Allmänna motionstiden 2020

2020/21
Totalt 3645 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2020

Motion 2020/21:3716
av Rebecka Le Moine (MP)
Stärk demokratin med andrahandsröstning

Motion 2020/21:3711
av Fredrik Malm m.fl. (L)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2020/21:3710
av Margareta Cederfelt (M)
Avskaffande av taxeringsvärdet på bostäder

Motion 2020/21:3709
av Margareta Cederfelt (M)
En patientsäkerhetslag på patientens sida

Motion 2020/21:3708
av Margareta Cederfelt (M)
Stopp för den kommunala inkomstutjämningen

Motion 2020/21:3707
av Margareta Cederfelt (M)
Gårdsförsäljning av öl och vin

Motion 2020/21:3706
av Margareta Cederfelt (M)
Förbättrad psykisk hälsa för transpersoner

Motion 2020/21:3705
av Pål Jonson (M)
Översyn av skatten på
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida