Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m.

Yttrande 2018/19:FiU2yFinansutskottets yttrande

2018/19:FiU2y

Översyn av Riksrevisionen – vissa frågor om riksdagen och Riksrevisionen, m.m.

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 25 oktober 2018 att ge finansutskottet tillfälle att senast den 27 november 2018 yttra sig över framställning 2018/19:RS5 Översyn av Riksrevisionen – övriga lagändringar och eventuella motioner. Finansutskottet har beslutat att yttra sig.

I yttrandet finns en avvikande mening (SD).

Utskottets överväganden

Översyn av Riksrevisionen – övriga lagändringar

Inledning

Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt utredning i uppdrag att göra en översyn av Riksrevisionen. I juni 2017 presenterade utredningen sitt delbetänkande Översyn av Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-11-13 Justering: 2018-11-22 Trycklov: 2018-11-23