bensinskatt i Norrland

Motion 2017/18:1612 av Edward Riedl (M)
Kyrkobyggnadernas förvaltande

Motion 2017/18:1611 av Jörgen Warborn (M)
Regelförenklingar för företag genom solnedgångsparagrafer

Motion 2017/18:1610 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Drömmen om en sammanhållen filmpolitik

Motion 2017/18:1609 av Runar Filper m.fl. (SD)
Evenemangslista

Motion 2017/18:1608 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)
Idrottsfrågor

Motion 2017/18:1607 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)
Matchfixning och straffskärpning

Motion 2017/18:1606 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Mediefrågor

Motion 2017/18:1605 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)
Ett stärkt förbud mot att bedriva spel eller lotteriverksamhet på kredit

Motion 2017/18:1604 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Hästnäringen - kultur, fritid och näring

Motion 2017/18:1603 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Immateriellt kulturarv

Motion 2017/18:1602 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Medborgarförankring vid utformningen av våra gemensamma miljöer

Motion 2017/18:1601 av Mikael Cederbratt (M)
Cyklisters säkerhet

Motion 2017/18:1600 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Somalia och Somaliland

Motion 2017/18:1599 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kurdistan

Motion 2017/18:1598 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Erkännande och uppmärksammande av seyfo

Motion 2017/18:1597 av Björn Söder m.fl. (SD)
Avtal om användning av Nordostpassagen

Motion 2017/18:1596 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)
Psykiatri

Motion 2017/18:1595 av Mattias Bäckström Johansson och Josef Fransson (båda SD)
Rätt för bostadsrättsföreningar att vägra kommun eller landsting inträde

Motion 2017/18:1594 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Scenkonst

Motion 2017/18:1593 av Heidi Karlsson m.fl. (SD)
Trygghet för familjer och barn

Motion 2017/18:1592 av Jennie Åfeldt m.fl. (SD)
En mer human sjukvård och sörjandestöd

Motion 2017/18:1591 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Cykeln är nyckelen till friheten

Motion 2017/18:1590 av Per Klarberg m.fl. (SD)
En sverigedemokratisk väg mot en tryggare trafik

Motion 2017/18:1589 av Per Klarberg m.fl. (SD)
En sverigedemokratisk politik för en livskraftig åkerinäring

Motion 2017/18:1588 av Per Klarberg m.fl. (SD)
En järnväg som inte spårar ur

Motion 2017/18:1587 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Med flyget lyfter Sverige

Motion 2017/18:1586 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Trafik för unga

Motion 2017/18:1585 av Per Klarberg m.fl. (SD)
Vattenvägen till framtiden

Motion 2017/18:1584 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
Vård och omsorg av äldre

Motion 2017/18:1583 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Åtgärder för större samhällsnytta vid infrastrukturinvesteringar

Motion 2017/18:1582 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Stöd till jordbrukare som ingår i Undocs skördeutbytesprogram i Shanstaten

Motion 2017/18:1581 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2017/18:1580 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenta nationerna

Motion 2017/18:1579 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Burma/Myanmar

Motion 2017/18:1578 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ryssland

Motion 2017/18:1577 av Johnny Skalin (SD)
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (land use, land use change and forestry, LULUCF)

Motion 2017/18:1576 av Johnny Skalin (SD)
Noll promille

Motion 2017/18:1575 av Johnny Skalin (SD)
Obevakade järnvägsövergångar

Motion 2017/18:1574 av Johnny Skalin (SD)
Risksäkring av AP-fonden

Motion 2017/18:1573 av Johnny Skalin (SD)
Rätt att beslagta fordon

Motion 2017/18:1572 av Johnny Skalin (SD)
Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare

Motion 2017/18:1571 av Johnny Skalin (SD)
Rättvisa sista betalningsdatum

Motion 2017/18:1570 av Johnny Skalin (SD)
Statlig livsmedelskontroll

Motion 2017/18:1569 av Johnny Skalin (SD)
Straffskärpning för misshandel av gravida

Motion 2017/18:1568 av Johnny Skalin (SD)
Svenskt självbestämmande gällande regler för snus

Motion 2017/18:1567 av Johnny Skalin (SD)
Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter

Motion 2017/18:1566 av Johnny Skalin (SD)
Tvingande folkomröstningar

Motion 2017/18:1565 av Johnny Skalin (SD)
Begäran om lov från skolan

Motion 2017/18:1564 av Johnny Skalin (SD)
Ändrat system för förfallna fakturor

Motion 2017/18:1563 av Johnny Skalin (SD)
Översyn av fullvärdesförsäkringsvillkor

Motion 2017/18:1562 av Jörgen Warborn (M)
En gemensam digital marknad

Motion 2017/18:1561 av Johnny Skalin (SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2017/18:1560 av Johnny Skalin (SD)
Lagför innehav av falska produkter

Motion 2017/18:1559 av Johnny Skalin (SD)
Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2017/18:1558 av Johnny Skalin (SD)
Innehållsförteckning på mat i restauranger

Motion 2017/18:1557 av Johnny Skalin (SD)
Införande av en författningsdomstol

Motion 2017/18:1556 av Johnny Skalin (SD)
Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal

Motion 2017/18:1555 av Johnny Skalin (SD)
Förändrat nämndemannasystem

Motion 2017/18:1554 av Johnny Skalin (SD)
Förstatligande av sjukvården

Motion 2017/18:1553 av Johnny Skalin (SD)
Förpackningsdatum på livsmedel

Motion 2017/18:1552 av Johnny Skalin (SD)
Direktdemokrati och folkomröstningar

Motion 2017/18:1551 av Johnny Skalin (SD)
Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall

Motion 2017/18:1549 av Johnny Skalin (SD)
Avgiftsfri E4-bro i Sundsvall

Motion 2017/18:1548 av Said Abdu m.fl. (L)
Avskaffa lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse

Motion 2017/18:1547 av Margareta Larsson (-)
En patientsäker läkemedelshantering för barn och ungdomar

Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-)
Självmordsprevention

Motion 2017/18:1545 av Margareta Larsson (-)
Stärk patienternas skydd

Motion 2017/18:1544 av Margareta Larsson (-)
Läkemedelsmissbruk och sekretess

Motion 2017/18:1543 av Margareta Larsson (-)
En ansvarsfull förskrivning av adhd-mediciner

Motion 2017/18:1542 av Margareta Larsson (-)
Ersättningsnämndens praxis

Motion 2017/18:1541 av Margareta Larsson (-)
Stärkt skydd för barn mot sexövergrepp

Motion 2017/18:1540 av Margareta Larsson (-)
Överklagan av vårdnadsutredningar

Motion 2017/18:1539 av Margareta Larsson (-)
Medling i FB-mål

Motion 2017/18:1538 av Lars Beckman (M)
Grundlagsskydd för den kommunala revisionen

Motion 2017/18:1537 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M)
Automatiskt avslag om brott begås under tiden man är asylsökande

Motion 2017/18:1536 av Lars Beckman (M)
Rapportering av däck vid trafikolyckor

Motion 2017/18:1535 av Lars Beckman (M)
Försäljningen av Metria

Motion 2017/18:1534 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Avskaffande av tv-licensen

Motion 2017/18:1533 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fler statliga jobb på mindre orter

Motion 2017/18:1532 av Lars Beckman (M)
Inget RUT-avdrag utan trafiktillstånd vid flyttjänster

Motion 2017/18:1531 av Lars Beckman (M)
Tillåt försäljning av pepparsprej för personskydd i Sverige

Motion 2017/18:1530 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Information till bärplockare

Motion 2017/18:1529 av Lars Beckman (M)
Handläggningsärenden gällande stickmyggor

Motion 2017/18:1528 av Lars Beckman (M)
Slå samman lagen om bevakningsföretag och larmlagen

Motion 2017/18:1527 av Lars Beckman (M)
Rättsväsendets uppföljning av ringa stölder

Motion 2017/18:1526 av Lars Beckman (M)
Trafikkontroller med synliga poliser

Motion 2017/18:1525 av Margareta Larsson (-)
Statistik över vårdnadstvister

Motion 2017/18:1524 av Margareta Larsson (-)
Sekretess i vårdnadsutredningar

Motion 2017/18:1523 av Margareta Larsson (-)
Barnvräkningar och socialtjänsten

Motion 2017/18:1522 av Lars Beckman (M)
Privata sjukförsäkringar

Motion 2017/18:1521 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Klassificering av torv

Motion 2017/18:1520 av Lars Beckman (M)
Bilstöd för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:1519 av Lars Beckman (M)
Återkalla medborgarskap

Motion 2017/18:1518 av Lars Beckman (M)
Försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker

Motion 2017/18:1517 av Lars Beckman (M)
Stöd för innovatörer och uppfinnare

Motion 2017/18:1516 av Lars Beckman (M)
Öppna fjärrvärmenäten för ny restvärme

Motion 2017/18:1515 av Lars Beckman (M)
Överskottet från vattenkraften

Motion 2017/18:1514 av Lars Beckman (M)
Utrikesfödda företagares betydelse för Sverige

Motion 2017/18:1513 av Lars Beckman (M)
Samverkan för bättre turistnäring

Motion 2017/18:1512 av Lars Beckman (M)
Statlig osund konkurrens

Motion 2017/18:1511 av Lars Beckman (M)
Stöd vid nyföretagande

Motion 2017/18:1510 av Lars Beckman (M)
Hastighetskontroller med synliga poliser

Motion 2017/18:1509 av Lars Beckman (M)
Tillgänglighet på nattåg

Motion 2017/18:1508 av Lars Beckman (M)
Datum för däckbyte

Motion 2017/18:1507 av Margareta Larsson (-)
Ett ökat skydd för barn mot elchockbehandlingar (ECT)

Motion 2017/18:1506 av Margareta Larsson (-)
Forskningscenter

Motion 2017/18:1505 av Margareta Larsson (-)
Läkemedelsanvändningen på anstalterna

Motion 2017/18:1504 av Margareta Larsson (-)
Ökad patientsäkerhet inom hemtjänsten

Motion 2017/18:1503 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Ändring i terrängkörningsförordningen

Motion 2017/18:1502 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Om att stärka flerspråkigheten i Sverige

Motion 2017/18:1501 av Per Lodenius (C)
Statistik till stöd för de kulturpolitiska målen

Motion 2017/18:1500 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Utvidgat ROT-avdrag till att omfatta vatten och avloppsanläggningar

Motion 2017/18:1499 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Uppföljning av Whiplashkommissionens åtgärdsförslag

Motion 2017/18:1498 av Helena Lindahl (C)
Snabbare förverkligande av Norrbotniabanan

Motion 2017/18:1497 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Låt berörda kommuner/regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden

Motion 2017/18:1496 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Ekonomiska frizoner för företag i Sverige

Motion 2017/18:1495 av Daniel Bäckström (C)
Höghastighetståg Oslo-Karlstad-Stockholm

Motion 2017/18:1494 av Helena Lindahl och Per Lodenius (båda C)
Leaderområden behövs i hela landet

Motion 2017/18:1493 av Per Lodenius och Daniel Bäckström (båda C)
Plats för idrott vid nybyggnation

Motion 2017/18:1492 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Beloppsgränsen vid avdrag för resor

Motion 2017/18:1491 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Invånarna på Åland vill kunna se hela utbudet på SVT Play

Motion 2017/18:1490 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Fokusera på kvalitet och människors valfrihet - begränsa inte människors valfrihet

Motion 2017/18:1489 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Krafttag för kortare handläggningstider gällande tillståndsprövning

Motion 2017/18:1488 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Ökat stöd för statlig flygtrafik

Motion 2017/18:1487 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Regelförbättring

Motion 2017/18:1486 av Barbro Westerholm och Lars Tysklind (båda L)
Kvalitetssäkring av coachning

Motion 2017/18:1485 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Tung trafik och polisen

Motion 2017/18:1484 av Thomas Finnborg (M)
Skärpta straff för hot och våld mot myndighetspersoner

Motion 2017/18:1483 av Thomas Finnborg (M)
Våld mot tjänsteman

Motion 2017/18:1482 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Streetracing

Motion 2017/18:1481 av Thomas Finnborg (M)
DNA-profiler från avlidna i spårregistret

Motion 2017/18:1480 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)
Miljöfiskare

Motion 2017/18:1479 av Margareta Larsson (-)
Handel med sprutor och kanyler

Motion 2017/18:1478 av Margareta Larsson (-)
En förstärkning av kompetens inom LSS

Motion 2017/18:1477 av Krister Örnfjäder (S)
Utförsel av stöldgods

Motion 2017/18:1476 av Margareta Larsson (-)
Bryt generationsgränser med en öppnare bostadspolitik

Motion 2017/18:1475 av Yasmine Larsson (S)
Nya allmänna flaggdagar

Motion 2017/18:1474 av Margareta Larsson (-)
Ett gott rättsskydd till samhällets brottsoffer

Motion 2017/18:1473 av Margareta Larsson (-)
Registrering av homeopatiska läkemedel

Motion 2017/18:1472 av Margareta Larsson (-)
Möjlighet till komplementär vård för barn under åtta år

Motion 2017/18:1471 av Daniel Bäckström (C)
Projektering av E18 på sträckan Valnäs–Riksgränsen

Motion 2017/18:1470 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Översyn av vad som ska räknas som skattefri friskvård

Motion 2017/18:1469 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Ansvaret för Glasets arkiv och samlingar

Motion 2017/18:1468 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Möjligheter till utbildning via lärcentra

Motion 2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S)
Flaggdag för demokratin

Motion 2017/18:1466 av Catharina Bråkenhielm (S)
Tillgänglig samhällsinformation för alla

Motion 2017/18:1465 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Kombinatörer

Motion 2017/18:1464 av Patrik Engström m.fl. (S)
Nationell satsning för att fler ska välja utbildningar inom byggsektorn

Motion 2017/18:1463 av Magnus Manhammar (S)
Märk varor från ockuperade områden

Motion 2017/18:1462 av Yilmaz Kerimo (S)
Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2017/18:1461 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Tekniska innovationer inom offentlig sektor

Motion 2017/18:1460 av Patrik Engström m.fl. (S)
Kompetensutveckling i nyindustrialisering

Motion 2017/18:1459 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)
Rätt till heltid

Motion 2017/18:1458 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Utveckla järnvägen för tillväxt i Kalmar län

Motion 2017/18:1457 av Lena Hallengren m.fl. (S)
ROT-avdrag utifrån behov

Motion 2017/18:1456 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Ansvarsfullt ägande i statliga bolag

Motion 2017/18:1455 av Margareta Larsson (-)
Förstatliga socialtjänsten

Motion 2017/18:1454 av Margareta Larsson (-)
Kriminalisering av utbud av sexuella tjänster

Motion 2017/18:1453 av Margareta Larsson (-)
Ökad valfrihet för vårdtagare

Motion 2017/18:1452 av Margareta Larsson (-)
En likvärdig vård för spelmissbruk

Motion 2017/18:1451 av Margareta Larsson (-)
Jourhem för avhoppade medlemmar ur patriarkaliska trosrörelser

Motion 2017/18:1450 av Margareta Larsson (-)
En handlingsplan för en förbättrad arbetsmiljö för politiker

Motion 2017/18:1449 av Margareta Larsson (-)
Stärk familjerätten

Motion 2017/18:1448 av Lotta Finstorp (M)
Strandskydd

Motion 2017/18:1447 av Jörgen Warborn (M)
Fler unga entreprenörer

Motion 2017/18:1446 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Skyddet för ordningsvakter

Motion 2017/18:1445 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom (båda M)
Nato-medlemskap för Sverige

Motion 2017/18:1444 av Jörgen Warborn (M)
Aktivt skolval

Motion 2017/18:1443 av Jörgen Warborn (M)
Prao - en viktig första kontakt med arbetslivet

Motion 2017/18:1442 av Cecilie Tenfjord-Toftby m.fl. (M)
Polisutbildning till Borås

Motion 2017/18:1441 av Jörgen Warborn m.fl. (M)
Polisutbildning till Halmstad

Motion 2017/18:1440 av Jörgen Warborn (M)
Strandskydd för ökat byggande

Motion 2017/18:1439 av Lotta Finstorp (M)
Arbetslöshetskassornas möjlighet att förebygga arbetslöshet

Motion 2017/18:1438 av Lotta Finstorp (M)
Översyn av sjöfyllerilagen

Motion 2017/18:1437 av Lotta Finstorp (M)
Förenkla försäljningen av viltkött

Motion 2017/18:1436 av Lotta Finstorp (M)
Hästnäringen är viktig för Sverige

Motion 2017/18:1435 av Lotta Finstorp (M)
Bättre tandvård

Motion 2017/18:1434 av Lotta Finstorp (M)
De statliga veterinärerna

Motion 2017/18:1433 av Margareta Larsson (-)
Delad vårdnad

Motion 2017/18:1432 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)
Förstärkt samverkan med aktörer som främjar ungt entreprenörskap

Motion 2017/18:1431 av Christian Holm Barenfeld och Cecilie Tenfjord-Toftby (båda M)
Avveckla privatkopieringsersättningen

Motion 2017/18:1430 av Christian Holm Barenfeld och Margareta Cederfelt (båda M)
Drogtester i skolan

Motion 2017/18:1429 av Christian Holm Barenfeld (M)
Ägarlägenheter

Motion 2017/18:1428 av Erik Andersson (M)
Utvidga Attefallsreglerna och öka schablonavdraget för andrahandsuthyrning

Motion 2017/18:1427 av Christian Holm Barenfeld (M)
Användande av rörlig belysning vid jakt på vildsvin

Motion 2017/18:1426 av Christian Holm Barenfeld (M)
En kraftfull modernisering av strandskyddet

