Riktlinjer för överföring av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform

Yttrande 1991/92:JoU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Jordbruksutskottets
yttrande 1991/92:JoU9y

Riktlinjer för överföring av verksamheten vid domänverket
till aktiebolagsform

1991/92 JoU9y

Till näringsutskottet

Näringsutskottet har den 9 april 1992 berett
jordbruksutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1991/92:134 om
riktlinjer för överföring­en av verksamheten vid domänverket till aktiebolagsform
jämte even­tuella motioner såvitt gäller frågor inom utskottets
beredningsområde.

Jordbruksutskottet har beslutat yttra sig över motionerna
N39, N40, N41 yrkandena 1-6 samt 8, N42, N44, N45 yrkande I, N47, N49, N50 och
N51. Yttrandet omfattar även de fristående motionerna Jo423 yrkande 2 och Jo436
som överlämnats till näringsutskottet för bered­ning.

Propositionen

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida