Verksamheten i EU under 2018

Yttrande 2018/19:MJU4yMiljö- och jordbruksutskottets yttrande

2018/19:MJU4y

Verksamheten i EU under 2018

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och de följdmotioner som väckts med anledning av skrivelsen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över del 9 och 10 i skrivelsen och över motionerna 2018/19:3052 (SD) yrkandena 57–63 och 2018/19:3050 (V) yrkande 13 i den del som rör utskottets beredningsområde. I yttrandet finns två avvikande meningar (SD, V).

Utskottets överväganden

Inledning

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2018 i enlighet med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-04-09 Justering: 2019-04-23 Trycklov: 2019-04-24