Motion 2017/18:1425 av Erik Andersson (M)
Förbjud tiggeri

Motion 2017/18:1424 av Erik Andersson m.fl. (M)
Beslag och förverkan av fordon vid smuggling

Motion 2017/18:1423 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M)
Lugn och ro i skolan

Motion 2017/18:1422 av Erik Andersson (M)
Dubbelt jobbskatteavdrag för vårdpersonal

Motion 2017/18:1421 av Christian Holm Barenfeld (M)
Praktik på samtliga gymnasieprogram

Motion 2017/18:1420 av Christian Holm Barenfeld (M)
IB-elevers villkor och rättigheter

Motion 2017/18:1419 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Bättre kunskap och behandling av endometrios

Motion 2017/18:1418 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Öppenvårdspsykiatrin

Motion 2017/18:1417 av Lars Eriksson (S)
Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning

Motion 2017/18:1416 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S)
Polisens möjligheter att motverka buskörning med mc och moped

Motion 2017/18:1415 av Johan Andersson m.fl. (S)
Underlätta samverkan

Motion 2017/18:1414 av Catharina Bråkenhielm (S)
Barnpension och efterlevandestöd till barn som mist en förälder

Motion 2017/18:1413 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Bredbandsutbyggnad och lokaliseringsprincipen

Motion 2017/18:1412 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Fördelning av yrkeshögskoleplatser

Motion 2017/18:1411 av Patrik Engström m.fl. (S)
Arbetsmarknadsbegreppet i sjukförsäkringen

Motion 2017/18:1410 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Länsstyrelsens handläggningstider

Motion 2017/18:1409 av Åsa Westlund och Björn von Sydow (båda S)
Planering för civilt försvar

Motion 2017/18:1408 av Ann-Christin Ahlberg (S)
Självmord och psykisk ohälsa

Motion 2017/18:1407 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Översyn av det svenska skattesystemet

Motion 2017/18:1406 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Operatörernas ansvar när det gäller kollektivtrafik

Motion 2017/18:1405 av Åsa Westlund (S)
Förskola och skola för barn med skyddsbehov

Motion 2017/18:1404 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
Hyrläkare

Motion 2017/18:1403 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lisbeth Sundén Andersson (båda M)
Trygghetssystem för företagare

Motion 2017/18:1402 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
Personer i behov av särskilt stöd

Motion 2017/18:1401 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Kreditkortsfakturor

Motion 2017/18:1400 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Vårdkedja inom mödravård och förlossningsvård

Motion 2017/18:1399 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S)
Behålla kontonummer vid byte av bank

Motion 2017/18:1398 av Hans Hoff (S)
Insatser mot näthat

Motion 2017/18:1397 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Trygghet på landsbygden

Motion 2017/18:1396 av Lars Mejern Larsson (S)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2017/18:1395 av Magnus Manhammar (S)
Satsning på cykelbanor

Motion 2017/18:1394 av Lars Mejern Larsson (S)
Avhopp från skolan

Motion 2017/18:1393 av Magnus Manhammar (S)
Engångsbestick i plast

Motion 2017/18:1392 av Magnus Manhammar (S)
Kraftsamling för att rädda ålen

Motion 2017/18:1391 av Magnus Manhammar (S)
Minskad användning av antibiotika i djuruppfödningen

Motion 2017/18:1390 av Åsa Westlund (S)
Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar

Motion 2017/18:1389 av Åsa Westlund (S)
Begränsning av hormonstörande ämnen

Motion 2017/18:1388 av Magnus Manhammar (S)
Gäddfabriker

Motion 2017/18:1387 av Jamal El-Haj (S)
Bosättningar och Jerusalem

Motion 2017/18:1386 av Catharina Bråkenhielm (S)
Smågrisar

Motion 2017/18:1385 av Margareta Larsson (-)
Ett ansvarsutkrävande inom samhällsvården

Motion 2017/18:1384 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Det allmänna uppdraget

Motion 2017/18:1383 av Lena Hallengren m.fl. (S)
Vattenbrist

Motion 2017/18:1382 av Thomas Strand m.fl. (S)
Sätt stopp för övervinster i välfärden

Motion 2017/18:1381 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Tullverkets befogenheter

Motion 2017/18:1380 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Moms för båtklubbar

Motion 2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S)
Långa betaltider är ett hot mot Sveriges tillväxt

Motion 2017/18:1378 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Personalgåvor

Motion 2017/18:1377 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Hbtq-flyktingar

Motion 2017/18:1376 av Lars Eriksson (S)
Utvisning av kristna konvertiter

Motion 2017/18:1375 av Emanuel Öz (S)
Offentligt biträde

Motion 2017/18:1374 av Monica Green och Carina Ohlsson (båda S)
Stoppa människohandeln

Motion 2017/18:1373 av Emanuel Öz (S)
Stärkt sjukförsäkring

Motion 2017/18:1372 av Emanuel Öz (S)
Verkställighet

Motion 2017/18:1371 av Åsa Westlund och Alexandra Völker (båda S)
Föräldraledighet för EU-parlamentariker

Motion 2017/18:1370 av Margareta Larsson (-)
En missbruksvård och ett huvudmannaskap

Motion 2017/18:1369 av Margareta Larsson (-)
Modernisera missbruksvården

Motion 2017/18:1368 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2017/18:1367 av Patrik Engström och Marie Olsson (båda S)
Dalarnas vägnät

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)
Öresundsregionen

Motion 2017/18:1365 av Thomas Strand m.fl. (S)
Götalandsbanan och Europabanan ska ses som en helhet

Motion 2017/18:1364 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Hyvling av anställning/arbetstid

Motion 2017/18:1363 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Regionala hänsyn för statliga bolag

Motion 2017/18:1362 av Magnus Manhammar (S)
Högre straff vid fortkörning förbi vägarbeten

Motion 2017/18:1361 av Åsa Westlund (S)
Västsahara

Motion 2017/18:1360 av Catharina Bråkenhielm (S)
Enklare att pendla mellan Göteborg och Borås

Motion 2017/18:1359 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)
Kombidirektivet

Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)
Lagstifta om kontanthantering

Motion 2017/18:1357 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)
Infrastruktur i Jönköpings län

Motion 2017/18:1356 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Nationell strategi för att säkerställa god tillgång på rent dricksvatten i hela landet

Motion 2017/18:1355 av Jamal El-Haj (S)
Nakba

Motion 2017/18:1354 av Mikael Oscarsson (KD)
Döp om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2017/18:1353 av Mikael Oscarsson (KD)
Öka samordningen av bidragsgivning

Motion 2017/18:1352 av Edward Riedl (M)
Framtidens infektioner

Motion 2017/18:1351 av Edward Riedl (M)
Tester av artärstelhet

Motion 2017/18:1350 av Edward Riedl (M)
Stoppa stöldligorna

Motion 2017/18:1349 av Edward Riedl (M)
Valhemligheten för synskadade

Motion 2017/18:1348 av Edward Riedl (M)
Flygskatt

Motion 2017/18:1347 av Edward Riedl (M)
Åtgärder mot stöld av båtmotorer

Motion 2017/18:1346 av Edward Riedl (M)
Värna Umeå universitet

Motion 2017/18:1345 av Edward Riedl (M)
Rättsprocesser vid ekobrottmål

Motion 2017/18:1344 av Edward Riedl (M)
Olaglig yrkestrafik

Motion 2017/18:1343 av Edward Riedl (M)
Möjlighet till upphävande av sekretess

Motion 2017/18:1342 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarttaxi

Motion 2017/18:1341 av Edward Riedl (M)
Svarttaxi på nätet

Motion 2017/18:1340 av Edward Riedl (M)
Arlandas konkurrenskraft

Motion 2017/18:1339 av Edward Riedl (M)
Friskvårdsbidraget

Motion 2017/18:1338 av Edward Riedl (M)
Utvisning vid brott

Motion 2017/18:1337 av Edward Riedl (M)
Skärpta straff för olaga vapeninnehav

Motion 2017/18:1336 av Edward Riedl (M)
Förstärkning av polisen i Norrland

Motion 2017/18:1335 av Edward Riedl (M)
Cancerscreening

Motion 2017/18:1334 av Edward Riedl (M)
Nationell strategi mot nätmobbning

Motion 2017/18:1333 av Edward Riedl (M)
Flygskatt och miljövinster

Motion 2017/18:1332 av Edward Riedl (M)
Åtgärder för fler elbilar

Motion 2017/18:1331 av Edward Riedl (M)
Brott under pågående asylprocess

Motion 2017/18:1330 av Edward Riedl (M)
Kilometerskatt

Motion 2017/18:1329 av Edward Riedl (M)
Migrationsverkets förvar i Norrland

Motion 2017/18:1328 av Edward Riedl (M)
Lägre bränsleskatt i glesbygden

Motion 2017/18:1327 av Edward Riedl (M)
Traktamente för soldater

Motion 2017/18:1326 av Edward Riedl (M)
Villkor för småföretag

Motion 2017/18:1325 av Edward Riedl (M)
Fortkörning vid vägarbeten

Motion 2017/18:1324 av Edward Riedl (M)
Färdplan för ett Natomedlemskap

Motion 2017/18:1323 av Edward Riedl (M)
Nationellt skogsmuseum

Motion 2017/18:1322 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M)
Kvinnors innovativitet

Motion 2017/18:1321 av John Widegren (M)
Inför allmän jakttid på skarv

Motion 2017/18:1320 av Annicka Engblom och Boriana Åberg (båda M)
Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2017/18:1319 av Annicka Engblom (M)
Villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen

Motion 2017/18:1318 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Hedersbrott som egen brottsrubricering

Motion 2017/18:1317 av Mikael Oscarsson (KD)
Bryt kräftgången för familjens valfrihet i Sverige

Motion 2017/18:1316 av Mikael Oscarsson (KD)
Begränsa vildsvinsstammen

Motion 2017/18:1315 av Mikael Oscarsson (KD)
Bekämpning av översvämningsmygg

Motion 2017/18:1314 av Mikael Oscarsson (KD)
Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2017/18:1313 av Mikael Oscarsson (KD)
Statlig forskningsfinansiering

Motion 2017/18:1312 av Mikael Oscarsson (KD)
Riktlinjer för fosterdiagnostik med utgångspunkt från Europarådets värdegrund

Motion 2017/18:1311 av Mikael Oscarsson (KD)
Återinförande av avdrag för gåvor

Motion 2017/18:1310 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot utländska stöldligor och kriminellt missbruk av samordningsnummer

Motion 2017/18:1309 av Mikael Oscarsson (KD)
Öka antalet övervakningskameror i våra städer

Motion 2017/18:1308 av Mikael Oscarsson och Tuve Skånberg (båda KD)
Samvetsfrihet

Motion 2017/18:1307 av Thomas Finnborg (M)
Forska bör man – geriatrisk och gerontologisk forskning i strykklass

Motion 2017/18:1306 av Thomas Finnborg (M)
BOT-avdrag för en bättre hälsa med försöksverksamheter i Halland och Skåne

Motion 2017/18:1305 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
ROT-avdrag för mindre, passiva jordbruksfastigheter

Motion 2017/18:1304 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Förstärk kampen mot barnporr

Motion 2017/18:1303 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Förbud mot att varna för poliskontroller

Motion 2017/18:1302 av Thomas Finnborg (M)
Utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn

Motion 2017/18:1301 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Skattefinansierad radio- och tv-avgift

Motion 2017/18:1300 av Ewa Thalén Finné och Marta Obminska (båda M)
Obligatorisk screening mot könsstympning

Motion 2017/18:1299 av Pål Jonson (M)
Bättre information om landsbygdsstöd

Motion 2017/18:1298 av Ellen Juntti och Jan Ericson (båda M)
Förläng tiderna för återreseförbuden

Motion 2017/18:1297 av Ellen Juntti (M)
Utvisa utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott

Motion 2017/18:1296 av Margareta Larsson (-)
Läkemedelsverkets biverkningsregister

Motion 2017/18:1295 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M)
Ge makten åt tullen att stoppa stöldgodset vid svenska gränser

Motion 2017/18:1294 av Finn Bengtsson (M)
Skatten på arbete

Motion 2017/18:1293 av Christian Holm Barenfeld (M)
Statliga bolags politiska opinionsbildning

Motion 2017/18:1292 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M)
Moms för digitala medier

Motion 2017/18:1291 av Niklas Wykman (M)
Förstärkt revision i landets kommuner och landsting

Motion 2017/18:1290 av Finn Bengtsson (M)
Utmaningsrätt i Sveriges kommuner

Motion 2017/18:1289 av Lars-Arne Staxäng (M)
Polisens möjligheter att publicera bilder

Motion 2017/18:1288 av Finn Bengtsson (M)
Personval

Motion 2017/18:1287 av Lars-Arne Staxäng (M)
Ett mer transparent och effektivt skattesystem

Motion 2017/18:1286 av Finn Bengtsson (M)
Effekter av alkoholskatten

Motion 2017/18:1285 av Pål Jonson (M)
Längre lastbilar

Motion 2017/18:1284 av Pål Jonson (M)
Indrivning av felparkeringsavgifter för utlandsregistrerade fordon

Motion 2017/18:1283 av Pål Jonson (M)
Utvidgning av TEN-T utmed stråket Stockholm-Oslo

Motion 2017/18:1282 av Pål Jonson (M)
Förstärkt infrastruktur utmed stråket Stockholm-Oslo

Motion 2017/18:1281 av Pål Jonson (M)
Flygskatt

Motion 2017/18:1280 av Pål Jonson (M)
Ett svenskt medlemskap i Nato

Motion 2017/18:1279 av Krister Hammarbergh (M)
Golf som friskvård

Motion 2017/18:1278 av Tomas Tobé (M)
Byggandet av Östlig förbindelse

Motion 2017/18:1277 av Pål Jonson (M)
Ökad handel mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:1276 av Finn Bengtsson och Jan Ericson (båda M)
Värnskatten

Motion 2017/18:1275 av Lars-Arne Staxäng (M)
Järnvägsförbindelsen mellan Göteborg och Oslo

Motion 2017/18:1274 av Finn Bengtsson och Hans Rothenberg (båda M)
Äganderätten

Motion 2017/18:1273 av Lars-Arne Staxäng och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Skärpta straff för brott mot särskilt utsatta personer och äldre

Motion 2017/18:1272 av Finn Bengtsson (M)
Ändrad grund för att beräkna sjukersättning

Motion 2017/18:1271 av Lars-Arne Staxäng (M)
Vittnesskydd

Motion 2017/18:1270 av Maria Abrahamsson (M)
Domstolars och förvaltningsmyndigheters skyldighet att underrätta UD

Motion 2017/18:1269 av Finn Bengtsson (M)
Trygghet på landsbygden

Motion 2017/18:1268 av Finn Bengtsson (M)
Samhällets krisberedskap

Motion 2017/18:1267 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M)
Erkännande och stöd till patienter drabbade av ME/CFS och IBS

Motion 2017/18:1266 av Finn Bengtsson och Erik Andersson (båda M)
Benskörhet

Motion 2017/18:1265 av Finn Bengtsson (M)
Uppehållstillstånd för företagare

Motion 2017/18:1264 av Finn Bengtsson (M)
Neutrala förpackningar och tryckfrihetsförordningen

Motion 2017/18:1263 av Lars-Arne Staxäng (M)
Bohuslän

Motion 2017/18:1262 av Finn Bengtsson (M)
Bättre rutin för organdonationer också i Sverige

Motion 2017/18:1261 av Finn Bengtsson och Anette Åkesson (båda M)
Reform för att lösa bemanningsproblemet i primärvården

Motion 2017/18:1260 av Finn Bengtsson (M)
Solnedgångsparagrafer och regleringsgiljotin

Motion 2017/18:1259 av Finn Bengtsson m.fl. (M)
Problem för företag på landsbygden

Motion 2017/18:1258 av Finn Bengtsson (M)
Straffskalan vid läkemedelsförfalskning

Motion 2017/18:1257 av Finn Bengtsson (M)
Medicinska åldersbedömningar på felaktig grund

Motion 2017/18:1256 av Finn Bengtsson (M)
Rätten till familje- och släktgravar

Motion 2017/18:1255 av Finn Bengtsson (M)
Motverka kriminalitet och våldsbejakande extremism - samverkan mellan staten och idrottsrörelsen

Motion 2017/18:1254 av Lars-Arne Staxäng (M)
Högre kvalitet i hemtjänsten

Motion 2017/18:1253 av Lars Hjälmered (M)
Locka fler talangfulla personer till Sverige

Motion 2017/18:1252 av Lars Hjälmered (M)
Reformering av strandskyddet

Motion 2017/18:1251 av Lars Hjälmered (M)
Gör det lagligt att använda självkörande fordon i Sverige

Motion 2017/18:1250 av Lars Hjälmered (M)
Pilotområde för moderna transportlösningar

Motion 2017/18:1249 av Lars Hjälmered (M)
Medlemskap i Nato

Motion 2017/18:1248 av Lars Hjälmered (M)
Strategi för utbyggnad av elvägar

Motion 2017/18:1247 av Margareta Cederfelt (M)
Strategi mot förfalskade läkemedel

Motion 2017/18:1246 av Margareta Cederfelt (M)
Förbättrat tandvårdsstöd för personer med epilepsi

Motion 2017/18:1245 av Margareta Cederfelt (M)
Placering i kammaren

Motion 2017/18:1244 av Margareta Cederfelt (M)
Mobiltelefon och bilkörning

Motion 2017/18:1243 av Sotiris Delis (M)
Inkludera fristående skolor i LOV

Motion 2017/18:1242 av Margareta Cederfelt (M)
Olovliga bosättningar

Motion 2017/18:1241 av Margareta Cederfelt (M)
Yrkesmässig förmedling av hyreskontrakt

