Planerade ärenden för kammaren

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Tisdag 30 maj klockan 13.00

Näringsutskottet

Skatteutskottet

 • Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk
  Betänkande 2022/23:SkU17

Onsdag 31 maj klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Socialförsäkringsutskottet

 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget
  Betänkande 2022/23:SfU19

Utbildningsutskottet

Kulturutskottet

Trafikutskottet

Justitieutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 7 juni klockan 09.00

Utrikesutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Socialutskottet

Justitieutskottet

Finansutskottet

Försvarsutskottet


Torsdag 8 juni klockan 12.00

Utrikesutskottet

Utbildningsutskottet


Måndag 12 juni klockan 10.00

Konstitutionsutskottet


Tisdag 13 juni klockan 13.00

Skatteutskottet

Utrikesutskottet

Socialutskottet


Onsdag 14 juni klockan 09.01

Konstitutionsutskottet

 • Ett effektivare förfarande för att fastställa och fördela begravningsavgiften till Svenska kyrkan
  Betänkande 2022/23:KU37

Finansutskottet

 • Riksrevisionens rapport om åtgärder med anledning av trakasserier, hot och våld vid statliga myndigheter
  Betänkande 2022/23:FiU40

Civilutskottet

 • Erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område – 2019 års Haagkonvention
  Betänkande 2022/23:CU17

Trafikutskottet


Torsdag 15 juni klockan 12.00

Miljö- och jordbruksutskottet


Måndag 19 juni klockan 11.00

Utrikesutskottet

Justitieutskottet

 • Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och riksdagsdelegationens arbete under 2022
  Betänkande 2022/23:JuU29

Trafikutskottet


Tisdag 20 juni klockan 09.00

Finansutskottet

Skatteutskottet

Socialutskottet


Onsdag 21 juni klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet


Onsdag 13 september klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 27 september klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 4 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 18 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 25 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 8 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 15 november klockan 09.01

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 16 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 22 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 23 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2023-05-30 13:40:30