Besvär angående röstsammanräkning i kyrkofullmäktigval

Valprövningsnämndens beslut 1985:44

Genom beslut den 25 november 1985 fastställde länsstyrelsen i Västernorrlands län utgången av valet den 20 oktober 1985 av kyrkofullmäktige i Nätra församling.

I besvär över beslutet yrkade AA att valet skulle göras om då röstsammanräkningen för de valda ledamöterna gjorts felaktigt.

Länsstyrelsen avstyrkte bifall till besvären.

Valprövningsnämnden yttrade:

Det har inte visats att röstsammanräkningen är felaktigt utförd.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden lämnar därför besvären utan bifall.

Beslut: Avslag Beslutat: 17 december 1985
Ämnesord
  • Kyrkoval
  • Röstsammanräkning