Motion 2017/18:1240 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (båda M)
Kvinnliga innovatörer

Motion 2017/18:1239 av Sotiris Delis och Thomas Finnborg (båda M)
Statens andel i SAS

Motion 2017/18:1238 av Sotiris Delis (M)
Försäljning av statens innehav i SBAB

Motion 2017/18:1237 av Margareta Cederfelt och Finn Bengtsson (båda M)
Stärkt äganderätt i minerallagen

Motion 2017/18:1236 av Sotiris Delis (M)
Ökad säkerhet i det svenska transportsystemet

Motion 2017/18:1235 av Margareta Cederfelt (M)
Skydd för vittnen

Motion 2017/18:1234 av Margareta Cederfelt (M)
Sänkta skatter för ökad egenmakt

Motion 2017/18:1233 av Thomas Finnborg (M)
De nordiska pantsystemen

Motion 2017/18:1232 av Margareta Cederfelt (M)
Egen bostad för unga med sparande

Motion 2017/18:1231 av Margareta Cederfelt (M)
Avskaffande av taxeringsvärdet på bostäder

Motion 2017/18:1230 av Karin Enström (M)
Cyklistperspektiv på vägarbeten

Motion 2017/18:1229 av Margareta Cederfelt (M)
Fastighetsägares rätt till folkbokföring på dennes fastighet

Motion 2017/18:1228 av Margareta Cederfelt (M)
En förstärkt och mer effektiv polis

Motion 2017/18:1227 av Margareta Cederfelt (M)
Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion 2017/18:1226 av Helena Bouveng (M)
Utjämnande av barns livschanser

Motion 2017/18:1225 av Helena Bouveng (M)
En effektivare och snabbare bodelning

Motion 2017/18:1224 av Helena Bouveng m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:1223 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skärpta straff för drograttfylleri

Motion 2017/18:1222 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skåne som testområde för gårdsförsäljning

Motion 2017/18:1221 av Maria Malmer Stenergard (M)
Bevarande av arkeologiska metallföremål

Motion 2017/18:1220 av Annika Qarlsson (C)
RUT - en lyckad reform som kan mer

Motion 2017/18:1219 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Överlåtelse av ålfisketillstånd

Motion 2017/18:1218 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter

Motion 2017/18:1217 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Bäddpeng för att stärka besöksnäringen

Motion 2017/18:1216 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Rester av kolmilor

Motion 2017/18:1215 av Peter Helander (C)
Investeringar i Dalabanan

Motion 2017/18:1214 av Solveig Zander (C)
Behandling mot muntorrhet

Motion 2017/18:1213 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2017/18:1212 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Allemansrätt

Motion 2017/18:1211 av Solveig Zander (C)
Onödigt långa väntetider för läkemedel mot bröstcancer

Motion 2017/18:1210 av Peter Helander (C)
Ökad användning av ren vedeldning

Motion 2017/18:1209 av Peter Helander och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Älvdalskan som eget språk

Motion 2017/18:1208 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet

Motion 2017/18:1207 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Konkurrenskraftsmål

Motion 2017/18:1206 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Dalhalla - en nationell sommarscen för Kungliga Operan

Motion 2017/18:1205 av Solveig Zander (C)
Ett plastpåsfritt Sverige

Motion 2017/18:1204 av Solveig Zander (C)
Regler och skyltning för husbilar

Motion 2017/18:1203 av Margareta Cederfelt (M)
Företagsvänlig offentlig upphandling

Motion 2017/18:1202 av Margareta Cederfelt och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:1201 av Sotiris Delis (M)
En överskuldsättningskommission

Motion 2017/18:1200 av Johan Hultberg (M)
Åtgärder mot bilmålvakter

Motion 2017/18:1199 av Åsa Coenraads och Mats Green (båda M)
En jämställd friskvård inkluderar ridsport

Motion 2017/18:1198 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:1197 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Visby flygplats

Motion 2017/18:1196 av Gunilla Nordgren (M)
Justering i föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:1195 av Gunilla Nordgren (M)
Se över reglerna för vårdnadshavare

Motion 2017/18:1194 av Gunilla Nordgren (M)
Registrering av testamenten

Motion 2017/18:1193 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)
Framtiden för Västerås flygplats

Motion 2017/18:1192 av Jesper Skalberg Karlsson och Jessika Roswall (båda M)
Kontrollredskap mot bidragsfusk

Motion 2017/18:1191 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Scandinavian Airlines

Motion 2017/18:1190 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Reseavdragssystemet

Motion 2017/18:1189 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Visbykorvetterna

Motion 2017/18:1188 av Gunilla Nordgren (M)
Översyn av offentliga register

Motion 2017/18:1187 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Neutrala regler gällande förmånstagare för pensionsförsäkringar

Motion 2017/18:1186 av Gunilla Nordgren (M)
Den organiserade frivilliga försvarsverksamheten

Motion 2017/18:1185 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Spelmomsen

Motion 2017/18:1184 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Attacker mot blåljuspersonal

Motion 2017/18:1183 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Förutsättningarna för riksdagsarbetet

Motion 2017/18:1182 av Gunilla Nordgren (M)
En stärkt äganderätt

Motion 2017/18:1181 av Gunilla Nordgren (M)
En moderniserad allemansrätt

Motion 2017/18:1180 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag

Motion 2017/18:1179 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Möjligheten att använda friskvårdsbidraget till individuella anmälningsavgifter

Motion 2017/18:1178 av Lotta Finstorp (M)
Tydliggörande i hälso- och sjukvårdslagen

Motion 2017/18:1177 av Lotta Finstorp (M)
Handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket

Motion 2017/18:1176 av Lotta Finstorp (M)
Demokratibrott

Motion 2017/18:1175 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)
Social hållbarhet för vindkraft

Motion 2017/18:1174 av Lotta Finstorp och Gunilla Nordgren (båda M)
Angående krisberedskapen

Motion 2017/18:1173 av Jörgen Warborn (M)
Teknikneutral lagstiftning på upphovsrättsområdet

Motion 2017/18:1172 av Lotta Finstorp (M)
Gallring av handlingar på socialtjänsterna

Motion 2017/18:1171 av Jörgen Warborn (M)
Lokala säkerhetsnämnderna

Motion 2017/18:1170 av Lotta Finstorp (M)
Krafttag mot fordonsmålvakter

Motion 2017/18:1169 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M)
Trygghetsboenden

Motion 2017/18:1168 av Roland Utbult (KD)
Yrkesfiskets bedrivande i samklang med landningsskyldigheten

Motion 2017/18:1167 av Roland Utbult (KD)
Nationell inriktning för yrkesfisket

Motion 2017/18:1166 av Roland Utbult (KD)
Avdragsgillt bosparande för unga

Motion 2017/18:1165 av Roland Utbult (KD)
Stöd till anhöriga som vårdar

Motion 2017/18:1164 av Roland Utbult (KD)
Strandskyddsreglerna

Motion 2017/18:1163 av Roland Utbult (KD)
Utveckling av trålar för yrkesfiske

Motion 2017/18:1162 av Roland Utbult (KD)
Tillämpningen av vattendirektivet inom kultursektorn

Motion 2017/18:1161 av Roland Utbult (KD)
Skyddsjakt och allmän jakt på säl

Motion 2017/18:1160 av John Widegren (M)
Prioritera kvalitativ vård för barn och unga före gratisreformer

Motion 2017/18:1159 av Cecilia Widegren (M)
Bibehållen kvalitet i myndighetsutövandet

Motion 2017/18:1158 av Cecilia Widegren (M)
Certifiering av hovslagare

Motion 2017/18:1157 av Cecilia Widegren (M)
Handläggningstider för vapenlicens

Motion 2017/18:1156 av Cecilia Widegren (M)
Polis med lokal förankring för ökad trygghet

Motion 2017/18:1155 av Cecilia Widegren (M)
Civil olydnad

Motion 2017/18:1154 av Cecilia Widegren (M)
Ersätt högskoleprovet med examens- eller inträdesprov

Motion 2017/18:1153 av Cecilia Widegren (M)
Närproducerade livsmedel

Motion 2017/18:1152 av Cecilia Widegren (M)
Stärk deltidsbrandmännens villkor

Motion 2017/18:1151 av Cecilia Widegren (M)
Underlätta ungdomars deltagande i politiken

Motion 2017/18:1150 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP)
Om Sveriges roll i fråga om förverkligandet av kvinnors och barns mänskliga rättigheter

Motion 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V)
Biologisk mångfald

Motion 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V)
Skatteflykt

Motion 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. (V)
Utred skattesystemets omfördelande effekter

Motion 2017/18:1146 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Det kommunala utjämningssystemet och de demografiska förändringarna

Motion 2017/18:1145 av Linda Snecker m.fl. (V)
Bättre arbetsförhållanden m.m. för en mer effektiv polis

Motion 2017/18:1144 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En tandvård för alla

Motion 2017/18:1143 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Ekonomisk brottslighet riktad mot välfärden

Motion 2017/18:1142 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Sammanhållen järnvägs- och kollektivtrafik

Motion 2017/18:1141 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Klimaträttvisa

Motion 2017/18:1140 av Emma Wallrup m.fl. (V)
Hållbar sjöfart

Motion 2017/18:1139 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Grundlagsskydda public service

Motion 2017/18:1138 av Linda Snecker m.fl. (V)
Mer frivård, färre fängelsestraff

Motion 2017/18:1137 av Edward Riedl (M)
En statlig uranfond

Motion 2017/18:1136 av Edward Riedl (M)
Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2017/18:1135 av Edward Riedl (M)
Straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2017/18:1134 av Edward Riedl (M)
Svensk livsmedelsproduktion och offentlig upphandling

Motion 2017/18:1133 av Edward Riedl (M)
Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2017/18:1132 av Edward Riedl (M)
Försvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2017/18:1131 av Edward Riedl (M)
Uppvisande av giltigt körkort

Motion 2017/18:1130 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för våldtäkt

Motion 2017/18:1129 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för grova våldsbrott

Motion 2017/18:1128 av Edward Riedl (M)
Tydligare definition av cider

Motion 2017/18:1127 av Magnus Manhammar (S)
Toleransprojekt bör spridas till hela Sverige

Motion 2017/18:1126 av Elin Lundgren (S)
Minkars rätt till naturligt beteende

Motion 2017/18:1125 av Veronica Lindholm och Yasmine Larsson (båda S)
Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur - ska det aldrig få ett slut?

Motion 2017/18:1124 av Marie Granlund (S)
Likvärdig bröstcancervård

Motion 2017/18:1123 av Kenneth G Forslund och Catharina Bråkenhielm (båda S)
Sjöpungar och andra djur för etanolproduktion

Motion 2017/18:1122 av Hanna Westerén (S)
Funktionsvariationsperspektiv på alla områden

Motion 2017/18:1121 av Anna Wallentheim (S)
Stärk arbetet kring normkritik i skolan

Motion 2017/18:1120 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
SGI och livslångt lärande

Motion 2017/18:1119 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S)
Garantipension till hemlandet

Motion 2017/18:1118 av Magnus Manhammar (S)
Asylboenden drivna av civilsamhällesorganisationer

Motion 2017/18:1117 av Eva-Lena Jansson m.fl. (S)
Uppräkning av sjukersättning

Motion 2017/18:1116 av Hanna Westerén (S)
Fortsatta insatser för ett mer jämställt flyktingmottagande

Motion 2017/18:1115 av Eva-Lena Jansson (S)
En jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring

Motion 2017/18:1114 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Barn är inte till salu

Motion 2017/18:1113 av Ida Karkiainen (S)
Minoritetsspråk i förskolan

Motion 2017/18:1112 av Lars Mejern Larsson och Petter Löberg (båda S)
Förbättra säkerheten på flyktingboenden

Motion 2017/18:1111 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Fördelning av yrkeshögskoleutbildningar

Motion 2017/18:1110 av Annicka Engblom (M)
Säl och skarv

Motion 2017/18:1109 av John Widegren (M)
Kampen mot hiv och aids

Motion 2017/18:1108 av Lawen Redar (S)
Upprusta, tillgängliggör och energieffektivisera miljonprogramsområdena

Motion 2017/18:1107 av Hans Hoff m.fl. (S)
Etablering av en polishögskola i Halmstad

Motion 2017/18:1106 av Hans Hoff (S)
Åtgärder mot sexuella övergrepp

Motion 2017/18:1105 av Hans Hoff (S)
Tidsangivelse vid sexuella övergrepp mot barn

Motion 2017/18:1104 av Hans Hoff (S)
Preskriptionstid vid sexuella övergrepp

Motion 2017/18:1103 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Åtgärder i syfte att stärka rättsväsendet

Motion 2017/18:1102 av Hans Hoff (S)
Skuldsatta personer som är ägare av många bilar

Motion 2017/18:1101 av Hans Hoff (S)
Gromning

Motion 2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S)
Nationell eventstrategi

Motion 2017/18:1099 av Johanna Haraldsson (S)
Utökade möjligheter till deltidsstudier vid sjukersättning

Motion 2017/18:1098 av Catharina Bråkenhielm (S)
Fattigpensionärer

Motion 2017/18:1097 av Helén Pettersson i Umeå och Marie-Louise Rönnmark (båda S)
Öka byggande av flerbostadshus och kontor i trä

Motion 2017/18:1096 av Peter Persson (S)
Förlust av förtroendeuppdrag efter partibyte

Motion 2017/18:1095 av Yilmaz Kerimo (S)
Förenkla rutinerna för ansökan om besöksvisum

Motion 2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S)
Besöksnäring

Motion 2017/18:1093 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Decentralisering

Motion 2017/18:1092 av Lars Eriksson (S)
Hemlösa katter

Motion 2017/18:1091 av Marie Olsson m.fl. (S)
Förutsättningar för inkubatorer

Motion 2017/18:1090 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Kontanthantering

Motion 2017/18:1089 av Yasmine Larsson (S)
Nollvision för barnfattigdom

Motion 2017/18:1088 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Inför ett 90-procentsmål för antalet tillsvidareanställda i offentlig sektor

Motion 2017/18:1087 av Gustaf Lantz (S)
Rätt för hyresgäster att bo kvar efter brand

Motion 2017/18:1086 av Krister Örnfjäder (S)
Begränsning av sälbeståndet

Motion 2017/18:1085 av Niklas Karlsson (S)
Stoppa bilmålvakterna

Motion 2017/18:1084 av Krister Örnfjäder och Monica Haider (båda S)
ROT- och RUT-avdrag utanför Sverige

Motion 2017/18:1083 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S)
Socialtjänstens ansvar i skolsituationen

Motion 2017/18:1082 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Färjetrafiken till och från Gotland

Motion 2017/18:1081 av Helena Bonnier (M)
Konkurrensneutralitet/farledsavgifter

Motion 2017/18:1080 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Landsbygdsjobb

Motion 2017/18:1079 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Bostadsbidrag för unga och studenter

Motion 2017/18:1078 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Gör all användning av fyrverkerier tillståndspliktig

Motion 2017/18:1077 av Emanuel Öz (S)
Hyreslokal

Motion 2017/18:1076 av Peter Persson m.fl. (S)
Jämlikhetsutredning

Motion 2017/18:1075 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Se över snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:1074 av Björn Wiechel och Isak From (båda S)
En stark regional grön industri i framkant

Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S)
Hela Sverige ska leva

Motion 2017/18:1072 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Moderniserad minerallag

Motion 2017/18:1071 av Helena Bonnier (M)
Åtgärder för att stärka sjöfartens konkurrenskraft

Motion 2017/18:1070 av Åsa Westlund (S)
Stöd till brottsofferjourer

Motion 2017/18:1069 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Levande skärgård

Motion 2017/18:1067 av Åsa Westlund (S)
Barns rätt till information

Motion 2017/18:1066 av Julia Kronlid (SD)
Avskaffa kvoteringen i föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:1065 av Julia Kronlid (SD)
Förebygga skilsmässor samt erbjuda stöd till barn

Motion 2017/18:1064 av Dennis Dioukarev (SD)
Eget utträde ur företag

Motion 2017/18:1063 av Olle Felten och Per Ramhorn (båda SD)
Vård på lika villkor för hela befolkningen - likvärdiga patientavgifter

Motion 2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
En skola i världsklass

Motion 2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Bättre förutsättningar för besöksnäringen

Motion 2017/18:1060 av Hans Hoff och Adnan Dibrani (båda S)
Omlokalisering av myndigheter till Halland

Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S)
Bygg i trä

Motion 2017/18:1058 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Om skydd för personer med skyddade personuppgifter

Motion 2017/18:1057 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Bättre service av Lantmäteriet

Motion 2017/18:1056 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Obligatoriskt informationssamtal

Motion 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. (S)
Ett hållbart skogsbruk bra för miljön

Motion 2017/18:1054 av Petter Löberg m.fl. (S)
Konfessionella inslag i skolan

Motion 2017/18:1053 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2017/18:1052 av Laila Naraghi m.fl. (S)
YH för jobben i hela landet

Motion 2017/18:1051 av Kent Härstedt (S)
Statarnas historia

Motion 2017/18:1050 av Annicka Engblom (M)
Prioritera Sydostlänken

Motion 2017/18:1049 av Annicka Engblom och Betty Malmberg (båda M)
Registrering och id-märkning av katter

Motion 2017/18:1048 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Satsningar på E22

Motion 2017/18:1047 av Annicka Engblom (M)
Antibiotikaresistensen - ett hot mot den globala hälsan

Motion 2017/18:1046 av Annicka Engblom (M)
Könsneutral HPV-vaccination i grundskolan

Motion 2017/18:1045 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Mikael Cederbratt (båda M)
Borgerlig vigselförrättare för svenska brudpar i grannländer

