Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993-1996 m.m.

Yttrande 1991/92:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Konstitutionsutskottets
yttran(de 1991/92:KU3y

Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993 —
1996 m.m.

1991/92 KU3y

Till kulturutskottet

Kulturutskottet har den 2 april 1992 beslutat bereda
konstitutionsut­skottet tillfålle yttra sig över proposition 1991/92:140 om den
avgiftsfi­nansierade radio- och TV-verksamheten 1993—1996 m.m. jämte mo­tioner
som väckts med anledning av propositionen och följande motio­ner som väckts
under den allmänna motionstiden i år, nämligen 1991/92:K422 yrkande 1,
1991/92:K431 yrkande 2, 1991/92:K432 yrkan­de 3, 1991/92:Fi208 yrkandena 5 och
6, 1991/92:Kr201, 1991/92:Kr202, 1991/92:Kr233, 1991/92:Kr234, 1991/92:Kr235,
l991/92:Kr238 yrkande 2, 199l/92:Kr249, l991/92:Kr250,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida