Planerade ärenden för kammaren

Uttag

Det här är de dagar under hösten som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 23 oktober klockan 09.00

Justitieutskottet

Civilutskottet

Finansutskottet

Försvarsutskottet

Kulturutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Näringsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Onsdag 6 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 13 november klockan 09.00

Finansutskottet

Näringsutskottet

Civilutskottet

Skatteutskottet

Justitieutskottet


Torsdag 14 november klockan 12.00

Finansutskottet

Kulturutskottet

Utbildningsutskottet


Onsdag 20 november klockan 09.00

Finansutskottet

Justitieutskottet

Konstitutionsutskottet

Utbildningsutskottet

Civilutskottet

Utrikesutskottet

 • Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
  Betänkande 2019/20:UU3

Socialförsäkringsutskottet

Socialutskottet

Kulturutskottet


Torsdag 21 november klockan 12.00

Utbildningsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 27 november klockan 09.00

Finansutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Trafikutskottet


Torsdag 28 november klockan 12.00

Finansutskottet

Civilutskottet

Skatteutskottet

 • Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
  Betänkande 2019/20:SkU8
 • Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
  Betänkande 2019/20:SkU9
 • Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
  Betänkande 2019/20:SkU10

Onsdag 4 december klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet

Skatteutskottet

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utrikesutskottet

Civilutskottet


Torsdag 5 december klockan 12.00

Kulturutskottet


Onsdag 11 december klockan 09.00

Justitieutskottet

Utrikesutskottet

Försvarsutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 12 december klockan 12.00

Trafikutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Näringsutskottet


Fredag 13 december klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Utrikesutskottet


Måndag 16 december klockan 11.00

Utbildningsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Näringsutskottet


Tisdag 17 december klockan 12.00

Socialförsäkringsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Onsdag 18 december klockan 09.00

Finansutskottet

Utbildningsutskottet

SocialutskottetUppdaterad: 2019-10-20 15:54:14