För tidigt inkommet överklagande har inte tagits upp till prövning

Valprövningsnämndens beslut 1998:5

De allmänna valen 1998 hölls den 20 september 1998.

I en skrivelse, inkommen till Valprövningsnämnden den 17 september 1998, yrkade Markbygdspartiet att de röster som avgivits vid valförrättningar vid särskilt röstmottagningsställe söndagen den 14 september 1998 på sjukhus samt inom äldreomsorgen i Marks kommun skulle förklaras ogiltiga, då gällande valordning inte hade följts.

Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 19 kap. 1 § vallagen kan allmänt val överklagas genom att den centrala valmyndighetens eller länsstyrelsens beslut att fastställa utgången av ett val överklagas hos Valprövningsnämnden. Enligt 19 kap. 3 § samma lag skall en skrivelse med överklagande ges in till den myndighet som meddelat beslutet tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

Markbygdspartiets överklagande har kommit in till Valprövningsnämnden före den allmänna valdagen den 20 september 1998. Eftersom Markbygdspartiets överklagande således inte kan tas upp till prövning lämnar Valprövningsnämnden överklagandet utan åtgärd.

Beslut: Avvisat Beslutat: 5 oktober 1998
Ämnesord
  • Överklagbarhet