Motion 2017/18:1044 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Thomas Finnborg (båda M)
ROT-avdraget

Motion 2017/18:1043 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Ändra förlängt barnbidrag till särskilt studiestöd

Motion 2017/18:1042 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Entreprenöriellt lärande

Motion 2017/18:1041 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Innovativa upphandlingar

Motion 2017/18:1040 av Erik Andersson m.fl. (M)
Ge tullen befogenhet att stoppa stöldgods

Motion 2017/18:1039 av Erik Andersson (M)
Avskaffa värnskatten

Motion 2017/18:1038 av Annika Eclund (KD)
Dagar för vård av nära anhörig, VANA-dagar

Motion 2017/18:1037 av Annika Eclund m.fl. (KD, M, C)
Polisutbildning i Skaraborg

Motion 2017/18:1036 av Annika Eclund (KD)
Flexibel sjukskrivning

Motion 2017/18:1035 av Annika Eclund (KD)
Erbjud PSA-test till alla män

Motion 2017/18:1034 av Annika Eclund (KD)
Nationell kartläggning för att minska antalet dödfödda barn

Motion 2017/18:1033 av Annika Eclund (KD)
Utbildning i digital källkritik

Motion 2017/18:1032 av Désirée Pethrus (KD)
Våld mot kvinnor och samtyckeslagstiftning

Motion 2017/18:1031 av Désirée Pethrus (KD)
Utvecklingen i Turkiet

Motion 2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD)
Företagens behov av arbetskraftsinvandring

Motion 2017/18:1029 av Désirée Pethrus (KD)
Arktis och klimatet

Motion 2017/18:1028 av Désirée Pethrus (KD)
Diskriminering och kristofobiska brott

Motion 2017/18:1027 av Désirée Pethrus (KD)
Endometrios - en folksjukdom

Motion 2017/18:1026 av Désirée Pethrus (KD)
Fikru Maru och situationen i Etiopien

Motion 2017/18:1025 av Désirée Pethrus (KD)
Fler åtgärder för att förebygga könsstympning

Motion 2017/18:1024 av Désirée Pethrus (KD)
HPV-vaccin för pojkar

Motion 2017/18:1023 av Désirée Pethrus (KD)
Kvinnors företagande och ambassadörsprogram

Motion 2017/18:1022 av Désirée Pethrus (KD)
Nyanländas företagande

Motion 2017/18:1021 av Lotta Finstorp (M)
Information om socialförsäkringar i skolan

Motion 2017/18:1020 av Lotta Finstorp (M)
Förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare

Motion 2017/18:1019 av Jörgen Warborn m.fl. (M)
Länsväg 153 och 154 från Varberg och Falkenberg till Ullared

Motion 2017/18:1018 av Lotta Finstorp (M)
Kontanthantering i landsorten

Motion 2017/18:1017 av Lotta Finstorp (M)
Böter för fordon som överges vid vägren, parkeringsplats eller dike

Motion 2017/18:1016 av Lotta Finstorp (M)
Däckbyte

Motion 2017/18:1015 av Lotta Finstorp (M)
En reformerad arbetsskadeförsäkring som gynnar god arbetsmiljö

Motion 2017/18:1014 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Översyn av konsekvensutredningarna

Motion 2017/18:1013 av Jörgen Warborn (M)
Avskaffa mängdrabatten och straffrabatten

Motion 2017/18:1012 av Lotta Finstorp (M)
Åtgärder för ökat bostadsbyggande

Motion 2017/18:1011 av Thomas Finnborg (M)
Förverkande av olagliga fordon

Motion 2017/18:1010 av Thomas Finnborg (M)
Ändra ordningslagen

Motion 2017/18:1009 av Lars-Axel Nordell (KD)
Visningsersättningen för konstnärer

Motion 2017/18:1008 av Lars-Axel Nordell (KD)
Statlig finansiering av läkarutbildningen vid Örebro universitet

Motion 2017/18:1007 av Lars-Axel Nordell (KD)
Nobelbanan mellan Oslo och Stockholm

Motion 2017/18:1006 av Lars-Axel Nordell (KD)
Falska polisfordon

Motion 2017/18:1005 av Lars Beckman (M)
Etablera huvudkontor utanför storstäder

Motion 2017/18:1004 av Lars Beckman (M)
Höjd kunskapsnivå om sjukförsäkringen

Motion 2017/18:1003 av Lars Beckman (M)
Tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:1002 av Lars Beckman (M)
Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Söderhamn

Motion 2017/18:1001 av Lars Beckman (M)
Differentierade arbetsgivaravgifter

Motion 2017/18:1000 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Utreda möjligheter att bekämpa älgflugan

Motion 2017/18:999 av Lars Beckman (M)
Friskvårdsavdrag för ridning

Motion 2017/18:998 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Hastighetssänkningar

Motion 2017/18:997 av Lars Beckman (M)
Ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter

Motion 2017/18:996 av Lars Beckman (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:995 av Lars Beckman (M)
Samarbete mellan Högskolan i Gävle och ett universitet

Motion 2017/18:994 av Lars Beckman (M)
Entreprenörskap som en del av vårdutbildningen

Motion 2017/18:993 av Lars Beckman (M)
Sfi på kvällar och helger

Motion 2017/18:992 av Lars Beckman (M)
Utveckling av ROT- och RUT-avdraget

Motion 2017/18:991 av Thomas Finnborg (M)
Nationell handlingsplan för att minska antalet drunkningsolyckor

Motion 2017/18:990 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Solidariskt straffansvar i statens bolag

Motion 2017/18:989 av Thomas Finnborg (M)
Fler trafikpoliser behövs

Motion 2017/18:988 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Minskat våld i samband med fotbollsmatcher

Motion 2017/18:987 av Thomas Finnborg (M)
Ta bort preskriptionstiden för grova sexuella övergrepp mot barn

Motion 2017/18:986 av Thomas Finnborg och Mikael Cederbratt (båda M)
Salivtester vid poliskontroll

Motion 2017/18:985 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Elpistoler som en del av polisens standardutrustning

Motion 2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Konsumenträtt

Motion 2017/18:983 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Sverigedemokratisk familjerättspolitik

Motion 2017/18:982 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Familjepolitik

Motion 2017/18:981 av Daniel Bäckström och Staffan Danielsson (båda C)
Avverkning utan rimlig ersättning

Motion 2017/18:980 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C)
Organisationers rätt att överklaga myndighetsbeslut

Motion 2017/18:979 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C)
Rättssäkerheten vid myndigheters och domstolars behandling av djurskyddsärenden för lantbruket

Motion 2017/18:978 av Per Lodenius och Ola Johansson (båda C)
Fler idrotter bör omfattas av friskvårdsbidraget

Motion 2017/18:977 av Staffan Danielsson och Per Lodenius (båda C)
Körduglighet och brister i synfältet

Motion 2017/18:976 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C)
Säkrare transporter på vägar

Motion 2017/18:975 av Per Lodenius (C)
Svenskt public service-utbud via internet på Åland

Motion 2017/18:974 av Per Lodenius (C)
Elöverföringsavgiften till Åland

Motion 2017/18:973 av Per Lodenius (C)
Tillgänglig samhällsinformation med ett standardiserat grafiskt symbolsystem

Motion 2017/18:972 av Kerstin Lundgren (C)
Stärkt skydd för sjukvårdskostnader i Sverige för svenska utlandsstudenter

Motion 2017/18:971 av Kerstin Lundgren (C)
Reflexvästar del av säkerhetsutrustning i bilar

Motion 2017/18:970 av Kerstin Lundgren (C)
Skärpning av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2017/18:969 av Kerstin Lundgren (C)
Innovationscheckar för småföretag

Motion 2017/18:968 av Kerstin Lundgren (C)
Svenskt medborgarskap efter 22 års ålder

Motion 2017/18:967 av Kerstin Lundgren (C)
Försöksverksamhet med gårdsförsäljning i Skåne, Skaraborg, Öland och Södermanland

Motion 2017/18:966 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Översyn av vapenlagen

Motion 2017/18:965 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Ersättning vid skyddsjakt

Motion 2017/18:964 av Kerstin Lundgren (C)
Rätt till sjukskrivning vid allvarlig psykisk ohälsa hos barn

Motion 2017/18:963 av Staffan Danielsson och Daniel Bäckström (båda C)
Enklare körkortsprov

Motion 2017/18:962 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:961 av Per Lodenius och Peter Helander (båda C)
De allmänna råden om buller vid idrottsanläggningar

Motion 2017/18:960 av Per Lodenius (C)
Visitkort med punktskrift

Motion 2017/18:959 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C)
Förenklad hantering och försäljning av vildsvinskött

Motion 2017/18:958 av Ola Johansson och Per Lodenius (båda C)
Radonmätning i samband med OVK

Motion 2017/18:957 av Per Lodenius (C)
Likvärdig utbildning för åländska och svenska studenter

Motion 2017/18:956 av Per Lodenius (C)
Åländska gymnasiebetyg och högskolebehörighet

Motion 2017/18:955 av Annika Qarlsson och Kerstin Lundgren (båda C)
Rätt preventivmedel

Motion 2017/18:954 av Kerstin Lundgren (C)
Översyn av ROT-avdraget

Motion 2017/18:953 av Kerstin Lundgren (C)
En ny lagstiftning för gode män

Motion 2017/18:952 av Kerstin Lundgren (C)
Utlandssvenskar och begravningsavgiften

Motion 2017/18:951 av Kerstin Lundgren (C)
Södertälje kanal en nationell utmaning

Motion 2017/18:950 av Kerstin Lundgren (C)
Fördjupad granskning av studiestöd för internationella utbildningar

Motion 2017/18:949 av Kerstin Lundgren (C)
Se över reglerna för vigselförrättare

Motion 2017/18:948 av Kerstin Lundgren (C)
Förstärk förmågan till brobyggande i det nya totalförsvaret

Motion 2017/18:947 av Kerstin Lundgren (C)
Stärk invandrade kvinnors tillträde till utbildning och jobb

Motion 2017/18:946 av Ola Johansson (C)
Lika villkor för hästnäringen

Motion 2017/18:945 av Ola Johansson m.fl. (C)
Byggnation med trä - ett bioekonomiskt hållbart alternativ

Motion 2017/18:944 av Magnus Oscarsson (KD)
Bygg inte nya E22 på den bästa åkermarken

Motion 2017/18:943 av Magnus Oscarsson (KD)
Gränsvärdet för buller från vindkraftverk

Motion 2017/18:942 av Magnus Oscarsson (KD)
Prioritera Stångådalsbanan

Motion 2017/18:941 av Magnus Oscarsson (KD)
Minska de arkeologiska kostnaderna för landets markägare

Motion 2017/18:940 av Magnus Oscarsson (KD)
Ett museum/center för Raoul Wallenberg

Motion 2017/18:939 av Lars-Axel Nordell (KD)
Riskfaktorer i en förebyggande cancerstrategi

Motion 2017/18:938 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tillämpning av enprocentsregeln och konstsvinn i den offentliga sektorn

Motion 2017/18:937 av Lars-Axel Nordell (KD)
Låt Nobelmuseet i Karlskoga ingå i statens Nobelsatsning

Motion 2017/18:936 av Hans Hoff (S)
Övergrepp mot barn inom FN

Motion 2017/18:935 av Magnus Manhammar (S)
Näringsriktiga måltider för äldre

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Infrastrukturen i Skåne

Motion 2017/18:933 av Johan Andersson m.fl. (S)
Integration av nyanlända

Motion 2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
En handelspolitik för tillväxt

Motion 2017/18:931 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Det svenska stålet

Motion 2017/18:930 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Business Sweden

Motion 2017/18:929 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Kemikalieskatt

Motion 2017/18:928 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Statligt ägande

Motion 2017/18:927 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma

Motion 2017/18:926 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
SJ AB

Motion 2017/18:925 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Serverhallar - en ny basnäring

Motion 2017/18:924 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Regional tillväxt

Motion 2017/18:923 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Näringspolitik

Motion 2017/18:922 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Mineralpolitik för en stark gruvnäring

Motion 2017/18:921 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

Motion 2017/18:920 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Krafttag mot bluffakturor

Motion 2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2017/18:918 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Vattenfall AB

Motion 2017/18:917 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Upphovsrätt

Motion 2017/18:916 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Turism och besöksnäring

Motion 2017/18:915 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Svenska institutet

Motion 2017/18:914 av Runar Filper m.fl. (SD)
Sveaskog AB

Motion 2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna

Motion 2017/18:912 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Ökad trygghet för egenföretagare

Motion 2017/18:911 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
En högskolepolitik för framtiden

Motion 2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Forskning - en satsning för framtiden

Motion 2017/18:908 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Förslag för en förskola i världsklass

Motion 2017/18:907 av Robert Stenkvist m.fl. (SD)
Politik för friskolorna

Motion 2017/18:906 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Utveckla fritidshemsverksamheten

Motion 2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning

Motion 2017/18:904 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Innovationsboxar

Motion 2017/18:903 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2017/18:902 av Johan Nissinen m.fl. (SD)
Export av svenskt snus

Motion 2017/18:901 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Exponentiella teknologier

Motion 2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD)
En industristrategi för Sverige

Motion 2017/18:899 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik

Motion 2017/18:898 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Snabbspår för utvisning

Motion 2017/18:897 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Fängelser anpassade för dem som ska av- eller utvisas samt för livstidsdömda

Motion 2017/18:896 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Ny Brårapport

Motion 2017/18:895 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Lättare att bryta sekretess i offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2017/18:894 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Lagstöd för tvångsutvisning

Motion 2017/18:893 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Införande av DIKO-lag

Motion 2017/18:892 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Förändring av lagen om särskild utlänningskontroll

Motion 2017/18:891 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Förbättrad statistik inom Kriminalvården

Motion 2017/18:890 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Förbud mot religiösa attribut hos polisen

Motion 2017/18:889 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Bättre användning av ordningsvakter

Motion 2017/18:888 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Ökade befogenheter för rättsväsendet

Motion 2017/18:887 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Åtgärder mot terrorism

Motion 2017/18:886 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Åtgärder mot EU-tiggeri och kåkstäder

Motion 2017/18:885 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Åtgärder inom kriminalvården

Motion 2017/18:884 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Åtgärder för kronvittnen och vittnesskydd

Motion 2017/18:883 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Återinförande av beredskapspolisen

Motion 2017/18:882 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Utökat nödvärn

Motion 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -)
Sveriges vapenlagstiftning

Motion 2017/18:880 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)
Straffskärpningar

Motion 2017/18:879 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)
Granskningsmakten

Motion 2017/18:878 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)
Grundlag

Motion 2017/18:877 av Jonas Millard m.fl. (SD, -)
Återta den svenska förvaltningsrättsliga traditionen

Motion 2017/18:876 av Isak From m.fl. (S)
Förtydligande av postlagen

Motion 2017/18:875 av Elin Lundgren (S)
Förbud mot alkoholreklam

Motion 2017/18:874 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Möjlighet till plats på särskilt boende för äldre

Motion 2017/18:873 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Postutdelning i ett Sverige som håller ihop

Motion 2017/18:872 av Krister Örnfjäder (S)
Nollvision mot självmord

Motion 2017/18:871 av Hillevi Larsson och Yasmine Larsson (båda S)
Västsahara

Motion 2017/18:870 av Patrik Engström m.fl. (S)
Strandskydd på landsbygden

Motion 2017/18:869 av Jasenko Omanovic m.fl. (S)
Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2017/18:868 av Anna Wallentheim och Yasmine Larsson (båda S)
Kunskap om psykisk ohälsa

Motion 2017/18:867 av Lawen Redar (S)
Trygga vägarbetares arbetsmiljö

Motion 2017/18:866 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Kvinnor över 74 år bör ingå i det nationella screeningprogrammet för bröstcancer med mammografi

Motion 2017/18:865 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med översynen av socialtjänstlagen

Motion 2017/18:864 av Yilmaz Kerimo (S)
Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Motion 2017/18:863 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Skärpning av lagstiftning vid trafikbrott

Motion 2017/18:862 av Veronica Lindholm m.fl. (S)
Nya och bättre sätt att förebygga och behandla psykisk ohälsa

Motion 2017/18:861 av Peter Persson (S)
Vättern och dess vatten

Motion 2017/18:860 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Småföretagare

Motion 2017/18:859 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Gemensamt pantsystem i EU

Motion 2017/18:858 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Vilda djur på cirkus

Motion 2017/18:857 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Matchning mellan arbetssökande och lediga jobb

Motion 2017/18:856 av Hillevi Larsson (S)
Enhetlig moms på simskolor för barn

Motion 2017/18:855 av Lawen Redar (S)
Ungas möjlighet till självständig organisering

Motion 2017/18:854 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Åtgärda väg 153

Motion 2017/18:853 av Robert Hannah (L)
Förbjud terapi som ska "bota" hbtq-personer

Motion 2017/18:852 av Roger Haddad (L)
Effektivare åtgärder mot bilmålvakter

Motion 2017/18:851 av Fredrik Malm (L)
Begravningsavgift

Motion 2017/18:850 av Mattias Ottosson (S)
Oberoende antidopningsfunktion

Motion 2017/18:849 av Matilda Ernkrans (S)
Fritidshem

Motion 2017/18:848 av Monica Green (S)
Minska de långa väntetiderna för att få en tid för uppkörning

Motion 2017/18:847 av Hans Ekström (S)
Behov av nationell stiftelse för bevarandet av kulturskatter

Motion 2017/18:846 av Peter Persson (S)
Återinrätta bostadsutskottet

Motion 2017/18:845 av Niklas Karlsson och Peter Persson (båda S)
Skydd för gemensam egendom

Motion 2017/18:844 av Hanna Westerén (S)
Rätten att möta en behörig lärare

Motion 2017/18:842 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Sexualbrott

