En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat

Yttrande 2008/09:TU2y

2008/09:TU2 En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat

Trafikutskottets yttrande

2008/09:TU2

En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat

Till miljö- och jordbruksutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet har den 2 april 2009 berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat. Trafikutskottet behandlar de delar av propositionen som berör utskottets beredningsområde samt anknytande motionsförslag. Det gäller motionerna

–     2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s) yrkande 1

–     2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) yrkande 14, 18 och 20–22

–     2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) yrkande 5 och 14–21

–     2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida