Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Yttrande 2018/19:FiU4yFinansutskottets yttrande

2018/19:FiU4y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 4 april att ge finansutskottet tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och de följdmotioner som väckts med anledning av skrivelsen.

 Finansutskottet yttrar sig över skrivelsen i de delar som rör finansutskottets beredningsområde och över kommittémotionerna 2018/19:3050 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 14 och 2018/19:3052 av Lars Andersson m.fl. (SD) yrkandena 2, 13, 15, 19, 23 och 52.

Utskottet anser att de aktuella motionsyrkandena bör avstyrkas. I yttrandet finns två avvikande meningar (SD, V) och ett särskilt yttrande (V).

Bakgrund

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-04-04 Justering: 2019-04-23 Trycklov: 2019-04-23