Motion 2017/18:841 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Miljöarbete i och runt Östersjön

Motion 2017/18:840 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Se över statsbidraget till Skansen

Motion 2017/18:839 av Peter Jeppsson m.fl. (S)
Läkemedel och kemikalier i Östersjön

Motion 2017/18:838 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Klostermuseum i Vadstena

Motion 2017/18:837 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Kraftfullt och skyndsamt verka för att minska utsläppen av mikroplast

Motion 2017/18:836 av Johan Andersson m.fl. (S)
Problemet med övergivna bilar

Motion 2017/18:835 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Främja växtbaserad mat

Motion 2017/18:834 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Havsnära sandmarkers bevarande

Motion 2017/18:833 av Rikard Larsson (S)
Uppåkra

Motion 2017/18:832 av Thomas Finnborg (M)
Enhetligt körkort för utländska bilister

Motion 2017/18:831 av Berit Högman och Eva-Lena Gustavsson (båda S)
Effektivare rättsprocess

Motion 2017/18:830 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Se över möjligheten till ROT-avdrag utomlands

Motion 2017/18:829 av Olle Thorell (S)
Boendekommuners ersättning för familjehemsplacerade

Motion 2017/18:828 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Barn som faller mellan stolarna

Motion 2017/18:827 av Johanna Haraldsson och Leif Nysmed (båda S)
Ofrivilliga egenföretagare

Motion 2017/18:826 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Statliga insatser för ett aktivt näringsliv

Motion 2017/18:825 av Olle Thorell m.fl. (S)
Strömsholms kanal

Motion 2017/18:824 av Eva Sonidsson (S)
Åldersgräns vid försäljning av energidrycker

Motion 2017/18:823 av Monica Green (S)
Nationell handlingsplan mot kvinnlig könsstympning

Motion 2017/18:822 av Pyry Niemi (S)
Begreppet idrott bör föras in i PBL

Motion 2017/18:821 av Yilmaz Kerimo (S)
Estetiska behandlingar

Motion 2017/18:820 av Veronica Lindholm m.fl. (S)
Bättre stöd till personer med långvarig psykisk sjukdom

Motion 2017/18:819 av Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson (båda S)
Skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2017/18:818 av Johanna Haraldsson och Elin Lundgren (båda S)
Stoppa ROT- och RUT-avdrag i utlandet

Motion 2017/18:817 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Bredband i glesbygd

Motion 2017/18:816 av Yilmaz Kerimo (S)
Åtgärder mot illegala trafikskolor

Motion 2017/18:815 av Catharina Bråkenhielm (S)
Klyftan mellan de som äger och de som hyr sin bostad växer

Motion 2017/18:814 av Monica Green m.fl. (S)
Västra stambanan, den befintliga järnvägen mellan Stockholm och Göteborg

Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S)
Investeringar i E20

Motion 2017/18:812 av Johanna Haraldsson (S)
Tryggare småföretagare

Motion 2017/18:811 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Barns cyklande

Motion 2017/18:810 av Edward Riedl (M)
Skatteregler för cyklar

Motion 2017/18:809 av Edward Riedl (M)
Skatteregler för barnvaktstjänster

Motion 2017/18:808 av Edward Riedl (M)
Centrum för samisk hälsa

Motion 2017/18:807 av Edward Riedl (M)
Lantbrukets konkurrenskraft

Motion 2017/18:806 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för motionstävlingar

Motion 2017/18:805 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för gymkort

Motion 2017/18:804 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för sjukgymnastik

Motion 2017/18:803 av Hillevi Larsson (S)
Elever i behov av särskilt stöd

Motion 2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S)
En jämlik sjukvård

Motion 2017/18:801 av Catharina Bråkenhielm (S)
Spödrivning inom hästsporten

Motion 2017/18:800 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Utpekade hamnar

Motion 2017/18:799 av Monica Green m.fl. (S)
Tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S)
Utbildning av förskollärare, lärare och socionomer i Skaraborg

Motion 2017/18:797 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Olyckor på vägarbetsplatser

Motion 2017/18:796 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Förbättrad infrastruktur kring Gekås

Motion 2017/18:795 av Monica Green m.fl. (S)
Prioritering av flickor och kvinnor i samband med kvotflyktingmottagande

Motion 2017/18:794 av Sara Karlsson m.fl. (S)
Avskaffande av monarkin

Motion 2017/18:793 av Sara Karlsson (S)
En sjätte semestervecka

Motion 2017/18:792 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Resurser till polisen

Motion 2017/18:791 av Anna Wallén m.fl. (S)
En human flyktingpolitik

Motion 2017/18:790 av Ingemar Nilsson (S)
Beställaransvar

Motion 2017/18:789 av Johan Andersson (S)
Hanteringen av licens för skjutvapen

Motion 2017/18:788 av Peter Persson m.fl. (S)
Götalandsbanan

Motion 2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S)
Motverka osunda kroppsideal

Motion 2017/18:786 av Krister Örnfjäder (S)
Sommar- och extrajobb

Motion 2017/18:785 av Lawen Redar (S)
En tuberkulosfri värld

Motion 2017/18:784 av Lawen Redar (S)
Kvinnor, fred och säkerhet

Motion 2017/18:783 av Olle Thorell m.fl. (S)
Övergivna gruvor

Motion 2017/18:782 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Avskaffande av allmän visstid

Motion 2017/18:781 av Catharina Bråkenhielm (S)
Krafttag mot nedskräpning vid våra återvinningsstationer

Motion 2017/18:780 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Bostadstillägget

Motion 2017/18:779 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Stimulans för ökad renovering och sysselsättning

Motion 2017/18:778 av Catharina Bråkenhielm (S)
Laddström till elektrifierade båtar i nyttotrafik

Motion 2017/18:777 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Mälarsjöfarten

Motion 2017/18:776 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Kapaciteten för fordonstrafik över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje

Motion 2017/18:775 av Pyry Niemi m.fl. (S)
Gränshinder som rör den nordiska arbetsmarknaden

Motion 2017/18:774 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Tryggare a-kassa

Motion 2017/18:773 av Anders Österberg m.fl. (S)
Ansvaret för ökad kontroll hos gynekolog

Motion 2017/18:772 av Sara Karlsson och Lawen Redar (båda S)
EU:s gemensamma asylpolitik

Motion 2017/18:771 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Framtidens äldreomsorg

Motion 2017/18:770 av Yilmaz Kerimo (S)
Legitimation för socionomer

Motion 2017/18:769 av Hans Hoff (S)
Kontantkortsregistrering

Motion 2017/18:768 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Självkörande fordon inom kollektivtrafiken

Motion 2017/18:767 av Lawen Redar (S)
Ungas rätt till egen bostad

Motion 2017/18:766 av Björn Wiechel m.fl. (S)
Rättvisa mellan upplåtelseformerna

Motion 2017/18:765 av Catharina Bråkenhielm (S)
Obehöriga på spåren

Motion 2017/18:764 av Lawen Redar (S)
Begränsa vinstuttaget ur allmännyttan

Motion 2017/18:763 av Per-Arne Håkansson (S)
Ökat trähusbyggande för hållbar utveckling

Motion 2017/18:762 av Catharina Bråkenhielm (S)
Kontanthantering

Motion 2017/18:761 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Vägnätet inom Fyrbodal

Motion 2017/18:760 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Nya slussar i Göta älv

Motion 2017/18:759 av Olle Thorell (S)
Rätt att kvarstå som medlem i a-kassan efter 65 års ålder

Motion 2017/18:758 av Jamal El-Haj (S)
Den svenska modellen är den bästa för Sverige

Motion 2017/18:757 av Peter Jeppsson och Agneta Gille (båda S)
Skarvar

Motion 2017/18:756 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)
Småskaligt kustnära fiske

Motion 2017/18:755 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Forskningsmedel till universitet och högskolor

Motion 2017/18:754 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Högskolan Väst

Motion 2017/18:753 av Agneta Gille (S)
Ökad trygghet för döva

Motion 2017/18:752 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2017/18:751 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Minnesvapen

Motion 2017/18:750 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Ett tredje juridiskt kön

Motion 2017/18:749 av Monica Green m.fl. (S)
Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige

Motion 2017/18:748 av Thomas Strand (S)
En folkbildningskampanj inför valet till Europaparlamentet

Motion 2017/18:747 av Marie Olsson m.fl. (S)
Låt våra lokala språk och dialekterna vara en del av skolan

Motion 2017/18:746 av Krister Örnfjäder (S)
Ökat antal trafikpoliser

Motion 2017/18:745 av Ingemar Nilsson (S)
Förbättringar i patientskadelagen

Motion 2017/18:744 av Johan Andersson m.fl. (S)
Folkhögskolespår

Motion 2017/18:743 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Fler platser inom vuxenutbildningen för kockar och ekonomibiträden

Motion 2017/18:742 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Yrkeshögskoleplatser i Blekinge

Motion 2017/18:741 av Yilmaz Kerimo (S)
Avskaffa lånetak för ungdomar

Motion 2017/18:740 av Niklas Karlsson (S)
Åtgärda infrastruktur för sjöfart, varv och marinteknisk industri

Motion 2017/18:739 av Peter Jeppsson och Magnus Manhammar (båda S)
Infrastruktur i Blekinge

Motion 2017/18:738 av Peter Persson m.fl. (S)
Högskolan i Jönköping

Motion 2017/18:737 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)
Jakt på säl

Motion 2017/18:736 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Ostkustbanan

Motion 2017/18:735 av Cecilia Widegren (M)
Sjöfarten på Vänern

Motion 2017/18:734 av Cecilia Widegren (M)
Trängselskatt och broavgifter

Motion 2017/18:733 av Cecilia Widegren (M)
Miljönyttan i fokus

Motion 2017/18:732 av Cecilia Widegren (M)
Ett utvecklat strandskydd i Skaraborg

Motion 2017/18:731 av Cecilia Widegren (M)
Synliggör skatter och avgifter på lönebesked

Motion 2017/18:730 av Cecilia Widegren (M)
Främjande av hälsa - friskvårdsbidrag

Motion 2017/18:729 av Cecilia Widegren (M)
Redovisning av kostnader på lönebeskedet

Motion 2017/18:728 av Cecilia Widegren (M)
RUT- och ROT-avdrag i Skaraborg

Motion 2017/18:727 av Cecilia Widegren (M)
Stabila och trovärdiga bedömningskriterier för gymnasieelever

Motion 2017/18:726 av Marie Olsson m.fl. (S)
Höjd hastighetsgräns för EPA-traktorer

Motion 2017/18:725 av Anna Wallentheim (S)
Högre krav på certifierad palmolja

Motion 2017/18:724 av Teresa Carvalho (S)
Avgiftsfri YH-utbildning

Motion 2017/18:723 av Marie Olsson m.fl. (S)
Infrastruktur i Dalarna

Motion 2017/18:722 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S)
Regionala flygplatser

Motion 2017/18:721 av Marie Olsson m.fl. (S)
Trafikplikt Mora-Siljan flygplats

Motion 2017/18:720 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Motion 2017/18:719 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S)
Tandvård för alla

Motion 2017/18:718 av Laila Naraghi (S)
Översyn av redovisningsregler

Motion 2017/18:717 av Agneta Gille (S)
Det småskaliga kustfisket

Motion 2017/18:716 av Mattias Jonsson m.fl. (S)
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp samt begreppet störande av allmän ordning

Motion 2017/18:715 av Anders Österberg (S)
Förstärkt skydd för franchisetagare

Motion 2017/18:714 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Förstärkt kontroll av tung yrkestrafik

Motion 2017/18:713 av Hans Ekström m.fl. (S)
Översyn av nämndemäns avtals- och tjänstepensioner

Motion 2017/18:712 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Plastpåsar

Motion 2017/18:711 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Nollvision för mäns våld mot kvinnor

Motion 2017/18:710 av Olle Thorell m.fl. (S)
E18 Köping-Västjädra

Motion 2017/18:709 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Identitetsintrång/id-kapningar

Motion 2017/18:708 av Anna Wallén (S)
Hastighetsbegränsning utanför landets förskolor

Motion 2017/18:707 av Per-Arne Håkansson och Niklas Karlsson (båda S)
E6 genom Skåne

Motion 2017/18:706 av Johanna Haraldsson och Teresa Carvalho (båda S)
A-kassa under studietiden

Motion 2017/18:705 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Fri entré på museer även regionalt och lokalt

Motion 2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Spelreklam och spelberoende

Motion 2017/18:703 av Pia Nilsson (S)
Förstärkt studievägledning

Motion 2017/18:702 av Niklas Karlsson (S)
Bevara minnet av varvsindustrin

Motion 2017/18:701 av Magnus Manhammar (S)
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa

Motion 2017/18:700 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S)
Hbtq+ och kulturen

Motion 2017/18:699 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Idrotten och mänskliga rättigheter

Motion 2017/18:698 av Teres Lindberg (S)
Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik

Motion 2017/18:697 av Pia Nilsson (S)
Sala silvergruva

Motion 2017/18:696 av Hillevi Larsson (S)
Skatteneutralitet mellan boendeformerna

Motion 2017/18:695 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Avskaffa EBO i dess nuvarande form

Motion 2017/18:694 av Isak From och Ida Karkiainen (båda S)
Fordonsbesiktning till rimligt pris

Motion 2017/18:693 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Mälsåkers slott i Sörmland

Motion 2017/18:692 av Hillevi Larsson (S)
Stöd till kvinnojourer

Motion 2017/18:691 av Teres Lindberg (S)
Den svenska demokratin 100 år - Inför republik

Motion 2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Motion 2017/18:689 av Sultan Kayhan (S)
Fler aktiva åtgärder för att motverka mäns våld mot kvinnor

Motion 2017/18:688 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Julita gård som världsarv

Motion 2017/18:687 av Sultan Kayhan (S)
Jämställt bemötande inom hälso- och sjukvården

Motion 2017/18:686 av Monica Haider (S)
Mer byggande i trä

Motion 2017/18:684 av Emilia Töyrä (S)
Instiftande av Roslingpriset

Motion 2017/18:683 av Magnus Manhammar (S)
Garantera studentbostäder

Motion 2017/18:682 av Anna Wallén m.fl. (S)
Skogens roll i en biobaserad ekonomi

Motion 2017/18:681 av Lars Eriksson (S)
Utbildad arbetskraft för ökat bostadsbyggande

Motion 2017/18:680 av Marie Olsson m.fl. (S)
Dalabanans klassificering

Motion 2017/18:679 av Ida Karkiainen (S)
Antibiotikaresistens

Motion 2017/18:678 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Våldsutövande förälder bör ej vara vårdnadshavare

Motion 2017/18:677 av Berit Högman (S)
Villkoren för borgerliga vigselförrättare

Motion 2017/18:676 av Catharina Bråkenhielm och Jörgen Hellman (båda S)
Översyn av reglerna kring alkoholexponering i SVT

Motion 2017/18:675 av Annelie Karlsson och Catharina Bråkenhielm (båda S)
Innovations- och teknikutveckling inom marina näringar

Motion 2017/18:674 av Eva-Lena Jansson och Matilda Ernkrans (båda S)
Alla barns rätt till kultur och idrott

Motion 2017/18:673 av Lars Eriksson m.fl. (S)
Bredbandsutbyggnad i hela landet

Motion 2017/18:672 av Pyry Niemi och Gustaf Lantz (båda S)
Fritidsbanker

Motion 2017/18:671 av Catharina Bråkenhielm (S)
Arbetande hundar i offentliga miljöer

Motion 2017/18:670 av Olle Thorell m.fl. (S)
En nationell digital identifiering som följer eleven genom hela skolsystemet

Motion 2017/18:669 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Säkra välfärden - undersköterskor och barnskötare

Motion 2017/18:668 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Kontanter som betalningsmedel

Motion 2017/18:667 av Gustaf Lantz (S)
Vikten av förskola

Motion 2017/18:666 av Yilmaz Kerimo (S)
Ändrade regler för bostadsrättsföreningar

Motion 2017/18:665 av Anna Wallén (S)
Könsneutrala personnummer

Motion 2017/18:664 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En jämlik folkhälsa - fokus på alkohol- och narkotikapolitik

Motion 2017/18:663 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Jobbskatteavdragen

Motion 2017/18:662 av Gunilla Nordgren och Saila Quicklund (båda M)
Ändra föräldrabalken

Motion 2017/18:661 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ta ljuset till Gotland

Motion 2017/18:660 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Säkerställande av objektivitet i betygsättningen

Motion 2017/18:659 av Gunilla Nordgren (M)
Tillåt friskvårdsbidrag för motionsridning

Motion 2017/18:658 av Gunilla Nordgren (M)
Golf som friskvård

Motion 2017/18:657 av Gunilla Nordgren (M)
Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2017/18:656 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Bilar utan värde

Motion 2017/18:655 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Riksväg 55

Motion 2017/18:654 av Lotta Finstorp (M)
Kollektivtrafiken och kundvalsmodellen

Motion 2017/18:653 av Lotta Finstorp (M)
Sommartid som standardtid

Motion 2017/18:652 av Lotta Finstorp (M)
Dispens för att få köra motorfordon i terräng

Motion 2017/18:651 av Lotta Finstorp (M)
Utbilda fler hantverkare

Motion 2017/18:650 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Reflexväst i personbilar

Motion 2017/18:649 av Lars Beckman (M)
Dubbelspår Gävle-Härnösand

Motion 2017/18:648 av Lars Beckman (M)
Åldersgräns för mopedkörkort

Motion 2017/18:647 av Lars Beckman (M)
Nationell rullstolstaxi

Motion 2017/18:646 av Lars Beckman (M)
Säkerhet ombord på bussar

Motion 2017/18:645 av Lars Beckman (M)
Flexibilitet i fråga om kör- och vilotider

Motion 2017/18:644 av Lars-Arne Staxäng (M)
En översyn för att finna en rimlig balans mellan markägaren och allemansrätten

Motion 2017/18:643 av Olle Felten och David Lång (båda SD)
Kronofogdemyndighetens inriktning 2018

Motion 2017/18:642 av Olle Felten och David Lång (båda SD)
Tullverkets inriktning 2018

Motion 2017/18:641 av Penilla Gunther (KD)
En myndighet för alla transportslag

Motion 2017/18:640 av Penilla Gunther (KD)
Förstatligande av vården genom att använda sjukvårdsregionerna

Motion 2017/18:639 av Penilla Gunther (KD)
Helhetsgrepp om cybersäkerhet för landets infrastruktur

Motion 2017/18:638 av Penilla Gunther (KD)
Mera biobränsle till flyget

Motion 2017/18:637 av Penilla Gunther (KD)
Skattefrihet för miljövänliga elektriska bilvärmesystem i förmånsbilar

Motion 2017/18:636 av Penilla Gunther (KD)
Snabbladdning för elbilar

Motion 2017/18:635 av Penilla Gunther (KD)
Jämställ löner för sommarjobb mellan arbetsgivare

Motion 2017/18:634 av Penilla Gunther (KD)
Flyg- och sjönykterhet

Motion 2017/18:633 av Penilla Gunther (KD)
Gör om Platsbanken till en vikariebank!

