Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025

Yttrande 2019/20:KU2yKonstitutionsutskottets yttrande

2019/20:KU2y

Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025

Till kulturutskottet

Kulturutskottet beslutade den 24 september 2019 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 8 oktober 2019 yttra sig över regeringens proposition 2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 och följdmotioner, i de delar som berör konstitutionsutskottets ämnesområde.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till att avse grundlagsaspekter av förslagen som rör programföretagens möjlighet att tillgodoräkna sig verk­samhet på internet och förhandsprövningen av nya tjänster.

Utskottet vidhåller sin tidigare bedömning att det inte kan anses strida mot yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om etableringsfrihet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-09-26 Justering: 2019-10-08 Trycklov: 2019-10-08