Motion 2017/18:632 av Penilla Gunther (KD)
Licens för utövande av frisöryrket

Motion 2017/18:631 av Penilla Gunther (KD)
RUT- och ROT-avdrag utomlands

Motion 2017/18:630 av Penilla Gunther (KD)
Ålder, sjukdom och bilkörning

Motion 2017/18:629 av Anna Hagwall (-)
Nej till skattefinansierad åsiktspåverkan

Motion 2017/18:628 av Anna Hagwall (-)
Inga bidrag utan motprestation till arbetsförmögna människor

Motion 2017/18:627 av Anna Hagwall (-)
Inget ekonomiskt stöd till media, SVT och Sveriges Radio

Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Yrkeslegitimation för undersköterskor

Motion 2017/18:625 av Johan Andersson m.fl. (S)
Bildandet av Ombergs nationalpark

Motion 2017/18:624 av Catharina Bråkenhielm (S)
Skrotbil på privat mark

Motion 2017/18:623 av Catharina Bråkenhielm (S)
Stärk EU:s djurskydd

Motion 2017/18:622 av Catharina Bråkenhielm (S)
Ojämlika skilsmässovillkor

Motion 2017/18:621 av Anna Wallentheim (S)
Könsneutral föräldrapresumtion

Motion 2017/18:620 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Avdragsrätt på fackavgift och arbetslöshetskasseavgift

Motion 2017/18:619 av Catharina Bråkenhielm (S)
Rätt till utlands-ROT

Motion 2017/18:618 av Jamal El-Haj (S)
Översyn av preskriptionstider

Motion 2017/18:617 av Anna Wallentheim (S)
Mobbning

Motion 2017/18:616 av Ingela Nylund Watz och Yilmaz Kerimo (båda S)
Skärp lagstiftningen för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt

Motion 2017/18:615 av Anna-Caren Sätherberg och Kristina Nilsson (båda S)
Ökat bostadsbyggande på landsbygden

Motion 2017/18:614 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S)
Justera en skatteregel för sjömän

Motion 2017/18:613 av Anna Wallentheim (S)
Smittskyddslagen och informationsplikten

Motion 2017/18:612 av Isak From (S)
Nationellt kirurgiskt träningscentrum

Motion 2017/18:611 av Lawen Redar (S)
Åtgärder mot kommersialiseringen av kvinnokroppen

Motion 2017/18:610 av Monica Green m.fl. (S)
Friskvårdsschablon

Motion 2017/18:609 av Niklas Karlsson (S)
Konkurrens på lika villkor

Motion 2017/18:608 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Nationell uppföljning av försök med förkortad heltidsnorm

Motion 2017/18:607 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Enhetlig diskrimineringslagstiftning i EU

Motion 2017/18:606 av Hillevi Larsson (S)
Allmän visstid

Motion 2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. (S)
Lärarutbildning och forskning

Motion 2017/18:604 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S)
Minoritetsspråk i äldreomsorgen

Motion 2017/18:603 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Inkomstklyftorna i Sverige

Motion 2017/18:602 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Utbyggnad av Skånebanan mellan Helsingborg och Kristianstad

Motion 2017/18:601 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S)
E4:s dragning genom Västernorrland och Västerbotten

Motion 2017/18:600 av Anna Wallentheim (S)
Blodgivning

Motion 2017/18:599 av Anna Wallén (S)
Skärpta straff för sexköp i Sverige och utomlands

Motion 2017/18:598 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Äldre hbt-personer

Motion 2017/18:597 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S)
Sparbankerna

Motion 2017/18:596 av Agneta Gille (S)
Minska antalet vildsvin

Motion 2017/18:595 av Mattias Jonsson (S)
Ordningsvakters förordningsområde

Motion 2017/18:594 av Carina Ohlsson och Monica Green (båda S)
Haverikommission för att begränsa spridning av porr

Motion 2017/18:593 av Hillevi Larsson (S)
Skolfam för familjehemsplacerade barn

Motion 2017/18:592 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Järnvägen i Fyrbodal

Motion 2017/18:591 av Hillevi Larsson (S)
Äldreombudsman

Motion 2017/18:590 av Catharina Bråkenhielm (S)
Obligatorisk id-märkning och registrering av katter

Motion 2017/18:589 av Magnus Manhammar (S)
Förbud mot radioreklam som innehåller störande trafikljud

Motion 2017/18:588 av Catharina Bråkenhielm och Kenneth G Forslund (båda S)
Skatter och avgifter för hyresrätter

Motion 2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Datacenter och digital industri

Motion 2017/18:586 av Caroline Helmersson Olsson och Sara Karlsson (båda S)
Tillsvidareanställning som norm på svensk arbetsmarknad

Motion 2017/18:585 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Minimibelopp vid fakturering av vägavgifter

Motion 2017/18:584 av Gunilla Svantorp och Caroline Helmersson Olsson (båda S)
Arbetskläder inom förskola och annan pedagogisk verksamhet

Motion 2017/18:583 av Hanna Westerén (S)
Förstärkta insatser mot skattefusk

Motion 2017/18:582 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Beskattning av person med långvarig sjukdom

Motion 2017/18:581 av Hanna Westerén (S)
Färre delade turer

Motion 2017/18:580 av Hanna Westerén (S)
Rättvisa skattevillkor för olika upplåtelseformer

Motion 2017/18:579 av Lennart Axelsson (S)
Det värsta skräpet

Motion 2017/18:578 av Lennart Axelsson och Hanna Westerén (båda S)
Beskattning av ekonomiska föreningar

Motion 2017/18:577 av Robert Hannah (L)
Förtryck och våld på asylboenden

Motion 2017/18:576 av Jan Björklund m.fl. (L)
Skärpta aktioner mot Ryssland

Motion 2017/18:575 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Krigsmaterielexport till länder i en väpnad konflikt

Motion 2017/18:574 av Anna Hagwall (-)
Inga skattefinansierade stöd till kulturföreningar, politiska organisationer och religiösa samfund

Motion 2017/18:573 av Anna Hagwall (-)
Välfärd för dem som har byggt upp den

Motion 2017/18:572 av Anna Hagwall (-)
Ledamot ska sitta högst två mandatperioder i riksdagen

Motion 2017/18:571 av Anna Hagwall (-)
Flyktingstatus tills det har löst sig i flyktingens hemland

Motion 2017/18:570 av Anna Hagwall (-)
Rätt till en obeskattad inkomst som man kan leva på

Motion 2017/18:569 av Anna Hagwall (-)
Återta uppehållstillstånd

Motion 2017/18:568 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal biståndspolitik

Motion 2017/18:567 av Anna Hagwall (-)
Upprepad kontroll av uppehållstillstånd från 2015

Motion 2017/18:566 av Anna Hagwall (-)
Skolans uppgift är kunskapsförmedling

Motion 2017/18:565 av Anna Hagwall (-)
Ingen skattefinansiering av lek och hobbykurser

Motion 2017/18:564 av Anna Hagwall (-)
Giltig identitetshandling som krav

Motion 2017/18:563 av Anna Hagwall (-)
Nyanländas beredskap för arbetsmarknaden

Motion 2017/18:562 av Anna Hagwall (-)
Arbetstillstånd enbart i bristyrken

Motion 2017/18:561 av Anna Hagwall (-)
Nyinvalda riksdagsledamöter ska svära en ed

Motion 2017/18:560 av Anna Hagwall (-)
Enbart svenska medborgare som kandidater till riksdagen

Motion 2017/18:559 av Anna Hagwall (-)
Ställ höga krav på kandidat till riksdagen

Motion 2017/18:558 av Anna Hagwall (-)
Reducera riksdagen till 199 ledamöter

Motion 2017/18:557 av Anna Hagwall (-)
Tjänstemannaansvar för penningtransfereringar

Motion 2017/18:556 av Olle Felten och David Lång (båda SD)
Säkra äganderätten i lagfartsärenden

Motion 2017/18:555 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2017/18:554 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
För militär alliansfrihet

Motion 2017/18:552 av Patrick Reslow (-)
Priserna på Öresundsbron

Motion 2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L)
Regional utveckling

Motion 2017/18:550 av Patrick Reslow (-)
Sänkt åldersgräns för inköp på Systembolaget

Motion 2017/18:549 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL)

Motion 2017/18:547 av Dennis Dioukarev (SD)
Flyttavgifter för pensionsförsäkringar

Motion 2017/18:546 av Dennis Dioukarev (SD)
Företagsamhet bland unga

Motion 2017/18:545 av Dennis Dioukarev (SD)
Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2017/18:543 av Dennis Dioukarev (SD)
Så får fler unga sin första bostad

Motion 2017/18:542 av Dennis Dioukarev (SD)
Startlån för unga vuxna

Motion 2017/18:541 av Dennis Dioukarev (SD)
Privata företag vid förrättningar

Motion 2017/18:540 av Dennis Dioukarev (SD)
Räntetak

Motion 2017/18:539 av Dennis Dioukarev (SD)
Starta-eget-lån för unga vuxna

Motion 2017/18:538 av Julia Kronlid (SD)
Tillåt dubbdäck fram till den 30 april

Motion 2017/18:537 av Patrick Reslow (-)
Avskaffande av de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen

Motion 2017/18:536 av Patrick Reslow (-)
Nedskräpning

Motion 2017/18:535 av Patrick Reslow (-)
Metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn

Motion 2017/18:534 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Västsahara

Motion 2017/18:533 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)
Afrika söder om Sahara

Motion 2017/18:532 av Stig Henriksson m.fl. (V)
En feministisk säkerhetspolitik

Motion 2017/18:531 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Alla ska kunna leva på sin pension

Motion 2017/18:530 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)
Latinamerika

Motion 2017/18:529 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)
Nordafrika och Mellanöstern

Motion 2017/18:528 av Ali Esbati m.fl. (V)
Medlingsinstitutets uppdrag

Motion 2017/18:527 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Sfi

Motion 2017/18:526 av Finn Bengtsson och Jessika Roswall (båda M)
Nationella prov

Motion 2017/18:525 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M)
Folkhögskolornas roll

Motion 2017/18:524 av Jeff Ahl (SD)
Minnesdag för de som stupat för Sveriges och Nordens frihet

Motion 2017/18:523 av Jan Björklund m.fl. (L)
Höj läraryrkets status

Motion 2017/18:522 av Jan Björklund m.fl. (L)
Lärande förskola

Motion 2017/18:521 av Jan Björklund m.fl. (L)
En lärarutbildning av hög kvalitet

Motion 2017/18:520 av Jan Björklund m.fl. (L)
En statlig skola för likvärdighet

Motion 2017/18:519 av Gunilla Nordgren (M)
Fler undervisningsdagar i skolan

Motion 2017/18:518 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Påskynda utbyggnaden av E18

Motion 2017/18:517 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Underlätta pendling mellan Västerås och Enköping

Motion 2017/18:516 av Lars Beckman (M)
Enskilda vägar

Motion 2017/18:515 av Lars Beckman (M)
Bekämpning av mygg

Motion 2017/18:514 av Lars Beckman (M)
Avskrivning av studieskuld

Motion 2017/18:513 av Lars Beckman och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Effektivare kontroller på vägarna

Motion 2017/18:512 av Lars Beckman (M)
Friktionsdäck på sommaren

Motion 2017/18:511 av Lars Beckman (M)
Översyn av dubbdäcksförbuden

Motion 2017/18:510 av Lars Beckman (M)
Vägbelysning i hela landet

Motion 2017/18:509 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Inrätta ett nationellt biljettsystem inom kollektivtrafiken

Motion 2017/18:508 av Lars Tysklind (L)
Belastning av elnätet

Motion 2017/18:507 av Tina Acketoft och Said Abdu (båda L)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:506 av Christina Örnebjär (L)
Uppföljning av de barn som placerats i samhällets vård

Motion 2017/18:505 av Christina Örnebjär (L)
Kvarntorpshögen - industriminne och tickande miljöbomb

Motion 2017/18:504 av Robert Hannah (L)
Det fria ordets dag

Motion 2017/18:503 av Robert Hannah (L)
Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2022 års kommunalval

Motion 2017/18:502 av Robert Hannah (L)
En feministisk asylpolitik

Motion 2017/18:501 av Robert Hannah (L)
Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg

Motion 2017/18:500 av Robert Hannah (L)
Ingen pensionär ska leva under fattigdomsgränsen

Motion 2017/18:499 av Robert Hannah (L)
Hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2017/18:498 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L)
Folkmordet Seyfo i läroplanen

Motion 2017/18:497 av Robert Hannah (L)
Förbjud social förtur för återvändande terrorister

Motion 2017/18:496 av Robert Hannah (L)
Höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn

Motion 2017/18:495 av Robert Hannah (L)
Inför medborgerlig förslagsrätt till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige

Motion 2017/18:494 av Robert Hannah (L)
Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande

Motion 2017/18:493 av Robert Hannah (L)
Stoppa kriminaliteten på deep web

Motion 2017/18:492 av Robert Hannah (L)
Uppmärksamma de kvinnliga pionjärerna till demokratins 100-årsdag

Motion 2017/18:491 av Robert Hannah (L)
F-skattsedel från födsel eller uppehållstillstånd

Motion 2017/18:490 av Jeff Ahl (SD)
Nordiskt vägval

Motion 2017/18:489 av Olle Felten (SD)
Visa sambandet mellan punktskatter och användning av indragna skattemedel

Motion 2017/18:488 av Olle Felten (SD)
Stärk kravet på eget ansvar för godkända säkerheter för bolån för finansiella institut

Motion 2017/18:487 av Olle Felten och David Lång (båda SD)
Skatteverkets inriktning 2018

Motion 2017/18:486 av Jeff Ahl (SD)
Totalförsvarskunskap i högstadiet

Motion 2017/18:485 av Mathias Tegnér (S)
Om att minska utsläppen av växthusgaser

Motion 2017/18:484 av Mathias Tegnér (S)
Om utvecklingen i länderna vid Afrikas horn

Motion 2017/18:483 av Mathias Tegnér (S)
Om en rättvis politik för Västsahara

Motion 2017/18:482 av Mathias Tegnér (S)
Om sexuell och reproduktiv hälsa

Motion 2017/18:481 av Mathias Tegnér (S)
Organdonationer

Motion 2017/18:480 av Mathias Tegnér (S)
Om en vardag fri från gifter

Motion 2017/18:479 av Mathias Tegnér (S)
Om modern brottslighet

Motion 2017/18:478 av Mathias Tegnér och Alexandra Völker (båda S)
Om skydd för våldsutsatta kvinnor

Motion 2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L)
Högre utbildning med kvalitet

Motion 2017/18:473 av Cecilia Widegren (M)
E20 som projektväg för laddstolpar

Motion 2017/18:472 av Cecilia Widegren (M)
Länen förtjänar en landshövding

Motion 2017/18:471 av Cecilia Widegren (M)
Minskad administration för företagare

Motion 2017/18:470 av Cecilia Widegren (M)
Stärk internationell utbildning i Sverige

Motion 2017/18:469 av Cecilia Widegren (M)
Dags för lex Dominique

Motion 2017/18:468 av Lars-Arne Staxäng (M)
Tillgängliggörande av det digitala samhället - få fler medborgare att ta del av det digitala samhället

Motion 2017/18:467 av Finn Bengtsson och Sotiris Delis (båda M)
Det offentliga åtagandet

Motion 2017/18:466 av Finn Bengtsson (M)
Bolagsverkets regler

Motion 2017/18:465 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M)
Villkoren för äldre på arbetsmarknaden

Motion 2017/18:464 av Finn Bengtsson (M)
Högersväng vid rödljus

Motion 2017/18:463 av Lars-Arne Staxäng (M)
En ny kommunreform

Motion 2017/18:462 av Lars-Arne Staxäng (M)
Geriatrisk kompetens

Motion 2017/18:461 av Lars-Arne Staxäng (M)
Förtydligande av regelverket för provsmakning av öl vid bryggerier

Motion 2017/18:460 av Lars-Arne Staxäng (M)
Reformering och konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen

Motion 2017/18:459 av Finn Bengtsson (M)
Universitetssjukhus

Motion 2017/18:458 av Finn Bengtsson (M)
Grundutbildningen för läkare

Motion 2017/18:457 av Tuve Skånberg (KD)
Stärkande av kunskapen om religionens betydelse i internationella relationer

Motion 2017/18:456 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD)
Religionsfrihet

Motion 2017/18:455 av Tuve Skånberg (KD)
Odlingsfria zoner längs vattendrag

Motion 2017/18:454 av Tuve Skånberg (KD)
Kristnas utsatthet

Motion 2017/18:453 av Tuve Skånberg (KD)
Införande av sommartid året runt

Motion 2017/18:452 av Tuve Skånberg (KD)
Förebygga ungdomsbrottslighet

Motion 2017/18:451 av Maria Weimer m.fl. (L)
Utredning om läkarassisterat livsslut

Motion 2017/18:450 av Robert Hannah (L)
Begränsa apanaget till statschef och tronarvinge

Motion 2017/18:449 av Robert Hannah (L)
Adoptioner för samkönade par

Motion 2017/18:448 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg

Motion 2017/18:447 av Mathias Sundin och Lars Tysklind (båda L)
Tillgång till öppna geodata

Motion 2017/18:446 av Robert Hannah (L)
Skapa en FN-konvention om cyberkrigföring

Motion 2017/18:445 av Robert Hannah (L)
Medborgerlig förslagsrätt till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige

Motion 2017/18:444 av Robert Hannah (L)
Situationen för hbtq-flyktingar

Motion 2017/18:443 av Robert Hannah (L)
Säkerställande att myndigheten Statens museer för världskultur har sitt säte i Göteborg

Motion 2017/18:442 av Robert Hannah (L)
Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2017/18:441 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L)
Slopat krav på turistvisum för civila ryska medborgare

Motion 2017/18:440 av Robert Hannah (L)
Höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn

Motion 2017/18:439 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L)
Stöd till män för ett mer jämställt Sverige

Motion 2017/18:438 av Robert Hannah (L)
Namnändring av Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt Airport

Motion 2017/18:437 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (båda L)
Landsförräderi

Motion 2017/18:436 av Robert Hannah (L)
Jämställd idrott

Motion 2017/18:435 av Robert Hannah (L)
Internationalisering av den svenska skolan

Motion 2017/18:434 av Robert Hannah (L)
Utred omfattningen av hedersrelaterat förtryck mot hbtq-personer

Motion 2017/18:433 av Robert Hannah (L)
Gör det möjligt att studera esperanto i Sverige

Motion 2017/18:432 av Robert Hannah (L)
Säkerställ individens integritet vid datainsamling

Motion 2017/18:431 av Robert Hannah (L)
Skapa en FN-konvention om cyberkrigföring

Motion 2017/18:430 av Robert Hannah (L)
Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2017/18:429 av Robert Hannah (L)
Turkiets brott mot mänskliga rättigheter

Motion 2017/18:428 av Christina Örnebjär (L)
Sluta hatta med tiden

Motion 2017/18:427 av Christina Örnebjär (L)
Se över patientavgifter vid tvångsvård

Motion 2017/18:426 av Christina Örnebjär (L)
Byt namn på särskolan

Motion 2017/18:425 av Christina Örnebjär och Lars Tysklind (båda L)
Krav på syntest vid körkortsförnyelse

Motion 2017/18:424 av Christina Örnebjär m.fl. (L)
Barns rätt till umgänge med närstående personer

Motion 2017/18:423 av Christina Örnebjär m.fl. (L)
Stöd vid avslag på en asylansökan

Motion 2017/18:422 av Christina Örnebjär och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Kommunsammanslagningar och likvärdighet i hela landet

Motion 2017/18:421 av Christina Örnebjär (L)
Infrastruktur i Örebro och Värmlands län

Motion 2017/18:420 av Christina Örnebjär (L)
Barns rätt vid vårdnadstvister

Motion 2017/18:419 av Christina Örnebjär (L)
Arbete mot exploatering av barn

Motion 2017/18:418 av Christina Örnebjär (L)
Barn som har en förälder med kognitiva svårigheter

Motion 2017/18:417 av Said Abdu och Barbro Westerholm (båda L)
Reglering av nanoteknik vid framställning av läkemedel och medicintekniska produkter

Motion 2017/18:416 av Barbro Westerholm (L)
Förvaltare och gode män

Motion 2017/18:415 av Barbro Westerholm (L)
Utredning om trafikmedicinska centrum

Motion 2017/18:414 av Said Abdu och Barbro Westerholm (båda L)
Översyn av regelverket för medicintekniska produkter avsedda för implantation

Motion 2017/18:413 av Christina Örnebjär (L)
Barn och unga i häkte

Motion 2017/18:412 av Tina Acketoft (L)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:411 av Christina Örnebjär m.fl. (L)
Hänsyn till barns skäl till asyl och uppehållstillstånd

Motion 2017/18:410 av Christina Örnebjär (L)
Missbruk och riskbruk

Motion 2017/18:409 av Maria Weimer (L)
Underlätta för fler snubbelstenar

Motion 2017/18:408 av Maria Weimer (L)
Framtidssäkra SOS Alarm

Motion 2017/18:407 av Maria Weimer (L)
Låt svenska Europaparlamentariker tala i Sveriges riksdag

Motion 2017/18:406 av Allan Widman och Birgitta Ohlsson (båda L)
Minnesplats för veteransoldater

Motion 2017/18:405 av Barbro Westerholm (L)
Cigarettfimpen - världens vanligaste skräp

Motion 2017/18:404 av Bengt Eliasson och Said Abdu (båda L)
Stärk hästnäringen

Motion 2017/18:403 av Bengt Eliasson och Robert Hannah (båda L)
Rätten till teckenspråkstolk

Motion 2017/18:402 av Jan Björklund m.fl. (L)
Inrätta ett demokratimuseum och hylla Nils Edén

Motion 2017/18:401 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Idrottsföreningar och friluftsliv i sociallagstiftningen

Motion 2017/18:400 av Jan Ericson (M)
Tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbeten

Motion 2017/18:399 av Jan Ericson (M)
Alternativa arbetsförmedlingar

Motion 2017/18:398 av Jan Ericson (M)
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Motion 2017/18:397 av Jan Ericson (M)
Pant på batterier

Motion 2017/18:396 av Jan Ericson (M)
Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning

Motion 2017/18:395 av Jan Ericson (M)
Studielån för körkort

Motion 2017/18:394 av Jan Ericson (M)
Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Motion 2017/18:393 av Jan Ericson (M)
Alternativ till användningen av vägsalt

Motion 2017/18:392 av Jan Ericson (M)
Avregistrering av skrotbilar

Motion 2017/18:391 av Jan Ericson (M)
Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

Motion 2017/18:390 av Jan Ericson (M)
Avskaffa avgiften för av- och påställning av fordon

Motion 2017/18:389 av Jan Ericson (M)
Redovisning av infrastrukturinvesteringar

Motion 2017/18:388 av Jan Ericson (M)
Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget

Motion 2017/18:387 av Jan Ericson (M)
Avskaffa statens stöd till genusforskning

Motion 2017/18:386 av Jan Ericson (M)
Pant på lågenergilampor

Motion 2017/18:385 av Gunilla Nordgren och Thomas Finnborg (båda M)
Bättre jämförelser i omsorgen

Motion 2017/18:384 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Turordningsreglerna

Motion 2017/18:383 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Trygghetsboende

Motion 2017/18:382 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Ungas psykiska ohälsa

Motion 2017/18:381 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Informationsplikten

Motion 2017/18:380 av Nina Lundström (L)
Äldres rättigheter i den nationella minoritetspolitiken

Motion 2017/18:379 av Nina Lundström (L)
Barnens tillgång till friluftsmuseet Skansen

Motion 2017/18:378 av Nina Lundström (L)
Möjliggör karriärbyte - modernisera regelverken

Motion 2017/18:377 av Nina Lundström (L)
Individuellt friskvårdsavdrag för ökad hälsa

Motion 2017/18:376 av Nina Lundström (L)
Ridsport som friskvårdsförmån

Motion 2017/18:375 av Nina Lundström (L)
Barnens rätt till gröna ytor

Motion 2017/18:374 av Nina Lundström m.fl. (L)
Ägarlägenheter

Motion 2017/18:373 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L)
Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2017/18:372 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Inför territorialprincipen vid medborgarskap

Motion 2017/18:371 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L)
Förbjud vilda djur på cirkus

Motion 2017/18:370 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L)
Demokratikanon

Motion 2017/18:369 av Birgitta Ohlsson m.fl. (L)
Avskaffa personvalsspärrarna

Motion 2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L)
Obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan

Motion 2017/18:367 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L)
Införande av republik

Motion 2017/18:366 av Birgitta Ohlsson (L)
Minkars rätt till naturligt beteende

Motion 2017/18:365 av Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L)
Straffskärpning vid våld mot förtroendevalda

Motion 2017/18:364 av Nina Lundström (L)
Bospara till första bostaden

Motion 2017/18:363 av Nina Lundström (L)
BID - Business Improvement Districts

Motion 2017/18:362 av Nina Lundström (L)
Utveckla klimatsmarta styrmedel för livsmedel

Motion 2017/18:361 av Nina Lundström (L)
Förstärk den personliga integriteten

Motion 2017/18:360 av Nina Lundström (L)
Inrätta ett hållbarhetsutskott i riksdagen

Motion 2017/18:359 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
SBAB som garanter för att hela Sverige växer

Motion 2017/18:351 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)
Ersättning till lokförare vid personpåkörning

Motion 2017/18:350 av Thomas Finnborg (M)
Likvärdig kvalitet på medgivandeutredningar vid adoption

Motion 2017/18:349 av Thomas Finnborg (M)
Återkallande av läkarlegitimationer

Motion 2017/18:348 av Edward Riedl (M)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2017/18:346 av Thomas Finnborg och Gunilla Nordgren (båda M)
Höjda sanktioner och kvalitetsgränser för en bättre äldreomsorg

Motion 2017/18:345 av Thomas Finnborg och Sotiris Delis (båda M)
Förebyggande arbete mot förtryck, diskriminering och våld i hederns namn

Motion 2017/18:344 av Thomas Finnborg (M)
Organdonatorer

Motion 2017/18:340 av Johnny Skalin (SD)
Förändrat nämndemannasystem

Motion 2017/18:339 av Johnny Skalin (SD)
Förstatligande av sjukvården

Motion 2017/18:338 av Johnny Skalin (SD)
Förpackningsdatum på livsmedel

Motion 2017/18:337 av Johnny Skalin (SD)
Tvingande folkomröstningar

Motion 2017/18:336 av Johnny Skalin (SD)
Direktdemokrati och folkomröstningar

Motion 2017/18:335 av Johnny Skalin (SD)
Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall

Motion 2017/18:333 av Johnny Skalin (SD)
Mobbning i skolan

Motion 2017/18:332 av Johnny Skalin (SD)
Avgiftsfri E4-bro i Sundsvall

Motion 2017/18:331 av Johnny Skalin (SD)
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

Motion 2017/18:330 av Johnny Skalin (SD)
Identitetsstölder

Motion 2017/18:328 av Johnny Skalin (SD)
Införande av en författningsdomstol

Motion 2017/18:327 av Johnny Skalin (SD)
Innehållsförteckning på mat i restauranger

Motion 2017/18:326 av Johnny Skalin (SD)
Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare

Motion 2017/18:325 av Johnny Skalin (SD)
Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2017/18:322 av Björn Rubenson (KD)
Inrättandet av familjedomstolar

Motion 2017/18:321 av Edward Riedl (M)
Fribelopp vid högre studier

Motion 2017/18:320 av Edward Riedl (M)
Valhemligheten

Motion 2017/18:319 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:318 av Edward Riedl och Finn Bengtsson (båda M)
Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Motion 2017/18:317 av Edward Riedl (M)
Barnperspektiv hos myndigheter

Motion 2017/18:316 av Edward Riedl (M)
Återinförande av kömiljarden

Motion 2017/18:315 av Stefan Jakobsson (SD)
Schengenavtalet och djur som färdas över Sveriges gränser

Motion 2017/18:314 av Stefan Jakobsson (SD)
Golf som friskvårdsbidragsaktivitet

Motion 2017/18:313 av Stefan Jakobsson (SD)
Omvandla Sjätte buffert-AP-fonden till en investeringsfond

Motion 2017/18:312 av Stefan Jakobsson (SD)
Statistik över brott och gärningsmännens nationalitet

Motion 2017/18:311 av Stefan Jakobsson (SD)
Ett kontrakt för alla nyanlända

Motion 2017/18:310 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)
Retroaktiv åldersbedömning på ensamkommande

Motion 2017/18:309 av Stefan Jakobsson (SD)
Körtesta förare från 65 år

Motion 2017/18:308 av Stefan Jakobsson (SD)
Ett digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka genomströmningen samt öka patientsäkerheten

Motion 2017/18:304 av Thomas Finnborg (M)
Skärpning av tobakslagen

Motion 2017/18:303 av Thomas Finnborg (M)
Ordning och reda i skönhetsbranschen

Motion 2017/18:302 av Thomas Finnborg (M)
En ny socialtjänstreform

Motion 2017/18:301 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Spridning av tuberkulos

Motion 2017/18:300 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Statens ansvar för dåliga skolor

Motion 2017/18:299 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Flygtrafik till Gotland

Motion 2017/18:298 av Jesper Skalberg Karlsson och Sofia Fölster (båda M)
Ungdomsförbundens plats i skolan

Motion 2017/18:297 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Byggnormerna

Motion 2017/18:296 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Gårdsförsäljning

Motion 2017/18:295 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Övervakningskameror

Motion 2017/18:292 av Niclas Malmberg (MP)
Reformerad kemikalieskatt

Motion 2017/18:291 av Niclas Malmberg (MP)
Skarp avslutning på nyförsäljning av fossilbränsledrivna bilar

Motion 2017/18:290 av Jan Lindholm (MP)
Tillgång till litteratur för synskadade

Motion 2017/18:289 av Jan Lindholm (MP)
Lagstiftning om penningenhet i grundlag

Motion 2017/18:288 av Jan Lindholm (MP)
Fri motionsrätt i riksdagen

Motion 2017/18:287 av Jan Lindholm (MP)
Vätgassamhället kommer med stora kliv

Motion 2017/18:286 av Jan Lindholm (MP)
Förbud mot tunga oljor i Arktis

Motion 2017/18:285 av Jan Lindholm (MP)
Solenergi på riksdagens tak

Motion 2017/18:284 av Jan Lindholm (MP)
Dubbelspåret mellan Falun och Borlänge

Motion 2017/18:283 av Jan Lindholm (MP)
Biokolmetoden

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP)
One Health

Motion 2017/18:281 av Jan Lindholm (MP)
Rökförbud i riksdagen

Motion 2017/18:280 av Jan Lindholm (MP)
Luleälvens framtid

Motion 2017/18:279 av Ola Johansson (C)
Översyn av EBO-lagstiftningen

Motion 2017/18:278 av Ola Johansson och Helena Lindahl (båda C)
Motverka människohandel, prostitution och sexköp

Motion 2017/18:277 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Behovet av förvaltande allmän jakt på säl

Motion 2017/18:276 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Gasutvinning

Motion 2017/18:275 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)
Vargstammens storlek och skyddsjakt på varg i fårskötselområden

Motion 2017/18:274 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C)
Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning

Motion 2017/18:273 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Avskaffande av radio- och tv-avgiften

Motion 2017/18:272 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Förenkling av licenshantering vid vapenbyte

Motion 2017/18:271 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)
Stiftelsers fördelar vid konkurrens om skogs- och jordbruksmark

Motion 2017/18:270 av Staffan Danielsson och Solveig Zander (båda C)
Jordförvärvslagen

Motion 2017/18:269 av Staffan Danielsson (C)
Förhindrande av falska konkursansökningar

Motion 2017/18:268 av Staffan Danielsson (C)
Mindre fosforläckage genom reduktionsfiske

Motion 2017/18:267 av Staffan Danielsson (C)
Minska kraftigt rovdjursdödandet av renar

Motion 2017/18:266 av Staffan Danielsson (C)
Likställande av mopedbilar med A- och epatraktorer

Motion 2017/18:265 av Staffan Danielsson (C)
Krafttag mot de som bedrar välfärden

Motion 2017/18:264 av Eskil Erlandsson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)
Trafikskadat vilt

Motion 2017/18:263 av Staffan Danielsson (C)
Fingeravtryck och ansiktsidentifiering

Motion 2017/18:262 av Staffan Danielsson (C)
Garantipension och vanlig pension

Motion 2017/18:261 av Staffan Danielsson (C)
Stångådalsbanan, Tjustbanan och riksväg 35

Motion 2017/18:260 av Staffan Danielsson (C)
Arbetsmiljö i skolan

Motion 2017/18:259 av Solveig Zander och Annika Qarlsson (båda C)
Lipödem - en sjukdom där det behövs mer forskning och kunskap och bättre vård

Motion 2017/18:258 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (båda C)
Abortregister

Motion 2017/18:257 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C)
Förenklade regler för omräkning av andelstal i vägsamfälligheter

Motion 2017/18:256 av Solveig Zander (C)
En bättre skolmiljö

Motion 2017/18:255 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
En klok och effektiv markanvändning

Motion 2017/18:254 av Annika Qarlsson och Helena Lindahl (båda C)
En mer jämlik förlossningsvård

Motion 2017/18:253 av Per-Ingvar Johnsson (C)
Dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Kristianstad

Motion 2017/18:252 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Delgivning vid inskränkning av äganderätten

Motion 2017/18:251 av Thomas Finnborg (M)
Nationell handlingsplan mot antisemitism

Motion 2017/18:250 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Långsiktig miljöklassificering i fordonssektorn

Motion 2017/18:249 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Obligatorisk flytväst i fritidsbåt

Motion 2017/18:248 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Lag om bakåtvända bilbarnstolar

Motion 2017/18:247 av Edward Riedl (M)
Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri

Motion 2017/18:246 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C)
Skrotningspremie för gamla bilar

Motion 2017/18:245 av Anders Åkesson och Peter Helander (båda C)
Markintrång

Motion 2017/18:244 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)
Egenanställning

Motion 2017/18:243 av Solveig Zander (C)
Kommunala pensionärsråd

Motion 2017/18:242 av Solveig Zander (C)
Fler åtgärder mot rökning

Motion 2017/18:241 av Solveig Zander (C)
Studie- och yrkesvägledning för äldre

Motion 2017/18:240 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)
Dansbandsmomsen

Motion 2017/18:239 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)
Forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk

Motion 2017/18:238 av Anders Åkesson och Staffan Danielsson (båda C)
Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2017/18:237 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C)
Överlåtelse av tillstånd att fiska ål

Motion 2017/18:236 av Anders Åkesson (C)
Okunskap hindrar kooperationen i Sverige

Motion 2017/18:235 av Anders Åkesson (C)
Översyn av kraven för taxilegitimation

Motion 2017/18:234 av Anders Åkesson (C)
Indexering av gränsen för gåvor till anställda

Motion 2017/18:233 av Anders Åkesson (C)
Vattenbrist

Motion 2017/18:232 av Solveig Zander (C)
Personer med sjukersättning ska få lön

Motion 2017/18:231 av Solveig Zander (C)
Gårdsförsäljning av öl och vin

Motion 2017/18:230 av Anders Åkesson (C)
Fågeln skarv

Motion 2017/18:229 av Said Abdu (L)
Stoppa pojkrumsfascisterna, lex Kronan

Motion 2017/18:228 av Jan Björklund m.fl. (L)
Feministisk utrikespolitik

Motion 2017/18:225 av Jan Björklund m.fl. (L)
Medlemskap i Nato

Motion 2017/18:224 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Civiläktenskap och obligatorisk civil vigsel

Motion 2017/18:223 av Bengt Eliasson (L)
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Motion 2017/18:222 av Bengt Eliasson (L)
Nationell handlingsplan för suicidprevention

Motion 2017/18:221 av Said Abdu (L)
Skärpta straff för onykterhet i trafiken

Motion 2017/18:220 av Lars Tysklind (L)
Bevarandet av det rörliga och det flytande kulturarvet

Motion 2017/18:219 av Maria Weimer (L)
Scenkonst till alla barn

Motion 2017/18:218 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Möjlighet till föräldraledighet från politiska uppdrag

Motion 2017/18:217 av Lars Tysklind och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Folkbokföring vid dubbelt boende

Motion 2017/18:216 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Vårdnadshavares rätt till information

Motion 2017/18:215 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Utbyggnad av riksväg 26

Motion 2017/18:214 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Bullerservitut

Motion 2017/18:213 av Lars Tysklind (L)
Bohusbanan och Lysekilsbanan

Motion 2017/18:212 av Lars Tysklind (L)
Ersättande av färjetrafik med broar

Motion 2017/18:211 av Lars Tysklind (L)
En ändrad organisering av landets lantmäteriverksamhet

Motion 2017/18:210 av Lars Tysklind och Said Abdu (båda L)
Slussleden i Trollhätte kanal

Motion 2017/18:209 av Bengt Eliasson (L)
Rätt till undervisning i punktskrift

Motion 2017/18:208 av Bengt Eliasson (L)
Stärk skolhälsovården

Motion 2017/18:207 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Rusta upp järnvägsstråken Halmstad-Markaryd och Halmstad-Nässjö

Motion 2017/18:206 av Said Abdu (L)
Brottsoffers rätt till statlig ersättning

Motion 2017/18:205 av Said Abdu och Fredrik Malm (båda L)
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2017/18:204 av Edward Riedl (M)
Fribelopp vid högre studier

Motion 2017/18:203 av Edward Riedl (M)
Kunskapscentrum för deep brain stimulation (DBS) i Umeå

Motion 2017/18:202 av Edward Riedl (M)
Ideellt arbetande idrottslärare

Motion 2017/18:201 av Thomas Finnborg (M)
Förutsättningarna för industriföretag

Motion 2017/18:200 av Ola Johansson (C)
Förenklad delning av patientinformation

Motion 2017/18:199 av Ola Johansson (C)
Tillåt fler språk än svenska vid myndighetsutövning

Motion 2017/18:198 av Ola Johansson (C)
Förlängd nedfrysningstid för befruktade äggceller

Motion 2017/18:197 av Ola Johansson (C)
Stoppa förekomsten av fruimport och våld mot anknytningskvinnor

Motion 2017/18:196 av Ola Johansson (C)
Båtcharterföretag och föreningsdriven passagerartrafik

Motion 2017/18:195 av Ola Johansson (C)
Jämställt bistånd för miljö och klimat

Motion 2017/18:193 av Markus Wiechel (SD)
Lätt mc med B-körkort

Motion 2017/18:192 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Minskad användning av palmolja

Motion 2017/18:191 av Markus Wiechel (SD)
Märkning av salthalt

Motion 2017/18:190 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Nationellt journalsystem för en bättre sjukvård

Motion 2017/18:189 av Markus Wiechel (SD)
Privat- och hushållsekonomi i skolan

Motion 2017/18:188 av Markus Wiechel (SD)
Polisens åtkomst till hälso- och sjukhusuppgifter rörande krigs- eller terrorbrott

Motion 2017/18:187 av Markus Wiechel (SD)
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen

Motion 2017/18:186 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2017/18:185 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur

Motion 2017/18:184 av Markus Wiechel (SD)
Slopat bistånd till PLO

Motion 2017/18:183 av Markus Wiechel (SD)
Bekämpa hemlöshet genom "bostad först"

Motion 2017/18:182 av Markus Wiechel (SD)
En levande och välmående skärgård

Motion 2017/18:181 av Markus Wiechel (SD)
Fotboja på utvisningsdömda

Motion 2017/18:180 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Ersättning för narkolepsi till följd av Pandemrixvaccinering

Motion 2017/18:179 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Förbud mot delfinarier

Motion 2017/18:178 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2017/18:177 av Markus Wiechel (SD)
Företagsamhet i skolan

Motion 2017/18:176 av Markus Wiechel (SD)
Internationellt erkänd deklaration om djurs välfärd

Motion 2017/18:175 av Edward Riedl (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2017/18:174 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD)
Extra stöd till svensk damhockey

Motion 2017/18:173 av Jeff Ahl och Markus Wiechel (båda SD)
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur

Motion 2017/18:172 av Jeff Ahl (SD)
Kortare sjuksköterskeutbildning för undersköterskor

Motion 2017/18:171 av Jeff Ahl (SD)
Lagstiftning och rekommendationer för att motverka ett kontantlöst samhälle

Motion 2017/18:170 av Jeff Ahl (SD)
Livstidsstraff för pedofiler

Motion 2017/18:169 av Jeff Ahl (SD)
Militär utrustning hemma för effektivare mobilisering

Motion 2017/18:168 av Jeff Ahl och Björn Söder (båda SD)
Motverkande av subversiv kriminell aktivitet

Motion 2017/18:167 av Jeff Ahl (SD)
Rimliga arvoden för riksdagsledamöter, ministrar och statsråd

Motion 2017/18:166 av Jeff Ahl (SD)
Samma regler för riksdagsledamöter och regeringsföreträdare som för medborgare med a-kassa

Motion 2017/18:165 av Jeff Ahl (SD)
Ändrad policy för användande av EU-flaggan vid riksdagen och svenska myndigheter

Motion 2017/18:164 av Jeff Ahl och Dennis Dioukarev (båda SD)
Lagstiftning om politiskt oberoende myndighetschefer och landshövdingar

Motion 2017/18:163 av Jeff Ahl (SD)
Svensk tydlighet vad avser Sveriges säkerhetspolitik i Östersjö- och Arktisregionen

Motion 2017/18:162 av Jeff Ahl (SD)
Beväpnad polis utanför ordinarie tjänstetid

Motion 2017/18:161 av Jeff Ahl (SD)
Folkhälsoskatteväxling

Motion 2017/18:160 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Kostbidrag för celiaki

Motion 2017/18:159 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2017/18:158 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nyckelfri hemtjänst

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L)
Ung Företagsamhet

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L)
Avsätt en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L)
Brist på rent vatten i Sverige kan lösas med innovativa och miljövänliga företagare och uppfinnare

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L)
Fokus på tryggare handelsplatser genom riktade insatser mot organiserade ligor

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L)
Folkbildning och folkrörelser

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L)
Välkomna framtidens tjänstebaserade mediekonsumtion

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L)
Länge leve Dalsland och Värmland

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L)
Energieffektivisering av fastigheter och bostäder för att nå Sveriges energi- och klimatmål

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)
Gränshandel och eftersatt infrastruktur mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L)
Förhindra bidragsberoende och underlätta nyanländas integration

Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L)
Könsseparerade badtider

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L)
Förändring av benämningen för utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten

Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L)
Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L)
Utöka användandet av elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L)
Lagstifta om alkolås i rattfylleridömdas fordon

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L)
Återinförande av ämbetsmannaansvaret

Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L)
Inrättande av en författningsdomstol i Sverige

Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L)
Expansionen av Regeringskansliets personalstyrka

Motion 2017/18:139 av Said Abdu (L)
Förstatliga universitetssjukhusen

Motion 2017/18:138 av Said Abdu (L)
Handel med Palestina

Motion 2017/18:137 av Said Abdu (L)
Industrimuseer för att öka turismen och stärka intresset för teknisk utbildning

Motion 2017/18:136 av Said Abdu (L)
Förverkligande av förslagen i SOU-utredning 2016:2 Effektiv vård

Motion 2017/18:135 av Said Abdu (L)
Inkluderande av intjänad inkomst- och premiepension i giftorättsgodset

Motion 2017/18:134 av Said Abdu (L)
Översyn för att stärka den svenska klockindustrin

Motion 2017/18:133 av Said Abdu (L)
Inrätta en kommunal standard i välfärdssystemet

Motion 2017/18:132 av Said Abdu (L)
Öka andelen inhemsk produktion av matråvaror och halvfabrikat som har ursprung i andra matkulturer

Motion 2017/18:131 av Said Abdu (L)
Erfarenheter av svenska avtynade branscher inför framtiden

Motion 2017/18:130 av Said Abdu (L)
Miljögifter - en strategisk plan för Vänern

Motion 2017/18:129 av Said Abdu (L)
Underlätta för den svenska träindustrin som ett led i en hållbar klimat- och sysselsättningspolitik

Motion 2017/18:128 av Roger Haddad (L)
Krav på att vara lärare innan man påbörjar rektorsutbildningen

Motion 2017/18:127 av Said Abdu (L)
Tiggeri ur ett näringspolitiskt perspektiv - ekonomiskt stöd utan motprestation

Motion 2017/18:126 av Said Abdu (L)
Avskaffande av preliminärskatten

Motion 2017/18:125 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för allemansrätten

Motion 2017/18:124 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Bygglov för vindkraftsparker

Motion 2017/18:123 av Allan Widman (L)
Förbud mot skyddsvästar

Motion 2017/18:122 av Allan Widman (L)
Medalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Motion 2017/18:121 av Allan Widman (L)
Bilmålvakter

Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD)
Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder

Motion 2017/18:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Vattenförsörjning

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD)
Alkometer

Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD)
Attefallshus

Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD)
Fastighetsskatt

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD)
Västlänken

Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD)
Parkeringsbot

Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD)
Nationella id-kort

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP)
Barnkonventionen till lag

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)
Nattågstrafik på europeiska kontinenten

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)
Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln

Motion 2017/18:103 av Edward Riedl (M)
Förenklad handel mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:102 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygden

Motion 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Gemensam klädsel

Motion 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)
Lärosäten måste korrelera antalet utbildningsplatser med tillgången på studentbostäder

Motion 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Inför tidsgränser för användandet av språktolk

Motion 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Investera i en framtida sydostkustbana

Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2017/18:95 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2017/18:94 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD)
Cykelhjälm

Motion 2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD)
Gör bankkontonummer flyttbara

Motion 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2017/18:89 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ta bort tillståndskravet för att ta jordbruksmark ur produktion

Motion 2017/18:88 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Bygget av järnvägstunnel i Varbergs kommun

Motion 2017/18:87 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Utbyggnad av vägnätet i Halland

Motion 2017/18:86 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter

Motion 2017/18:85 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
En slopad kommunal fastighetsavgift

Motion 2017/18:84 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Slopa ränteavdragen och återför medlen till hushållen

Motion 2017/18:83 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Kommunalt veto vid avtal om privata asylboenden ute i kommunerna

Motion 2017/18:82 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Hästar i trafiken

Motion 2017/18:81 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Lägre fastighetsavgift ute i glesbygden/på landsbygden

Motion 2017/18:80 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Vinterdäck på tunga fordon i Sverige

Motion 2017/18:79 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Regleringar av kör- och vilotider för chaufförer

Motion 2017/18:78 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Inkomstprövning av barnbidraget

Motion 2017/18:77 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD)
Utred en begränsning av bankers möjlighet till borgen vid bostadslån

Motion 2017/18:76 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD)
Utred inlåsningseffekterna av reavinstskatten på bostäder

Motion 2017/18:75 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form

Motion 2017/18:74 av Markus Wiechel (SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2017/18:73 av Markus Wiechel (SD)
Krafttag mot fusk vid Trafikverkets prov

Motion 2017/18:72 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2017/18:71 av Markus Wiechel (SD)
Opartisk kontroll av PPM-rådgivning

Motion 2017/18:70 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2017/18:69 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Återinför riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2017/18:68 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Åtgärder mot hepatit C

Motion 2017/18:67 av Angelika Bengtsson (SD)
Sverigeturné för Kungliga Baletten

Motion 2017/18:66 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2017/18:64 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för självmordsförebyggande åtgärder

Motion 2017/18:63 av Sofia Fölster (M)
Arbetsgivaravgifter för unga

Motion 2017/18:62 av Sofia Fölster (M)
En föräldraförsäkring som kan delas av fler

Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD)
Uppgradering av Pensionsmyndighetens uppdrag

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)
Tydligare företagsbeskattning

Motion 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD)
Kontanter som betalningsmedel

Motion 2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD)
Bevarandet av gravar och gravstenar

Motion 2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD)
Enhetlig kulturmoms

Motion 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD)
Utbildningsplatser och forskning vid Örebro Teologiska Högskola

Motion 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD)
En sträcka av E18 som elväg

Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD)
Sjösäkerheten på Hjälmaren

Motion 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tillgången till tolktjänst i hela landet

Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tystnadsplikten för tolkar

Motion 2017/18:50 av Lars-Axel Nordell (KD)
Förbud mot eftersupning

Motion 2017/18:49 av Sofia Fölster (M)
Ringled runt huvudstaden

Motion 2017/18:48 av Robert Hannah (L)
Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor

Motion 2017/18:47 av Robert Hannah (L)
Bekämpa de kriminella nätverken och rekryteringen till gäng

Motion 2017/18:46 av Robert Hannah (L)
Förbjud spel och lotteri på kredit för skuldsatta

Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD)
Öppna geodata ger samhällsekonomiska vinster

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)
Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning

Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD)
Systematiskt arbete för kvinnofrid

Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD)
Styrmedel och affärsmodeller för ökad sjöfart inom Sverige

Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD)
Pant på engångsgrillar

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD)
Nödvattenplaner i kommunerna

Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD)
Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp

Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD)
Kartläggning av det svenska skattesystemet för företag

Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD)
Egenanställningsföretag

Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD)
Lagstifta om säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist

Motion 2017/18:35 av Björn Söder (SD)
Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

Motion 2017/18:34 av Björn Söder (SD)
Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2017/18:33 av Björn Söder (SD)
Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2017/18:32 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:31 av Tina Acketoft (L)
Smärtbehandling

Motion 2017/18:30 av Tina Acketoft (L)
Minerallagen

Motion 2017/18:29 av Mathias Sundin (L)
En svensk till Mars och andra förslag till en svensk rymdstrategi

Motion 2017/18:28 av Mathias Sundin (L)
Demokratiernas förbund

Motion 2017/18:27 av Johan Hultberg (M)
Körkort för synskadade

Motion 2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Rätt till försörjningsstöd

Motion 2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utse granskningsnämnden för radio och tv genom en parlamentarisk grupp

Motion 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD)
En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD)
Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)
Reseersättning med miljöstyrning

Motion 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP)
Skärpt lagstiftning vad gäller rattfylleri och olovlig körning

Motion 2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD)
Reformera ungdomsrabatten för brott

Motion 2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD)
Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD)
Utbildning i hedersproblematik

Motion 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD)
Alternativa drivmedel i utbildningen

Motion 2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Skärp straffen för fornminnesbrott

Motion 2017/18:13 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD)
Nya medel för slussarna i Trollhättan

Motion 2017/18:11 av Caroline Szyber (KD)
Det måste bli lättare att få resning i Sverige

Motion 2017/18:10 av Caroline Szyber (KD)
En svensk författningsdomstol

Motion 2017/18:9 av Caroline Szyber (KD)
Freda våra akutsjukhus

Motion 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD)
Taiwans deltagande i ICAO

Motion 2017/18:7 av Caroline Szyber (KD)
Ställ krav på säkrare identitetshandlingar vid personlig konkurs

Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD)
Satsningar för cykling

Motion 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD)
Socialförsäkringar för egenföretagare

Motion 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD)
Möjliggör ett Ivy League-universitet i Sverige

Motion 2017/18:3 av Caroline Szyber (KD)
Investeringsavtal mellan EU och Taiwan

Motion 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD)
Ändra rösträttsåldern

Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD)
Trängselskatten på LidingöbronUppdaterad: 2018-09-24 10:32:47